Skip to content Skip to footer

Biblioteca Institutului de Filosofie „Constantin Rădulescu-Motru”

Biblioteca Institutului de Filosofie „Constantin Rădulescu-Motru”

Tip bibliotecă

Biblioteci Specializate
Website
http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?19
Cod ISIL
Director
Acad/ Mircea Dumitru

Persoană de contact

Oana Vasilescu, bibliotecar

Anul înființării

Istoric
Biblioteca Institutului de Filosofie a trecut prin numeroase mutări de sedii, integrări cu alte biblioteci şi apoi despărţiri. În 1975, Institutul de Filosofie şi Centrul de Logică au fost contopite, iar personalul – drastic restrâns – a devenit nucleu de cercetare fără personalitate juridică, integrat în Universitatea Bucureşti şi pierzându-şi sediul. Sediul iniţial a fost în casa savantului Nicolae Iorga de pe fostul Bulevard Ilie Pintilie (în zona Pieţei Victoriei), azi Iancu de Hunedoara. După contopirea cu Centrul de Logică, ceea ce a mai rămas din Institut s-a mutat, împreună cu biblioteca, în clădirea Facultăţii de Filosofie, aflată pe B-dul Mihail Kogălniceanu. Cu această ocazie, bibliotecile Institutului şi Centrului de Logică au fost incluse în cea a Facultăţii de Filosofie, fără întocmirea unui proces-verbal din care să reiasă numărul volumelor şi titlurile cărţilor virate în biblioteca facultăţii. În 1990, Institutul de Filosofie si-a redobândit personalitatea juridică în sistemul Academiei Române, iar în anul urmator (1991) a primit posturi pentru personalul de cercetare, economic-administrativ, bibliotecar etc. În 1991, fondurile de carte ale Institutului şi Centrului au fost scoase din biblioteca Facultăţii de Filosofie şi au fost aduse în noul sediu al Institutului, aflat pe B-dul Schitu Magureanu. În 1995, biblioteca s-a mutat din nou, odată cu Institutul, la Casa Academiei din Calea 13 Septembrie nr. 13, unde funcţionează şi azi. Ca urmare a deselor schimbări de sediu, a condiţiilor necorespunzătoare în care s-au efectuat aceste mutări, s-a ajuns, în final, la reducerea numărului de volume din fondul de carte şi reviste. Cu toate acestea, în fondul bibliotecii se mai păstrează ediţii rare de carte filosofică românească.

Informații colecții

Adresă

050711, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, București

Județ

Bucuresti
Telefon
021/410.56.59
Fax
021/410.56.59
Email
Filiale

Program funcționare

Acces
Servicii: – împrumut la domiciliu – acces liber la raft – acces la internet – consultare documente la sala de lectură
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.