Skip to content Skip to footer

Biblioteca Liceului Tehnologic de Meserii și Servicii, Buzău

Biblioteca Liceului Tehnologic de Meserii și Servicii, Buzău

Tip bibliotecă

Biblioteci Școlare “CDI”
Website
www.grupscolarmeseriiservicii.sos-ismb.ro
Cod ISIL
Director
Prof. Aurica Neacșu

Persoană de contact

Lucia Drăgan

Anul înființării

2000
Istoric
Liceul Tehnologic „Meserii și Servicii” Buzău s-a înființat în anul 2000 prin comasarea Grupului Școlar de Industrie Ușoară cu Grupul Școlar de Arte și Meserii (fost grup școlar cooperatist), preluând și continuând tradiția în pregătirea elevilor în meserii căutate pe piaţa muncii. Liceul Tehnologic „Meserii și Servicii” pregătește tineri în meserii pentru domeniile: servicii (economic, administrativ, alimentație publică, frizerie-coafură), industrie alimentară și industrie ușoară la nivel de liceu curs de zi și seral, Școală Profesională si Școală Postliceală. Adaptându-se noilor condiții ale economiei de piața Liceul Tehnologic „Meserii și Servicii” a stabilit relații de parteneriat social cu diverși agenți economici și instituții importante în vederea realizării obiectivelor propuse. Școala asigură implementarea reformei educaționale, oferind tuturor tinerilor șanse egale privind educația și pregătirea pentru integrarea în viața socială. Deși este unitate relativ nouă, Liceul Tehnologic „Meserii și Servicii” are o bogată și recunoscută experiență în pregătirea forței de muncă calificate pentru domeniile amintite. Prin competența didactică, pregătirea științifică și conduita profesională, cadrele didactice care au predat și predau în această instituție de învățământ, au reușit să asigure un nivel crescut al pregătirii elevilor, atât în ceea ce privește cultura generală, cât și în ceea ce privește pregătirea în meserie. Așa se explică aprecierile de care s-au bucurat absolvenții noștri în unitățile economice de profil, cât și reușita unui procent important în învățământul superior.

Informații colecții

Carte: 31256 u.b.

Adresă

120068, Str. Bazalt, nr. 15, Buzău

Județ

Buzau
Telefon
0238/719.223
Fax
0238/719.223
Email
liceultehnmeseriisiservicii@gmail.com
Filiale

Program funcționare

Acces
Categorii de utilizatori: – 923 elevi – 68 cadre didactice Utilizatori activi: 850
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.