Skip to content Skip to footer

Biblioteca Judeţeană Caraş Severin „Paul Iorgovici”

Biblioteca Judeţeană Caraş Severin „Paul Iorgovici”

Tip bibliotecă

Biblioteci Județene
Website
Cod ISIL
RO-CS-01227
Director
Clara-Maria Constantin, manager@bjcs.ro

Persoană de contact

Eugenia Burileanu, bibliotecar metodist

Anul înființării

1952
Istoric

Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” continuă tradiţiile unei biblioteci publice întemeiate încă din 1868, cu primii bibliotecari: Ion Simu şi George Pocrean.
Din anul 1974, în conformitate cu prevederile Decretului 703/23.12.1973, Biblioteca Municipală Reşiţa a devenit Bibliotecă Judeţeană, având ca sarcină asigurarea asistenţei de specialitate pentru bibliotecile publice de pe raza judeţului Caraș – Severin.

La șase decenii de la înființare, Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” se impune în viața culturală, prin acțiunile ei, prin relațiile cu utilizatorii și cu alte instituții. Cu idei originale și eforturi deosebite ale personalului, biblioteca noastră reușește să satisfacă cerințele de informare și lectură ale utilizatorilor săi, prin intermediul secțiilor și filialelor amplasate strategic și orientate spre toate categoriile de vârstă: copii, adulți, persoane de vârsta a treia. Trebuie menționate în acest sens și secțiile cu fond de carte în limbă străină : franceză, engleză și germană, secția de periodice și bineînțeles, fondul de carte „Banatica”, o sursă valoroasă de documentare pentru cercetători.

Bibliotecă publică, cu un fond de publicaţii de tip enciclopedic şi categorii diverse de cititori, Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” încearcă să răspundă dezideratelor actuale. Aflată în faţa unui public nou, un public al internetului şi calculatorului, mai informat, mai exigent, biblioteca trebuie să își asume noi misiuni, în mod complementar cu cele tradiționale.

Informații colecții

Total documente: 69.608 u.b.-uri
din care:

– carte curentă: 66.466 u.b.-uri
din care:
– documente metodice: 1.092 u.b.-uri
– documente aparținând depozitului legal: 760 u.b.-uri

– colecții speciale:
– fond bibliofil: 821 u.b.-uri
– fond de patrimoniu: 469 u.b.-uri

Adresă

320026, Str. Paul Iorgovici, nr. 50, Reşiţa

Județ

Caras-Severin
Telefon
0255/212.535 / 0355/080.296
Fax
0255/211.687 0355/417.595
Filiale

Depozitul Central (amenajat la sediul bibliotecii din str. Paul Iorgovici nr. 50), cu regim special de consultare la sala de lectură.

• Filială Centru (Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.30).
Tel. 0255554854

• Filială Lunca Bârzavei adulţi (Str. Ţarcului nr.1).
Tel. 0255254678

• Secţia Lunca Bârzavei copii (Aleea Tineretului nr. 5)
• Secţia Vârsta a III-a (Aleea Tineretului nr. 3).
• Centrul de Carte „Banatica”( Str. Libertăţii nr.40, Casa de Cultură, et. II). Tel. 0355417596
• Secţia periodice(Str. George Enescu nr. 4). Tel. 0255221286
• Secţia Germană (B-dul Revoluţiei din Decembrie nr.22).
Tel. 0255/220081; 0355/423788
• Secţia Franceză(Str. G.A. Petculescu nr.1). Tel. 0255210577
• Secţia Audio Vizuale(în cadrul Centrului de Carte „Banatica”). Tel. 0355417596
• Secţia Maghiară(Str. Paul Iorgovici nr. 40).
• Biblioteca Anglo-Americană(Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.30). Tel. 0255554854

Program funcționare

PROGRAM CU PUBLICUL
Sediul Central – Sala de Lectură

Luni, marți : 09.00 – 17.00;
Miercuri, joi, vineri : 08.00 – 16.00

Centrul de carte ”Banatica”

Luni – Joi : 08.00 – 17.00;
Vineri : 08.00 – 16.00

Secția Periodice

Luni – Joi : 09.00 – 17.00;
Vineri : 08.00 – 16.00

Secția pentru Copii

Luni – Vineri: 09.00 – 17.00

Secția Anglo – Americană

Luni, Marți : 09.00 – 17.00;
Miercuri, Joi, Vineri : 08.00 – 16.00

Secția Franceză

Luni, Marți : 09.00 – 17.00;
Joi, Vineri : 08.00 – 16.00

Secția Germană „Alexander Tietz”

Luni – Vineri : 10.00 – 18.00

Filiala Lunca Bârzavei

Luni – Joi : 08.00 – 17.00;
Vineri : 08.00 – 16.00

Acces

Biblioteca Județeană Paul Iorgovici oferă utilizatorilor săi servicii precum:

– împrumutul de documente la domiciliu sau pentru consultare/utilizare prin secţiile de împrumut şi sălile de lectură;
– utilizarea bibliotecii de la distanţă prin telefon, fax, poștă, prin accesul on-line la bazele de date (cataloagele electronice);
– rezervarea titlurilor care nu sunt disponibile în momentul solicitării. Rezervarea se face la cererea utilizatorilor;
– împrumut interbibliotecar de documente;
– asistenţa de specialitate pentru cercetarea şi consultarea cataloagelor alfabetice şi sistematice pe fişe, în volume sau în sistem informatizat;
– studierea şi cercetarea documentelor, manuscriselor, cărţilor rare, iconografiei, hărţilor etc. în original sau facsimile, fotografii, microfilme, denumite „colecţii speciale”, în săli destinate acestui scop;
– oferirea de informaţii şi referinţe pe loc, prin telefon sau prin e-mail;
acces internet;
– acces internet wireless;
– împrumutul materialelor audio-vizuale;
– informaţii legislative prin colecţiile de „Monitoare oficiale”, „Legi şi decrete”, „Hotărâri ale Guvernului” etc.;
– bibliografii la cerere;
– expoziţii, activităţi culturale şi de loisir;
– cursuri de utilizare a calculatorului;
– curs de educație financiară BaniIQ

Calculatoarele pot fi utilizate în următoarele scopuri:
– cercetarea catalogului bibliotecii prin OPAC;
– acces Internet pe staţiile bibliotecii;
– acces la aplicaţiile funcţionale pe calculatoarele pentru public primite prin programul Biblionet (Skype, Messenger, Intuitext, etc.);
– consultarea CD-urilor/DVD-urilor (din colecţiile bibliotecii sau ale utilizatorilor);
– procesare/tehnoredactare efectuată de utilizator (fără imprimare): înregistrarea pe CD, DVD, memory stick a informaţiei din Internet şi baze de date;
– scanarea de documente personale ale utilizatorilor;

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.