Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Judeţeană Dolj „Alexandru şi Aristia Aman”

Biblioteca Judeţeană Dolj „Alexandru şi Aristia Aman”

Tip bibliotecă

Biblioteci Județene
Cod ISIL
RO-DJ-01261
Director
Lucian Dindirică

Persoană de contact

Nicoleta Traşcă, bibliotecar metodist; Ramona Pau, Șef Serviciu – ramona.pau@aman.ro

Anul înființării

1908
Istoric

Fundaţia Aman, inaugurată la 21 decembrie 1908 şi compusă din trei secţiuni: bibliotecă, pinacotecă şi muzeu, s-a bucurat de un prestigiu deosebit, atestat şi de semnăturile în cartea de onoare a unor personalităţi marcante care au vizitat acest centru cultural din Craiova: regele Ferdinand, regina Maria, regele Carol al II-lea, prinţul G. Ştirbei, g-ral Al. Averescu, Nicolae Iorga, Petre Antonescu, N. Ghica-Budeşti, Mihail Dragomirescu, Emil Grigorovitza, Ramiro Ortiz, G. Ionescu-Siseşti, Simion Stoilow, Sabba Ştefănescu, Gh. Ţiţeica, Ion Kalinderu, Lucian Blaga, Victor Eftimiu, Şt.O. Iosif, Marius Bunescu, Onisifor Ghibu, C.C. Giurescu, Tache Papahagi, Simion Mehedinţi, Spiru Haret, Ion Minulescu ş.a.
Biblioteca a început să funcţioneze cu un număr mic de volume donate de fondatori, lucrări de literatură, artă, istorie, drept, filosofie, în limbile română, franceză, greacă şi latină, moştenite de familie, achiziţionate de Alexandru Aman în perioada studiilor la Paris, cumpărate din ţară sau primite în timpul vieţii sale.
Zestrea bibliotecii a sporit, după cum atestă documentele vremii, prin achiziţii şi donaţii datorate legăturii cu o serie de instituţii culturale, ştiinţifice sau persoane particulare iubitoare de carte. Prima insituţie care a contribuit la îmbogăţirea colecţiilor Bibliotecii Aman a fost Academia Română, donatoare a unor valoroase lucrări ale istoricilor şi filologilor români.
În 1921, după Theodor Popescu şi Ştefan Ciuceanu, la conducerea Fundaţiei Aman a fost numită Elena Farago care a condus această instituţie timp de peste trei decenii, locuind şi creând în casa care astăzi adăposteşte o expoziţie permanentă dedicată poetei.
Până în 1950 biblioteca a fost patronată de primăria locală. Începând cu 1 noiembrie 1950 devine bibliotecă regională până în 1968, apoi municipală, iar din 1974 – judeţeană.
Cărţile din inventarul fundaţiei se regăsesc în colecţiile de bază ale bibliotecii publice a oraşului Craiova, instituţie care a reluat numele fondatorilor în 1991.
Celelalte bunuri ale fundaţiei: mobilier, tablouri, gravuri, monede etc. se regăsesc în inventarele Muzeului de Artă şi Muzeului Olteniei din Craiova.

Informații colecții

Total documente: peste 550.736 u.b.-uri
din care:
– carte românească: 364.229 u.b.
– carte străină: 75.963 u.b.
– periodice româneşti: 55.020 u.b.
– periodice străine: 9.589 u.b.
– colecţii audio video: 9.318 u.b.
– colecţii speciale: 39.542 u.b. din care:
– 535 u.b. patrimoniu u.b.
– 5 manuscrise (sec. XVII-XVIII), aparţinând şcolii copiştilor de la Bistriţa-Năsăud
– carte veche românească (1643-1830); cea mai veche tipăritură Cazania lui Varlaam, Iaşi, 1643
– carte străină rară (1512-1800); cea mai veche tipăritură Verborum… a lui Erasm din Rotterdam, Iena, 1512
– cărţi de patrimoniu în limba română (104 u.b.); limba franceză (290 u.b.); în limba italiană (14 u.b.); în limba latină (96 u.b.); în limba greacă (16 u.b.); în limba germană (14 u.b.);
– „Mozaicul” (1838-1839), prima publicaţie periodică apărută la Craiova cu alfabet de tranziţie (chirilic şi latin) în prima tipografie a oraşului condusă de pictorul Constantin Lecca.
– 1.773 ex-libris-uri
Colecţii cartografice : 23 u.b.

Adresă

Str. M. Kogălniceanu nr. 9, Craiova

Județ

Dolj
Telefon
0351/441.809; 0351/441.810; 0251/532.267
Fax
0251/523.177
Filiale

FILIALA NR. 1: Cartier Brazda lui Novac, Bloc G8, parter;
Telefon: 0351/432.072
E-mail: bibliotecafiliala1@aman.ro
Persoană de contact: Doina Dan

FILIALA NR. 2: Cartier Craoviţa Nouă, Complex Orizont, parter;
Telefon: 0351/432.073
Persoană de contact: Camelia Cinteză
E-mail persoană de contact: cameliacinteza@yahoo.com

FILIALA NR. 3: Cartier Valea Roşie, Bloc 52, sc. 1, ap. 1;
Telefon: 0351/432.071
E-mail: bibliotecafiliala3@aman.ro
Persoană de contact: Carmen Creţoiu

FILIALA NR. 4: Cartier Rovine, Bloc E21, sc. 2, ap. 1.
Telefon: 0351/432070
E-mail: bibliotecafiliala4@aman.ro
Persoană de contact: Mihaela Florea

Program funcționare

Sălile de lectură Depozit General
luni-vineri: 8.15 – 19.45
sâmbătă, duminică: închis

Secţiile de împrumut adulţi şi copii
luni-vineri: 8.15 – 19.45
sâmbătă, duminică: închis

Secţia audio-video
luni-vineri: 8.15 – 19.45
sâmbătă, duminică: închis

Secţia periodice
luni: 10.15 – 17.45
marţi-vineri: 9.15 – 16.45
sâmbătă, duminică: închis

Filialele
luni, miercuri, vineri: 10.00 – 18.00
marţi, joi: 8.00 – 16.00
sâmbătă, duminică: închis

Acces

Servicii:
– Împrumut la domiciliu
– Împrumut interbibliotecar
– Referinţe bibliografice
– Bibliografii – se realizează lucrări bibliografice şi de documentare pentru valorificarea colecţiilor bibliotecii, inclusiv bibliografia locală, prin consultarea documentelor existente în colecţiile proprii sau în alte colecţii, inclusiv a documentelor electronice, sub formă de anuare, dicţionare, biobibliografii/webgrafii
– Acces internet
– Copiere
– Scanare
– Cursuri din cele mai variate domenii organizate de formatorii bibliotecii sau de parteneri în săli special amenajate şi dotate cu echipamente moderne.

Săli de lectură

TINREAD- catalog OPAC
TINREAD. Expert este un sistem ILS modern, care include capabilități extinse ale pachetului TINREAD.
Aceasta versiune include modulele: Web OPAC, Catalogare (documente biblioteca, dar si informație culturală și muzeografică), Informații Comunitare, Circulație, Achiziții, Control Seriale, Generator Rapoarte și Statistici, Client si Server Z39.50, SIP2 & RFID module, Portal (Modul WebOPAC Extins & Integrare Date permite ca TINREAD să se poată conecta online cu orice altă sursă de informară disponibilă online).

Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.