Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Judeţeană Sălaj „Ioniţă Scipione Bădescu”

Biblioteca Judeţeană Sălaj „Ioniţă Scipione Bădescu”

Tip bibliotecă

Biblioteci Județene
Website
Cod ISIL
RO-SJ-0188
Director
Mariana Lucia Marian

Persoană de contact

Ottilia Bódis, bibliotecar

Anul înființării

1950
Istoric

Ideea înființării unei biblioteci publice la Zalău datează din anul 1876, când documentele vremii menționează eforturile intelectualilor sălăjeni de a înființa astfel de instituții.

Se înființează asociații și societăți de lectură
Demersuri culturale meritorii au stat în atenția membrilor Despărțământului ASTREI din Sălaj, a Reuniunii Învățătorilor Sălăjeni sau a Reuniunii Femeilor Sălăjene, precum și a unor înaintași, cum a fost Gavril Trifu (sub conducerea și îndrumarea sa ia ființă societatea de lectură „Gheorghe Lazăr”, ce dispunea de 85 de volume)
Cu sprijinul material al ASTREI, continuatoare a aspirațiilor generației Școlii Ardelene, în perioada 1890 – 1924, în așezările rurale și urbane din Sălaj au luat ființă 138 de „biblioteci poporale”
În Despărțământul ASTRA – Zalău se aflau 34 de biblioteci cu cel puțin 50 de volume fiecare, în afară de biblioteca poporală din Zalău, înzestrată cu 330 de volume
În anul 1950, autoritățile locale determină înființarea și în Zalău a unei biblioteci populare, numită Biblioteca „23 August”, cu peste 7.000 de volume în limba română, limba maghiară și rusă. Aceasta funcționa în spațiul Ateneului Popular.
În anul 1952 instituția primește numele de „Biblioteca Raională”, având și sarcini de îndrumare a bibliotecilor comunale
În anul 1957, biblioteca zălăuană va primi numele cărturarului sălăjean Ioniță Scipione Bădescu

Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” a funcționat în diferite spații și la mai multe adrese:

În anul 1958 se găsea în localul din Strada Ady, Nr. 9
În aprilie 1959 se muta în Piața Libertății, Nr. 10, devenind „Biblioteca Centrală Raională”
În perioada 1968-1971 este cunoscută ca Biblioteca Orașenească, se diversifică activitățile și secțiile (Sala de lectură, Secția de împrumut pentru copii); instituția se mută în Piata Iuliu Maniu, Nr. 13, clădire aparținând Ministerului Culturii
Din 1971 devine Bibliotecă Județeană. Creșterea semnificativă a numărului de volume, diversificarea activităților și serviciilor impun rezolvarea problemelor de spațiu:
În anul 1985 Secția de împrumut pentru copii este mutată în Piata Iuliu Maniu, Nr. 3, spațiu atribuit de Consiliul Popular Județean Sălaj
În anul 1994 se reorganizează Sectia de împrumut pentru adulți, în Clădirea Transilvania, Piața Iuliu Maniu, Nr. 4-5, proprietate a Primăriei Municipiului Zalău
În anul 2000 institutia începe să- și modernizeze serviciile
2005 – trecerea la împrumutul automatizat în toate secțiile de relații cu publicul. Din acest an Biblioteca Județeană Sălaj editează revista proprie, de specialitate: I.D.E.I. (informare, documentare, educație, implicare)

Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” Sălaj, având și rolul de bibliotecă municipală nu s-a bucurat de sediu propriu care să cuprindă toate secțiile și serviciile și să corespundă standardelor necesare funcționării unei instituții de cultură, cu rol dublu: bibliotecă municipală și județeană.

Din cauza degradarii clădirilor improprii în care funcționa și a începerii lucrărilor de consolidare și renovare, instituția a fost pusă în situația de a-și reorganiza, de mai multe ori, secțiile, birourile și serviciile:

2006 – Seția împrumut pentru adulți se mută în spatiu închiriat (B-dul Mihai Viteazul, Nr. 51, Clădirea Casei de Modă, Et. III)
2007 – 2008 – sunt mutate și reorganizate toate serviciile, birourile și Secția pentru copii – Str. Unirii, Nr. 7, Et. I și II; Sala de lectură și Secția Periodice restrângându-și activitatea și funcționând în P-ța Iuliu Maniu, Nr. 3-5.
Secția periodice și Centrul internet cu acces gratuit pentru public la adresa: P-ța Iuliu Maniu nr. 3-4, iar din 2011, în P-ța Iuliu Maniu, nr.9.
Din anul 2005 Biblioteca Judeteana Salaj editeaza revista proprie „I.D.E.I.” (informare, documentare, educatie, implicare)
2004 – 2008 – se caută soluții pentru gasirea unui teren situat în zona centrală și construirea unui sediu propriu destinat Bibliotecii Judetene Salaj
2009 – Hotarârea Consiliului Județean Sălaj, pentru alocarea unei sume necesare elaborării documentației tehnice pentru Sediul administrativ al județului și Biblioteca Județeană. Proiectul de construcție nu a fost demarat nici în anul 2013
În anul 2010, la finalizarea lucrărilor de consolidare, renovare și modernizare a clădirii din P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, în proprietatea Ministerului Culturii, birourile și o parte din secțiile de relații cu publicul se reorganizează și funcționează aici: Sala de lectură; Secția pentru Copii și Ludoteca; managementul; secretariatul; compartimentul financiar contabil; compartimentul de dezvoltare, evidența și prelucrarea colecțiilor, informatizarea; compartimentul de informare bibliografică și documentare; Serviciul marketing – publicitate; Centrul de Formare; Sala Scriitorilor Sălăjeni; Atelierul de legătorie.
În anul 2014, o dată cu finalizarea lucrărilor de renovare, consolidare și modernizare a Clădirii Transilvania, prin proiectele Primăriei Municipiului Zalău, se va reorganiza activitatea secțiilor de relații cu publicul
2015 – Colecţiile destinate tinerilor şi adulţilor sunt reorganizate în Clădirea Transilvania; sunt reorganizate şi Secţiile: Copii, Media, Periodice, Internet, iar pentru activităţile cultural-educative s-a pregătit un spaţiu special – BiblioDIVERTISMENT

Informații colecții

Colecțiile Bibliotecii:

Total documente – volume: 234.724

din care:
– căți și periodice: 222.023 vol.
– documente audio-video: 2.975

Total documente digitale: 8.405
Alte documente noncarte: 1.321

Adresă

450016, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 13, Zalău

Județ

Salaj
Telefon
0260/632.007
Fax
0260/632.007
Filiale

Secţia împrumut pentru tineri și adulţi
Adresa: P-ţa Iuliu Maniu, nr. 3, clădirea TRANSILVANIA
Telefon: 0360 566911
E-mail: bibadulti@yahoo.com
Colecţii: 99.938 volume din care peste 70% cu acces liber la raft
Servicii oferite:
împrumut la domiciliu cu posibilitatea prelungirii termenului de restituire prin telefon sau e-mail
consultarea pe loc a publicaţiilor
rezervări de titluri prin telefon sau e-mail
împrumut interbibliotecar
staţii de lucru pentru utilizatori
organizarea unor activităţi cultural-educative
înscrierea utilizatorilor, împrumutul şi restituirea se fac electronic, în programul TinRead

Secţia pentru copii
Adresa: P-ţa Iuliu Maniu, nr. 4-5, clădirea TRANSILVANIA
Telefon: 0360 566900
E-mail: bibcopii@yahoo.com
Colecţii: 33.749 volume din care 100% cu acces liber la raft
Secţia dispune de un fond de carte destinat copiilor, de la preşcolari la adolescenţi, care cuprinde exemplare din titlurile autorilor români şi străini: enciclopedii, culegeri de texte literare și gramaticale, culegeri de probleme, antologii, precum şi o colecţie de reviste: Arborele lumii, Scooby-Doo, Maeştrii cunoaşterii, Să ne jucăm pe calculator, Cartea curioşilor, Caruselul jocurilor, Clubul isteţilor, În lumea lui Tanu, Atlas etc.
Servicii oferite:
împrumut la domiciliu cu posibilitatea prelungirii termenului de restituire prin telefon sau e-mail
consultarea pe loc a publicaţiilor
rezervări de titluri prin telefon sau e-mail
împrumut interbibliotecar
organizarea unor activităţi cultural-educative specifice fiecărei grupe de vârstă
acces internet, multimedia
organizarea unor activităţi în cadrul grădiniţelor, şcolilor sau în alte spaţii, destinate copiilor înscrierea utilizatorilor, împrumutul şi restituirea se face electronic, în programul TinRead în cadrul secţiei se desfăşoară şi un atelier de creaţie destinat desfăşurării unor activităţi practice
ludoteca pentru preşcolari şi şcolari mici

Secția Media
Adresa: P-ţa. Iuliu Maniu, nr. 4-5, clădirea TRANSILVANIA
Telefon: 0360 566913
E-mail: media_bjs@yahoo.com
Secţia deţine 103 abonamente şi peste 99 de titluri periodice curente
parţial fondul de publicaţii al secţiei este înregistrat în baza de date electronică a bibliotecii
secţia dispune de un scanner A1 cu ajutorul căruia se digitizează publicaţiile periodice locale (apărute înainte de 1989)
Colecţii: peste 8519 unităţi bibliografice: diafilme, diapozitive, discuri, casete audio, casete video, CD-uri, CD-ROM-uri, DVD-uri
Servicii oferite:
vizionări filme
audiţii
împrumut la domiciliu
activităţi în filiale, grădiniţe, şcoli, licee, biblioteci din municipiu şi judeţ
consultarea pe loc a publicaţiilor
Se oferă informaţii legislative prin colecţiile de “Monitoare oficiale”, “Legi şi decrete”, “Hotărâri ale Guvernului” şi prin programul informatic LEX Expert, utilizatorii având acces la baza de date de pe 2 staţii de lucru la cerere se pot efectua copii xerox din colecţii sau listări la imprimantă din baza de date Lex
împrumut la domiciliu (restrictiv)

Ludoteca
Adresa: Str. Iuliu Maniu, nr. 13
Telefon: 0360 566920
E-mail: bibcopii@yahoo.com
Funcţionează în cadrul Secţiei pentru copii, cu program și activități organizate periodic şi deţine:
jucării şi jocuri
cărţi de colorat
benzi desenate
cărţi-jucării
CD-uri cu poveşti
Servicii oferite:
activităţi distractiv-recreative de grup şi individuale
audiţii de poveşti, basme
lecturi din opere
atelier de creaţie specific vârstei
vizionări desene animate, filme pentru copii

Sala de lectură
Adresa: P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13
Telefon: 0360 566920, 0260 632941
E-mail: bibliosala@yahoo.com
Colecţii: 68.687 volume
deţine un bogat fond de referinţă: Altas of the World, Axis, L’univers documentaire Hachette, La Bible. Le livre des chretiens, Childcraft, The Encyclopedia of Visual Art, Encyclopaedia Universalis, Funk and Wagnalls Family Medical Guide, Grand Larousse en dix volumes, Lexicon Universal Enciclopedie, Les grands maîtres de la peinture, Children’s Britannica, A magyar irodalom története, Magyar Nagylexikon, The New Encylopaedia Britannica, Enciclopedia artiştilor români contemporani, Enciclopedia istoriei lumii în date, Enciclopedia civilizaţiei române, Enciclopedia de istorie a României, Enciclopedia statelor lumii, România. Atlas istorico – geografic, Enciclopedia antichităţii, Istoria României. Enciclopedie etc.
deţine fondul de colecţii speciale al bibliotecii
Servicii oferite:
consultare pe loc a documentelor aflate în patrimoniul secţiei
expune şi oferă spre consultare un fond bogat de referinţă
împrumut interbibliotecar
rezervări de carte
oferă informaţii de specialitate
acces Internet gratuit
facilităţi de lucru pe calculator (tehnoredactare, scanare, listare la imprimantă etc.)
acces la catalogul electronic al bibliotecii
efectuarea de copii xerox din documentele deţinute
expoziţii tematice

Filiala ACASĂ
funcţionează din septembrie 2008
Adresa: Centrul pentru Îngrijire şi Recuperare ACASĂ
str. Gheorghe Doja, nr. 161
tel. +40 260 661384
Program:
Luni, Miercuri: 11.00 – 13.00
Colecţii: cărţi, reviste
Servicii:
împrumut la domiciliu pentru personalul din centru
împrumut în cadrul centrului pentru pacienţi
consultarea documentelor în sală de către pacienţi, aparţinătorii acestora şi personalul din centru
vizionări de filme şi audiţii muzicale
activităţi culturale diverse

Filiala Cercul Militar
funcţionează din august 2015
Adresa: Str. Simion Bărnuţiu, nr. 91, Bl. C.A. – parter
Telefon: 0360 566914
Program: Marţi, Joi: 12.00 – 16.00
Colecţii: cărţi, reviste
Servicii oferite:
împrumut documente
activităţi cultural-educative
cursuri diverse
vizionări de filme

Program funcționare

Sala de lectură
Program:
luni, miercuri, vineri: 08.30 – 16.00
marţi, joi: 11.00 – 19.00

Acces

– număr de înregistrări catalografice în regim automatizat: 212154
– procent de înregistrări catalografice în regim automatizat (din total colecţii): 99,6%
– număr de staţii de lucru pentru utilizatori: 48

Alte săli:
SALA AUTORILOR SĂLĂJENI a fost inaugurată la 15 ianuarie 2011, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional Sălaj (P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13, Et. I)

Centrul de Formare/Activităţi Culturale
Centrul de Formare a luat fiinţă în cadrul proiectului: BIBLIONET – lumea în biblioteca mea!
Aici se desfăşoară:
– cursuri de formare profesională pentru bibliotecari
– cursuri de iniţiere IT pentru utilizatori
– cursuri pentru toate categoriile de public: Photoshop Basic, CCNA- Discovery
(în parteneriat cu ACADEMIA CREDIS, Bucureşti)
– cursuri diverse la solicitarea utilizatorilor: limbi străine, creaţie, teatru ş.a.

Sala BiblioDivertisment
Adresa: P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13;

Telefon: 0360 566920; 0260632941;
E-mail: bibliodivertisment@yahoo.com

PROGRAM:
Luni – Vineri: 8.00 – 19.00
Sâmbătă – Duminică – ÎNCHIS

Servicii oferite:
înscrierea utilizatorilor – PUNCT UNIC
acces gratuit internet
servicii xerox
consultare albume de artă
audiţii şi vizionări din colecţiile instituţiei
participare la activităţile culturale programate

Scop: existenţa unui spaţiu special dedicat valorilor culturale sălăjene
Aici sunt organizate colecţiile de documente aparţinând creatorilor din judeţul Sălaj, colecţii speciale (carte cu autograf, scriitori sălăjeni), precum şi lucrări despre oamenii şi locurile judeţului.
Sala găzduieşte diverse manifestări:
– întâlniri cu scriitori
– lansări de carte
– expoziţii

Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.