Skip to content Skip to footer

Biblioteca Municipală ”Lucian Blaga” Sebeș

Biblioteca Municipală ”Lucian Blaga” Sebeș

Tip bibliotecă

Biblioteci Municipale
Website
www.cclbsebes.ro
Cod ISIL
RO-AB-01114
Director
Nadia-Diana Mitrea

Persoană de contact

drd. Mihai-Octavian Groza, inspector de specialitate

Anul înființării

1950
Istoric
Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeş, în calitate de bibliotecă de drept public, şi-a asumat misiunea de a oferi utilizatorilor acces liber la informaţie, cultură, educaţie, prin servicii adecvate, adaptate nevoilor fiecăruia. Este o bibliotecă destinată comunităţii locale, dar nu numai, ce asigură accesul la informaţie şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, în mod egal, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, naţionalitate, apartenenţă religioasă ori politică. Din aproape în aproape, Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș a devenit un veritabil centru de informare şi documentare, care oferă un bogat și variat fond de documente cu caracter enciclopedic și noutăţi editoriale. În paralel, personalul bibliotecii organizează și coordonează o serie de programe de animație culturală, lansări de carte, expoziții documentare, mese rotunde, dezbateri etc. În anul 2010, Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeş a fost selectată pentru a face parte din proiectul naţional „Biblionet-lumea în biblioteca mea” (http://www.biblionet.ro), implementat în România de Fundaţia „Bill şi Melinda Gates”, în parteneriat cu IREX şi Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR). Grație acestui proiect, Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeş, alături de alte biblioteci municipale, orăşeneşti şi comunale ale județului Alba, a fost dotată cu șase calculatoare de ultimă generație, racordate la internet, care au fost puse la dispoziția utilizatorilor. Întocmirea bazei de date electronice, informatizarea colecțiilor bibliotecii și informatizarea împrumutului la domiciliu se realizează, începând cu anul 2017, datorită achiziționării sistemului integrat de bibliotecă TINREAD.

Informații colecții

Total documente: 72.018 Total documente colecții curente in format tipărit: 72.018 din care: – carte românească: 69.664 – carte străină: 2.354 – periodice românești: 11 – periodice străine:- Total documente audio-video (CD, CD-ROM, vinil etc.): – Total documente colecții speciale (ex. carte veche, periodice vechi, manuscrise, partituri, hărți etc.): – Total documente electronice: – offline (CD-ROM; DVD-ROM): 2 publicații digitizate ”Caietele Blaga” https://www.cclbsebes.ro/festivalul-international-lucian-blaga/caietele-blaga/) și ”Pașii profetului” (https://www.cclbsebes.ro/festivalul-international-lucian-blaga/pasii-profetului/).

Adresă

515800, B-dul. Lucian Blaga, nr. 45, Sebeş

Județ

Alba
Telefon
0258/732.848; 0747.920.019
Fax
0258/732.848
Email
biblioteca@cclbsebes.ro
Filiale

Program funcționare

Luni-vineri: 8.00 – 18.00
Acces
Cataloage Catalog tradițional Catalog on-line Împrumut interbibliotecar
Pagină Facebook/Blog
https://www.facebook.com/BibliotecaMunicipalaLucianBlagaSebes/

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.