Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Municipală Gheorgheni

Biblioteca Municipală Gheorgheni

Tip bibliotecă

Biblioteci Municipale
Website
Cod ISIL
Director
Ferencz-Mátéffy Kriszta

Persoană de contact

Irina Kiss

Anul înființării

1950
Istoric
La începutul secolului trecut, odatã cu dezvoltarea societãtii burgheze, au luat fiintã în orasul Gheorgheni cercuri de lecturã, biblioteca negustorilor, biblioteci scolare, dar si importante biblioteci particulare. Aceste biblioteci însã nu sunt deschise publicului larg. Biblioteca publicã din Gheorgheni a fost înfiintatã în anul 1950, si a funcþionat din luna noiembrie într-o salã din Casa de culturã, cu un fond de 1500 de volume. În anul 1951 Biblioteca devine Bibliotecã Raionalã si este finantatã de la stat. În 1952 biblioteca se mutã în alt local (P-ta Libertãtii nr. 4). Fondul de carte este de 8110 volume, numãrul cititorilor: 1450, iar numãrul angajatilor: 3. În anul 1960 biblioteca se mutã din nou (P-ta Libertãtii 23), iar în noul local se realizeazã accesul liber la raft al cititorilor. Fondul de carte este de 20371 volume, numãrul cititorilor: 3280. În perioada 1961-1968 biblioteca se dezvoltã în continuare: ia fiintã sectia pentru copii cu o salã de lecturã si o salã pentru împrumut. Fondul bibliotecii la sfârsitul anului 1968 este de 33529 volume. În anul 1974 biblioteca se mutã în clãdirea Casei de Culturã a Sindicatelor. Fondul de carte se dezvoltã continuu, la sfârsitul anului 1975 fiind de 45827 volume, din care 24220 volume beletristicã, iar 21811 sunt în limba românã, respectiv 23583 în limba maghiarã. În 1977 biblioteca se mutã în imobilul în care functioneazã si în momentul actual (Str. Kossuth Lajos, Nr. 25. Dezvoltarea fondului de documente continuã, în perioada 1990-2005, prin achizitii din buget, dar si prin donatii importante de cãtre persoane fizice, institutii de culturã din tarã si de peste hotare, edituri, fundatii. Din ianuarie 2004 biblioteca devine personalitate juridicã. Acest fapt determinã transformãri si în structura personalului. Automatizarea bibliotecii începe din anul 1995, cu ajutorul unui calculator si al software-ului Biblis se trece la prelucrea automatã a noilor achiziti, si simultan se introduc datele din catalogul traditional. La sectia pentru copii se începe prelucrarea documentelor si introducerea datelor în calculator în anul 2000. În prezent aproximativ 85% din fondul bibliotecii este prelucrat electronic. Dezvoltarea parcului de calculatore a continuat, din anul 2004 cititorii au acces la Catalogul electronic, iar din 2005 au acces la Internet. În paralel cu dezvoltarea catalogul electronic se continuã si dezvoltarea catalogului traditional. Serviciile se diversificã odatã cu introducerea noilor technologii. Pe lângã serviciile obisnuite, ca împrumutul la domiciliu, întocmirea de bibliografii sau consultarea în sala de lecturã se oferã noi servicii: copiere xerox, imprimare, technoredactare, acces la Internet. Biblioteca participã în mod activ la viata culturalã a localitãtii, organizând diferite programe culturale (Ziua Liricii Mahiare, Ascultã povestea mea…, întâlniri literare cu scriitori, etc.), expozitii tematice de cãrti, concursuri de desene si de culturã generalã pentru copii , care tind sã devinã traditionale. Colaboreazã cu alte institutii culturale din localitate sau judet (Casa de Culturã, Teatrul Figura, Muzeul Tarisznyás Márton, Centrul Cultural Judetean), dar si cu ONG-uri (Asociatia Prietenilor Cãrtii Pro Libris, Cenaclul Literar Salamon E., Galeria Por Art). Colaborarea cu alte biblioteci a fost un obiectiv important în activitatea bibliotecii, iar anul 1990 deschide noi orizonturi în acest sens, devenind posibilã colaborarea cu institutii din Ungaria (biblioteci din localitãtile Kiskunhalas, Szigetszentmiklós, Békés, Cegléd, Balatonfüred, Eger Gyomaendrõd, Casa de Culturã din Békéscsaba Biblioteca Nationalã din Budapesta). Datoritã acestor colaborãri biblioteca a beneficiat de importante donatii de cãrti, dar au fost realizate si programe comune, care se vor continua si în viitor. La sfârsitul anului 2005 se sporeste spatiul acordat biliotecii, astfel este posibilã amenajarea unei sãli de expozitii, unde se pot organiza si sezãtoare literare, sau alte activitãti legate de lecturã.

Informații colecții

101500 u.b. cărţi şi priodice

Adresă

535500, Str. Kossuth Lajos, nr. 25, Gheorgheni

Județ

Harghita
Telefon
0266/364725; 0744-778493
Fax
Email
biblio@gyvk.ro
Filiale

Program funcționare

Luni-Vineri: 9.00 – 17.00 Sâmbătă – Duminică: închis
Acces
Pagină Facebook/Blog
NULL

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.