Skip to content Skip to footer

Biblioteca Institutului de Istorie a Artei „G. Oprescu”

Biblioteca Institutului de Istorie a Artei „G. Oprescu”

Tip bibliotecă

Biblioteci Specializate
Website
021/314.40.70
Cod ISIL
Director
dr. Adrian-Silvan Ionescu

Persoană de contact

Antoaneta Alexandru, responsabilă bibliotecă

Anul înființării

1956
Istoric
Biblioteca Institutului de Istoria Artei a fost infiinţată în anul 1956 de profesorul George Oprescu. Nucleul l-au constituit cele 18.000 de volume (cărţi şi periodice) donate de Biblioteca Academiei Române. Cea mai mare parte a donaţiei provenea din fosta bibliotecă regală fondată de Carol I, un amator de ediţii bibliofile şi colecţionar de pictură. Acestui prim fond i s-au adăugat cărţi de la instituţii muzeistice între timp dispărute, al căror patrimoniu avea să intre în componenţa MNAR. Astfel, biblioteca a primit aproximativ 2.000 de volume, în special de artă modernă, de la Muzeul Toma Stelian; un alt stoc a fost obţinut de la Muzeul Simu, inaugurat la 1910 de colecţionarul Anastase Simu, unul din prietenii şi patronii lui Antoine Bourdelle. Biblioteca s-a îmbogăţit mai târziu cu circa 6.000 de volume, multe dintre ele cărţi rare, lăsate prin testament de George Oprescu. Fondul a crescut de-a lungul timpului prin achiziţii de cărţi, prin abonamente la periodice româneşti şi est-europene, prin donaţii, prin schimburi interne. Principala sursă de diversificare şi îmbogăţire a colecţiilor bibliotecii, în special a periodicelor, au reprezentat-o schimburile internaţionale cu universităţi de artă, instituţii de cercetare, muzee. Iată câteva dintre publicaţiile primite în mod curent de la partenerii din Germania, Franţa, Italia, Marea Britanie, SUA, Olanda:

Informații colecții

Fondul bogat şi preţios de publicaţii de artă, cărţile rare şi arhiva vizuală îi conferă Bibliotecii Institutului de Istoria Artei un statut unic în România. Biblioteca deţine peste 72.000 de volume, dintre care un număr de aproximativ 25.000 îl reprezintă periodicele în volume legate şi ediţii singulare (2000 de titluri). Îi invităm pe cei interesaţi la o trecere în revistă a colecţiilor bibliotecii şi a câtorva din exemplarele ei cele mai valoroase.

Adresă

Calea Victoriei, nr. 196, sector 1, Bucuresti

Județ

Bucuresti
Telefon
Fax
021/314.40.70
Email
istartro@yahoo.com
Filiale

Program funcționare

Luni – joi: 9.00 – 15.30 Vineri: 9.00 – 13.30
Acces
Biblioteca Institutului de Istoria Artei “G. Oprescu” este în principal un centru de documentare pentru cercetătorii din institut. În afara acestora au acces la fondurile bibliotecii diverse categorii de cititori din spaţiul academic şi cultural: cadre universitare, studenţi, cercetători din alte institute, doctoranzi, masteranzi, redactori, publicişti, oameni de artă etc. Acte necesare pentru admiterea utilizatorilor externi: ▪ o adresă oficială din partea instituţiei angajatoare unde să fie specificate ocupaţia solicitantului şi scopul documentării; ▪ o recomandare din partea unui profesor, în cazul studenţilor; ▪ o fotografie tip legitimaţie; ▪ cartea de identitate. Solicitanţilor li se va furniza un permis gratuit, cu valabilitate pe tot anul în curs. Notă: Biblioteca nu face împrumuturi pentru cititorii din afara institutului.
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.