Skip to content Skip to footer

Biblioteca Judeţeană Satu Mare

Biblioteca Judeţeană Satu Mare

Tip bibliotecă

Biblioteci Județene
Cod ISIL
RO-SM-0122
Director
Dariana Săsărman-Țou

Persoană de contact

Paula Horoțan, bibliotecar metodist

Anul înființării

1951
Istoric

Biblioteca actuală s-a înfiinţat la 1 februarie 1951, cu denumirea de Biblioteca Raională Satu Mare; avea sediul în str. Horea nr. 7 și un singur biliotecar.
În anul 1952, biblioteca primeşte numele de Biblioteca Centrală Raională şi un alt sediu. Apar primele rafturi de lemn, iar numărul angajaţilor se ridică la patru. Suprafaţa utilizabilă (95 m.p.) se împarte în sala de lectură (50 m.p.), serviciul de împrumut (20 m.p.) şi o mică magazie (25 m.p.). Dintr-un raport descoperit la Arhivele Statului din Baia Mare reiese că, la sfârşitul lui 1952, erau pe rafturi 5.383 de volume. În anul 1953, biblioteca se mută într-un alt sediu şi i se modifică numele în Biblioteca Centrală Raională de Masă. În spaţiul mai generos, se înfiinţează trei depozite mici şi se permite accesul liber al cititorilor la rafturi. Din acest an, figurează primele evidenţe de bibliotecă (registrul inventar şi registrul de mişcare a fondurilor).
Începând cu anul 1958, au fost adunate din localităţi ale raionului Satu Mare publicaţii vechi, în scopul deschiderii unei biblioteci documentare în municipiul Satu Mare. Din anul 1960 până în 1964, o parte a bibliotecii, mai precis secţia de împrumut pentru copii, îşi va desfăşura activitatea independent, într-o sală a clădirii de pe str. Cuza nr. 2. În statistici, în anul 1963, biblioteca figura cu un fond documentar de 31.787 de volume. În 1964, biblioteca se mută temporar la parterul clădirii din Piaţa Libertăţii nr. 21 (azi: Muzeul de Artă), unde mai fiinţa şi Muzeul Raional. În 1968, după constituirea judeţului Satu Mare, instituţia se va numi Biblioteca Municipală Satu Mare.
Inundaţiile din mai 1970 au afectat clădirea ce adăpostea biblioteca, accentuând condiţiile nefavorabile de depozitare. O ultimă mutare are loc în anul 1972. Oficialităţile de atunci ale municipiului şi judeţului oferă Bibliotecii Municipale (ce deținea 68.621 de publicaţii) parterul clădirii din str. Decebal nr. 2. Suprafaţa de 1900 m.p. utilizabili şi sălile înalte permit organizarea fondului de carte pe secţii şi construirea de rafturi metalice supraetajate. Între anii 1973-1975, întregul fond de carte se împarte pe gestiuni, rezultând colecţiile curente pentru secţiile de împrumut pentru adulţi şi copii şi colecţia de bază pentru sala de lectură. În acelaşi an se organizează cataloagele generale pentru public.
Începând cu anul 1974, biblioteca poartă numele de Biblioteca Judeţeană Satu Mare.
Tot atunci, se deschide, la parterul unui bloc din cartierul Someş (azi cartierul Micro 14), prima filială a bibliotecii. În anii 1977-1978 se deschide actuala Sală de lectură, se confecţionează mobilierul din lemn și se montează rafturi metalice. În anii 1980, fondul de publicaţii curente ajunge la 127.095 de volume.
În anul 1982 se desfiinţează singura filială a Bibliotecii Judeţene Satu Mare. Tot în acel an, se începe prelucrarea fondului de carte veche. În anul 1991 se deschide o filială pe str. Brânduşa nr. 17 din cartierul Micro 16. În anul 1992 se construiesc rafturi supraetajate, se deschide un depozit pentru periodice, altul pentru dublete și se înfiinţează atelierul de legătorie. Din anul 1994, începe programul de automatizare a serviciilor din bibliotecă. În 1995, a fost achiziţionat sistemul pentru informatizarea activităţilor de bibliotecă numit TINLIB. În august 1998, se deschide Filiala nr. 3 și apare catalogul ”Cartea veche străină în Biblioteca Judeţeană Satu Mare sec. XV-XVI”, autori: Paula Vasil-Marinescu şi Marta Cordea. În septembrie 2003, Sala de lectură a bibliotecii primeşte numele omului de litere Gheorghe Bulgăr, pe faţada clădirii aplicându-se o placă comemorativă. În anul 2005 apar volumele I şi II din catalogul ”Carte veche străină : secolul XVII”, autori Marta Cordea şi Paula Vasile – Marinescu.

Informații colecții

Total documente – volume: 423.616
Total documente – titluri: 180.210

Total documente colecții curente: 332.449
din care:
– 416.588 cărţi şi periodice legate;
– 452 de manuscrise;
– 1.745 documente AV;
– 912 colecţii electronice;
– 73 alte documente (publicaţii Brille, publicaţii în imagini tridimensionale)

Total documente colecții speciale
(ex. carte veche, periodice vechi, manuscrise, partituri, hărți etc.): 90.176
Total documente digitale: 991

Fondul de publicaţii este organizat după sistemul accesului liber la raft,
pe categorii de vârstă.

Adresă

440115, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, Satu Mare

Județ

Satu Mare
Telefon
0261/711.199 (int.120-Secretariat)
Fax
0261/715.861
Filiale

Filiala nr. 1
Adresa: Cartierul Micro 16, str. Brânduşa nr. 17
Telefon: 0786084936

Filiala nr. 2 ”Lucian Blaga”
Adresa: Cartierul Micro 17, B-dul Independenţei, nr.42-44.
Telefon: 0786.084.937

Filiala nr. 3
Adresa: Cartierul Solidarităţii, str. George Călinescu, nr. 51
(în incinta Liceului Teologic “Nicolae Steinhardt”).
Telefon: 0786.084.938

Program funcționare

Sediul central
Luni – vineri: 8.00 – 17.00

Filiala Nr.1
Luni – Miercuri: 12.00 – 18.00
Marți, Joi, Vineri: 9.00 – 15.00

Filiala Nr.2 ”L. Blaga”
Luni, Miercuri: 12.00 – 18.00
Marţi, Joi şi Vineri: 9.00 – 15.00

Filiala Nr. 3
Luni – Vineri: 9.00 – 15.00

Acces

Servicii:
Împrumut interbibliotecar
Servicii de scanare

Sală de lectură
Număr de locuri: 110

Total calculatoare (PC) pentru utilizatori: 18
din care:
– conectate la Internet18
– conectate la Intranet10

Personalul Bibliotecii
Total personal
Total personal: 38
din care
– personal de specialitate, cu normă întreagă: 29

Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.