Skip to content Skip to footer

Biblioteca ”Mihai Todosia” a Universităţii ”George Bacovia” din Bacău

Biblioteca ”Mihai Todosia” a Universităţii ”George Bacovia” din Bacău

Tip bibliotecă

Biblioteci Universitare
Website
Cod ISIL
Director
Botez Nicoleta

Persoană de contact

Botez Nicoleta

Anul înființării

Istoric
Biblioteca Universităţii George Bacovia din Bacău a luat fiinţă odată cu primele structuri universitare ale insituţiei, respectiv octombrie 1992, şi a funcţionat provizoriu, pentru o scurtă perioadă de timp în cadrul Bibliotecii Casei de Cultură a Sindicatelor din municipiul Bacău. Începând cu anul 1993, Biblioteca Universităţii George Bacovia din Bacău a funcţionat în clădirea Colegiului Tehnic Anghel Saligny din Bacău, spaţiu în care universitatea a funcţionat până în anul 2002 când a fost inaugurat noul sediu al universităţii începând cu data de 1 octombrie, locaţie în care îşi desfăşoară activitatea şi în prezent. Biblioteca Universităţii George Bacovia din Bacău este – în înţelesul Legii bibliotecilor nr. 334/2002 – „ instituţia, compartimentul sau structura specializată al cărei scop principal este de a constitui, organiza, prelucra, dezvolta şi conserva colecţii de cărţi, publicaţii, alte documente specifice şi baze de date pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; în cadrul societăţii informaţionale biblioteca are un rol de importanţă strategică.” Biblioteca Universităţii George Bacovia din Bacău denumită „Mihai Todosia” este o bibliotecă universitară de drept privat, care are ca utilizatori principali studenţi, cadre didactice, doctoranzi şi cercetători. Biblioteca „Mihai Todosia” este parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ superior şi participă la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare a instituţiei. Biblioteca „Mihai Todosia” îndeplineşte sarcini în cadrul sistemului integrat al bibliotecilor din România şi participă la realizarea catalogului naţional al bibliotecilor virtuale româneşti.

Informații colecții

Adresă

Str. Pictor Aman, nr. 96, Bacău

Județ

Bacau
Telefon
0234/562.600, int. 108
Fax
0234/562.600, int. 108
Email
nicoleta.botez@ugb.ro
Filiale

Program funcționare

Luni – vineri: 8.00-20.00 Sâmbătă: 8.00-12.00
Acces
Nr. săli de lectură: 2 săli lectură Numărul de locuri: 120 Total calculatoare (PC) pentru utilizatori (exclusiv cele utilizate de personalul bibliotecii în scop administrativ): 33 din care: – conectate la Internet: 33
Pagină Facebook/Blog
Biblioteca Mihai Todosia

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.