Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Comunală ”Peneș Curcanul”, Curcani

Biblioteca Comunală ”Peneș Curcanul”, Curcani

Tip bibliotecă

Biblioteci Comunale
Website
Cod ISIL
Director

Persoană de contact

Nicoleta Eftene, Bibliotecar

Anul înființării

1950
Istoric
Înființată în anul 1950 ca urmare a politicii Partidului Comunist Român, la sate, încă de la început s-a confruntat cu două mari neajunsuri: nu a dispus de un local corespunzător și nu s-a putut încadra un bibliotecar care să funcționeze timp îndelungat. Astfel din 1950 și până în 1965, când a fost închisă, au funcționat 13 bibliotecari. Din 1957 și până în 1965 biblioteca a funcționat în clădirea Căminului Cultural iar din 1966 și până în 1980 a rămas depozitată în același loc al Căminului Cultural însă fără activitate, după care fondul de carte a fost transferat întro încăpere a Primăriei până în anul 1989, numai gestiunea fondului de carte fiind ținută de diferite cadre didactice în schimbul unei indemnizații modice. Din 1990 și-a reluat activitatea, a fost mutată înapoi în clădirea Căminului Cultural unde a funcționat timp de 15 ani, perioada în care s-a lucrat intens pentru ridicarea la standardele biblioteconomice actuale. În 1999 s-au făcut demersuri pentru stabilirea unei denumiri a bibliotecii iar din 27 mai 1999 poartă numele de Biblioteca Comunală „Peneș Curcanul”. Din 2005 biblioteca s-a mutat din Căminul Cultural întro clădire rămasă definitiv ca sediu al bibliotecii, acum în curs de modernizare. Biblioteca este dotată cu 5 calculatoare cu acces la Internet, 2 imprimante, 1 scanner, 1 proiector.

Informații colecții

Carte românească: 7030 u.b. Carte străină: 2750 u.b. Titluri publicații seriale: 31 Colecții audio video: 24 u.b.

Adresă

917040, strada Peneş Curcanul, nr. 8, Curcani

Județ

Calarasi
Telefon
0242/526153; 0721387573
Fax
Email
nicoletaeftene@yahoo.com
Filiale

Program funcționare

Acces
Categorii de utilizatori: – Utilizatori înscriși: 575 – Utilizatori nou înscriși: 119 – Utilizatori activi: 288 Documente necesare obținerii permisului de utilizator: – Pentru minori – Certificat de naștere și actul de identitate al unuia din părinți – Pentru adulți – Act de identitate Nu se percep taxe
Pagină Facebook/Blog
NULL

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.