Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Grupului Şcolar Huedin, Huedin

Biblioteca Grupului Şcolar Huedin, Huedin

Tip bibliotecă

Biblioteci Școlare “CDI”
Website
Cod ISIL
Director

Persoană de contact

Anul înființării

1874
Istoric
Biblioteca şcolară s-a înfiinţat o dată cu şcoala, atunci când s-a trecut de la învăţământul confesional la cel de stat. A funcţionat în cadrul acesteia fără întrerupere. Ca urmare a diverselor evenimente istorice, reorganizări precum şi schimbări ale locaţiei – biblioteca a cunoscut şi o dinamică specifică a fondului documentar. În acest sens amintim separarea volumelor bibliotecii începând cu anul şcolar 1963/1964 când clasele liceale au fost mutate în altă locaţie, iar fondul de carte a fost împărţit între două instituţii- azi Grupul Şcolar Huedin şi Liceul Teoretic” O.Goga” Huedin. Numele bibliotecii corespunde evoluţiei numelui şcolii: 1925-Şcoală de Arte şi Meserii; 1936/1940- Gimnaziu Industrial; 1945-Gimnaziu mixt; 1952- Şcoală Medie Mixtă; 1963/1964- Şcoală Generală şi Şcoală cu cls.I-VIII; 2004-2010 Grup Şcolar Huedin; 28 mai 2007- Centrul de Documentare şi Informare şi biblioteca în Şcoala cu 16 săli de clasă.

Informații colecții

Total documente: peste 20.000 u.b.-uri din care: – carte românească: 12.500 u.b. – carte străină: 7.004 u.b. – periodice româneşti: Biblioteca, Tribuna, Historia, Palestrica mileniul III, Revista Limba şi Literatura română, Gazeta Matematică, Magazin istoric, Tribuna învăţământului. – periodice străine : Kalligram, Kozoktatas, Tabs. – colecţii audio video : 50- soft educaţional. – colecţii speciale : 1-revista Glasul moţilor

Adresă

405400, Str. Horea, nr. 78-80, Huedin

Județ

Cluj
Telefon
0264/351314
Fax
Email
Filiale

Program funcționare

Luni – vineri 7.30-15.30
Acces
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.