Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan ”Prof. Dr. Petru Tocănel”

Biblioteca Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan ”Prof. Dr. Petru Tocănel”

Tip bibliotecă

Biblioteci Specializate
Website
Cod ISIL
RO-NT-0168
Director
Cristian Clopoțel

Persoană de contact

Cristian Clopoțel

Anul înființării

15 iulie 1991
Istoric
Biblioteca „Pr. Prof. Dr. Petru Tocănel” din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din municipiul Roman deţine un volum de carte de aproximativ 56.000 de volume. Dintre acestea un număr impresionant de volume este reprezentat de donaţia Pr. Prof. Dr. Petru Tocănel (circa 40.000), care în urma celor petrecute în ţară în 1948, şi-a luat angajamentul să refacă bibliotecile pierdute. De o importanţă deosebită este şi donaţia Pr. Ludovico Bertazzo din Padova care a donat peste 2.000 de volume de mare importanţă. Stocul majoritar de volume este centrat asupra tematicilor de ordin spiritual, teologic şi filosofic, însă, pe lângă acestea, biblioteca dispune şi de un fond important de carte care se referă la alte tematici precum drept, istorie, artă, literatură etc. Circa 80% din cărţi sunt în limbile italiană şi franceză, un 6% în limba latină, 10% în limba română, iar restul de 4% în alte limbi. Se încearcă completarea fondului de carte prin noi achiziţii şi se colaborează cu alte biblioteci din ţară şi din străinătate, în deosebi din Italia. Multe cărţi vin de la persoane binevoitoare care donează Institutului bibliotecile lor personale. Biblioteca „Pr. Prof. Dr. Petru Tocănel” deţine seriile complete ale unor enciclopedii renumite cum ar fi: Enciclopedia Italiana, în 35 de volume, Enciclopedia Britanica, în 25 de volume Enciclopedia Americana, în 20 de volume, şi Enciclopedia Artei, în 17 volume, dar şi alte coloane complete de artă, de dogmatică, de patristică precum: I Maestri del colore în 285 de volume; I Classici dell’Arte în 70 de volume; Collana di testi patristici în 185 de volume; Biblioteca di teologia contemporanea în 121 de volume etc. Cartea înregistrata până în momentul de faţă se ridica la 55.400 de volume, care sunt catalogate şi puse în circulaţie. Un număr de câteva mii de volume provenite din donaţii urmează a fi înregistrate şi puse la dispoziţia utilizatorilor. S-a început introducerea pe calculator a fondului de carte pentru a facilita accesul la informaţie, producerea a noi documente de sinteza, în conformitate cu solicitările utilizatorilor (profesori, cercetători, studenţi etc.). împrumutul de documente la domiciliu sau pentru consultare/utilizare la sala de lectură; -oferirea de informaţii pentru domeniile înregistrate în bazele de date; -utilizarea bibliotecii de la distanţă prin telefon, fax, prin accesul on-line la bazele de date (catalogul electronic); Servicii oferite: -studierea şi cercetarea documentelor, manuscriselor, cărţilor rare, colecţiilor speciale, hărţilor etc. în original sau facsimile, în săli destinate acestui scop, la cerere şi cu aprobarea directorului; -informarea şi documentarea bibliografică, pe baza colecţiilor proprii sau din alte biblioteci, utilizând cataloagele şi bibliografiile existente în reţeaua naţională informatizată şi, după caz, în reţeaua internaţională; -organizarea de programe culturale, evenimente, expoziţii etc.; -cercetări bibliografice; -înscrierea la bibliotecă şi eliberarea Permisului de intrare, care asigură calitatea de utilizator de servicii de bibliotecă

Informații colecții

Total documente: 59.184 u.b.-uri – adunate în „exil”, în Italia. La acest fond s-au adăugat donații ale fraților franciscani din România și străinătate, ale unor binefăcători, precum și din achiziții proprii. din care: – carte românească: 30% – carte străină: 70% – periodice românești: 10% – periodice străine: 15% Total documente colecții speciale (ex. carte veche, periodice vechi, manuscrise, partituri, hărți etc.) Carte veche și rară: – 20 volume: 1500-1600 – 150 volume: 1600-1700 – 320 volume: 1700-1830 – 1500 volume: 1830-1900

Adresă

611040 , Str. Ștefan cel Mare nr. 268/B, Roman

Județ

Neamt
Telefon
0233/743.955; 0233/742.317
Fax
0233/742.317
Email
bibliotecapetrutocanel@yahoo.it
Filiale

Program funcționare

Luni – vineri: 08.00 -18.00
Acces
Accesul și facilitățile bibliotecii Servicii Împrumut la domiciliu doar pentru elevii Institutului Teologic Franciscan Fotocopiere Scanare Împrumut interbibliotecar Referințe și bibliografii la cerere Catalog tradițional Catalog on-line Sală de lectură Nr. de locuri: 30 Total calculatoare (PC) pentru utilizatori (exclusiv cele utilizate de personalul bibliotecii în scop administrativ), conectate la Internet și intranet: 4 Utilizatori: -studenţii Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman; -profesorii Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman; -alte persoane, în cazuri excepţionale, cu aprobarea directorului bibliotecii. Personalul Bibliotecii: – personal de specialitate cu normă întreagă: 1 – voluntari – colaboratori
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.