Skip to content Skip to footer

Biblioteca Institutului Diplomatic Român

Biblioteca Institutului Diplomatic Român

Tip bibliotecă

Biblioteci Specializate
Website
Cod ISIL
Director

Persoană de contact

Anul înființării

2005
Istoric
Biblioteca Institutului Diplomatic Român îşi desfăşoară activitatea din anul 2005, conform HG 880/2005, prin preluarea fondului documentar al Institutului Român de Studii Internaţionale şi al Academiei Diplomatice.

Informații colecții

Total documente: 4.200 u.b.-uri Colecţiile de documente sunt orientate preponderent spre activitatea de cercetare şi de expertiză: relaţii internaţionale, politică externă, diplomaţie, geopolitică, drept internaţional, drept diplomatic şi consular, drept european şi aspecte legate de integrarea europeană, istorie, artă și ştiinţă militară, sociologie, economie etc. Biblioteca posedă o colecţie importantă de periodice de drept român din perioada interbelică, precum şi un fond valoros de drept francez din secolul al XIX-lea, ambele provenite din donaţii particulare.

Adresă

011972, Bd. Primăverii nr. 17, sector 1

Județ

Bucuresti
Telefon
021/233.99.55
Fax
021/233.99.77
Email
idr@idr.ro
Filiale

Program funcționare

Luni – Vineri: 08:30 – 16:30
Acces
Ca bibliotecă specializată, aceasta contribuie la sprijinirea pregătirii profesionale a viitorilor diplomați din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, asigurând informarea și documentarea utilizatorilor ei prin accesul gratuit la un fond de documente. Procesul de dezvoltare a bazei de documente este subordonat cerinţelor utilizatorilor specifici ai Bibliotecii Institutului Diplomatic Român, interesaţi de aprofundarea studiilor universitare şi de cercetare. Strategia achiziţionării de pe piaţa editorială internă şi internaţională are în vedere criterii obiective ce rezultă din consultarea largă a angajaţilor, a cadrelor didactice si a cursanţilor Institutului Diplomatic Român. Serviciile oferite de biblioteca Institutului Diplomatic Roman constau în: – accesul tuturor utilizatorilor bibliotecii la catalogul on-line pentru căutarea şi regăsirea informaţiilor privind documentele din colecţiile bibliotecii; – acces liber la colecţiile de documente şi la presa zilnică; noutăţi şi referinţe bibliografice transmise prin site-ul intern şi prin e-mail; – bibliografii la cerere.
Pagină Facebook/Blog
https://www.facebook.com/idrro

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.