Skip to content Skip to footer

Biblioteca Liceului „Mihail Saulescu” Predeal

Biblioteca Liceului „Mihail Saulescu” Predeal

Tip bibliotecă

Biblioteci Școlare “CDI”
Website
Cod ISIL
Director
prof. Adrian Narcis Măeruț

Persoană de contact

Florentina Pavel, bibliotecar

Anul înființării

2003
Istoric
Un spatiu important în cadrul liceului îl reprezintã Centrul de Documentare şi Informare (CDI) înfiinţat ca rezultat al derulãrii proiectului bilateral romano-francez “Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat””.”

Informații colecții

Total documente: peste 25.000 u.b.-uri din care: – peste 23.000 cărți – casete audio-video – DVD-uri – CD-uri

Adresă

Predeal

Județ

Brasov
Telefon
Fax
Email
Filiale

Program funcționare

Acces
Cu toate cã acest CDI are la bazã modelul francez, el este adaptat situaţiei şcolare şi educative dar şi realitãţii socio-economice locale. Printre obiectivele generale ale CDI-ului se pot aminti: -Promovarea unei pedagogii inovante -Favorizarea muncii în echipã -Asigurarea accesului liber la informaţie prin oferirea de şanse egale elevilor din mediul rural şi urban. Prin urmare CDI este o structurã documentarã pluridisciplinarã în beneficiul elevilor, cadrelor didactice, dar şi comunitãţii locale. Principala menire a CDI-ului este de a favoriza dezvoltarea autonomiei în studiul a elevilor şi de a le forma abilitãţi de selectare şi prelucrare a informaţiilor Un spaţiu specific CDI-ului este spaţiul informatic, dotat cu 8 staţii de lucru conectate la Internet, asigurând astfel şi accesul online la informaţii. Alte spaţii personalizate sunt spaţiul de lucru în echipã, spaţiul de studiu individual, spaţiul audio-video şi spaţiul lecturii de plãcere. De asemenea, CDI este şi locul unde se realizeazã proiecte de animaţie culturalã, se desfaşoarã activitãţi dedicate evenimentelor naţionale sau internaţionale, precum şi activitãţi de orientare şi consiliere şcolarã şi profesionalã a elevilor. Total personal: Bibliotecar cu 1/2 de normă.
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.