Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Municipală ”George Radu Melidon”, Roman

Biblioteca Municipală ”George Radu Melidon”, Roman

Tip bibliotecă

Biblioteci Municipale
Cod ISIL
RO-NT-01115
Director
Cristina Nicoleta Panaite

Persoană de contact

Cristina Nicoleta Panaite

Anul înființării

1885
Istoric
Biblioteca Publică la Roman a avut un timid început, materializat într-o donaţie din partea unui filantrop concitadin, pe numel său, George Radu Melidon. Născut pe 31 mai 1831, George Radu Melidon a fost un autentic fiu al Romanului. Despre familia acestuia, aflăm din lucrarea profesorului Alexandru Epure: pe tatăl său îl chema Gheorghe şi a fost profesor; mama sa, Ecaterina – femeie cultă pentru vremea ei (Alexandru Epure – Profesorul Gheorghe Radu Melidon, Roman, 1942, p.4), făcea parte dintr-o familie de preoţi. A avut şi un frate, Grigore Melidon, care a absolvit Academia Mihăileană în anul 1855 şi a fost şi profesor la aceeaşi instituţie (a murit în anul 1916 şi a fost înmormântat la Mănăstirea Neamţ). Din corespondenţa dintre profesorul Epure şi Dimitrie Melidon, fiul lui George Radu Melidon, aflăm că familia Melidon a avut în proprietate un teren şi două corpuri de case vechi, lângă vilele Moşinski, vizavi de curtea Gimnaziului Roman-Vodă. Ulterior, terenul a fost înstrăinat şi s-a construit aici Şcoala Gimnazială Vasile Alecsandri.Viitorul director al Şcolii Normale Carol I din Bucureşti, după absolvirea cursului primar, şi-a continuat studiile la Academia Mihăileană din Iaşi. Cunoştea foarte bine mai multe limbi: germana, latina, franceza şi greaca. S-a distins ca publicist, colaborând, în anul 1855, la ziarul Foiletonul Zimbrului din Iaşi. Într-un studiu publicat în acest ziar, militează pentru înfiinţarea şcolilor în mediul rural. În anul 1856, George Radu Melidon a fost bibliotecar la Academia Mihăileană, iar în anul 1857 a fost numit şef al secţiei şcoalelor la Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice din Moldova. În această funcţie, a întocmit un memoriu statistic referitor la administrarea şi la situaţia în care se afla pe atunci învăţământul public şi particular (Alexandru Epure, op. cit., p. 11), memoriu intitulat Relaţiune statistică de starea şcoalelor din Moldova. Pentru această lucrare, primeşte mulţumiri de la domnitorul Alexandru Ioan Cuza, printr-un decret (la recomandarea ministrului cultelor şi instrucţiunii publice, Pr. A. Cantacuzino). În anul 1867, a fost numit director al Şcolii Normale Carol I din Bucureşti ( la propunerea lui V.A. Urechia). Rezultatele merituoase obţinute de şcoala condusă de profesorul Melidon sunt evidenţiate de rapoartele revizorilor şcolari. Pe 15 august 1871, a participat, în fruntea unei delegaţii de cadre didactice din învăţământul secundar, ca reprezentant al judeţului Roman, la Serbarea de la Putna, închinată domnitorului Ştefan cel Mare (acolo i-a cunoscut pe Mihai Eminescu şi Ciprian Porumbescu). Ivirea unei necruţătoare boli l-a silit să părăsească, în octombrie 1881, ogorul învăţământului în care trăsese brazde atât de adânci (Alexandru Epure, op. cit., p.24-25). V.A. Urechia, ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice de atunci, şi-a exprimat, într-o notă ministerială, regretul privind demisia unui profesor distins şi sârguitor, carele, prin îndelungatele şi inteligentele servicii făcute instrucţiunii publice, a binemeritat de la ţară şi românism. (Alexandru Epure, op. cit., p.25). Revenit în oraşul natal, deşi pensionar, pe 28 martie 1885, Melidon i-a adresat o scrisoare lui Dimitrie A. Sturdza-Miclăuşanu (senator de Roman şi ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice), scrisoare în care solicită angajarea la Gimnaziul din Roman. În urma acestui demers, Ministerul a emis Ordinul nr. 15227, prin care George Radu Melidon a fost numit profesor de istorie la Gimnaziul din Roman. (…) nu se pot enumera aice toate meritele acestui bărbat, menit de natură a servi şcoalei (…) noi trebuie să fim mândri a avea în societatea noastră un aseminea bărbat şi cu mai multă mândrie, căci e romaşcan, spunea Gh. Vucenic primarul de atunci al Romanului (Nicolae Gr. Steţcu, Gheorghe A.M. Ciobanu, Pagini din istoria Liceului Roman-Vodă, 1872–1972, Roman, 1972, p. 61). Ministrul Spiru Haret a comunicat profesorului Nicolae Condrea Sabin, directorul de atunci al Gimnaziului, că domnul Gh. Radu Melidon este recunoscut de minister ca profesor suplinitor la catedra de istorie de la gimnaziul din Roman. (Alexandru Epure, op. cit., p.26-27). În ziua de 2 aprilie 1885, a dăruit Primăriei Roman, 228 de volume menite, cum spunea în actul de donaţie, să formeze începutul unei biblioteci publice în oraşul său natal: Considerând că Romanul posedă, de mai mulţi ani, mai multe şcoli primare şi secundare publice şi private, care au trebuit să producă măcar cititori cu dorinţa de a-şi spori cunoştinţele şi a satisface curiozitatea prin lectură, am onoarea de a oferi în dar comunei mele natale-Romanul, 216 (228) volume (cărţi), toate legate şi relativ la ştiinţă, litere şi istorie naţională dupre inventar, ca un prinos cetăţenesc din singura avere ce am. Donatorul numeşte cărţile rari şi alese şi pune condiţii pentru funcţionarea bibliotecii publice: • cărţile vor fi împrumutate oricărui amator spre citire şi cercetare; • lectura să se facă numai în cuprinsul localului primăriei, iar în afară, cărţile vor fi împrumutate la persoanele vrednice şi de credinţă şi cu depunerea de garanţie a valoarei; • cărţile să fie păstrate sub denumirea de Melidonium spre veşnica pomenire a numelui familiei. Boală de care suferea s-a agravat, încât fostul inspector şcolar şi organizatorul învăţământului primar normal din România, s-a stins din viaţă în ziua de 11 mai 1897. George Radu Melidon a fost un cărturar veritabil, un spirit de elită, publicist și profesor, îndrumător al învăţământului, care a făcut cinste oraşului natal. În anul 2015, când Biblioteca a împlinit 130 de ani de la înființare, profesorului George Radu Melidon i-a fost acordat, post mortem, titlul de Cetățean de onoare al Municipiului Roman. În anul 2016, în curtea interioară a Bibliotecii a fost dezvelit bustul profesorului George Radu Melidon, iar pe 23 aprilie 2019 (Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de autor, dar și Ziua Bibliotecarului din România) a fost inaugurată Piațeta George Radu Melidon în fața Bibliotecii care poartă numele întemeietorului ei – George Radu Melidon. Biblioteca Municipală George Radu Melidon își are sediul în clădirea cunoscută sub denumirea de Casa Ioachim, clădire înscrisă în Lista monumentelor istorice din județul Neamț, cod NT-II-m-B-10694.

Informații colecții

Total documente: 128.138 u.b.

Adresă

611002, Bulevardul Roman Mușat nr. 19, Roman

Județ

Neamt
Telefon
0233/744.628
Fax
0233/744.628
Email
bibliotecaroman@primariaroman.ro
Filiale

Program funcționare

Luni – vineri: 9.00-17.00
Acces
Secția de împrumut carte pentru copii Secția de împrumut carte pentru adulți Sala de lectură Centrul de resurse pentru voluntariat Servicii Acces liber la calculator și internet Punct de informare turistică Punct de informare comunitară Catalog tradițional Catalog on-line: http://bibgrmroman.ebibliophil.ro/
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.