Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (Biblioteca OSIM)

Biblioteca Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (Biblioteca OSIM)

Tip bibliotecă

Biblioteci Specializate
Website
https://osim.ro/
Cod ISIL
Director
Mitrița Hahue; Mircea Aldoiu, Serviciul Arhivă, Bibliotecă, Colecția Națională de Brevete

Persoană de contact

Carmen Lazăr; Ștefana Teodorov – responsabile bibliotecă

Anul înființării

1963
Istoric

Informații colecții

Fondul biblioteconomic al OSIM conține: – literatură de brevet și literatură non brevet, – literatură tehnică, juridică, de proprietate industrială, – dicționare, – enciclopedii, – tratate internaționale de proprietate industrială. Baze de date naționale: RoPatentSearch – conține brevete de invenție de la 1906 până în prezent, oferind posibilitatea cautării/identificării brevetelor de invenție după inventator, solicitant, titular, titlu, clasă, dată, număr de brevet, rezumat etc. BIBOSIM, pentru documentele non-brevet, permite custodelui sălii de lectură efectuarea de căutări pentru solicitanți după: titlu, autor, editură, anul apariției, precum și disponibilitatea acestora. Baze de date internaționale: https://ro.espacenet.com/ Bază de date online gratuită, care permite căutarea brevetelor în peste 30 de milioane de documente (brevete europene, brevete ale statelor membre și informații despre brevetele din toata lumea);http://patft.uspto.gov/ Bază de date on line gratuită, în limba engleză, care oferă accesul la documentele de brevet americane; https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office Bază de date online gratuită, în limba engleză, care oferă accesul la documentele de brevet britanice; http://www.wipo.int/reference/en/ Bază de date online gratuită, în limba engleză și în limba franceză, care oferă accesul la informații bibliografice, rezumate și desene ale brevetelor europene publicate din ianuarie 1997; http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/Home Bază de date online canadiană, gratuită, în limba franceză și limba engleză, ce ofera accesul la descrieri de brevet și imagini; http://www.db.agepi.md/ Bază de date a Republicii Moldova Colecția România Fondul colecției România cuprinde: – descrierile de brevete de invenții tipărite, din anul 1906 la zi – cererile de brevete de invenții – colecția RO-EP-uri – colecția de modele de utilitate – colecția de brevete tranzitorii – colecția de brevete străine pe CD-ROM (Anglia, Austria, Canada, Elveția, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Rusia, Spania, SUA, etc)

Adresă

Str. Ion Ghica, nr.  5, sector 3, Bucureşti

Județ

Bucuresti
Telefon
021/306.08.00 int. 261
Fax
021-312.38.19
Email
office@osim.ro
Filiale

Program funcționare

Luni-joi: orele 8:00-16:30 Vineri: orele 8:00-14:00 Zilnic, între orele 10:00 – 12:30 caseria este închisă, în acest interval orar nu se pot efectua plăți pentru serviciile oferite la sala de lectura a OSIM Program colecție: Luni-joi: orele 8:00-16:30 Vineri: orele 8:00-14:00
Acces
Sala de lectură a OSIM deservește orice categorie de utilizatori în scopul studiului, cercetării și documentării. În cadrul sălii de lectură a OSIM sunt oferite următoarele servicii: – informații din domeniul proprietății industriale; – asistență de specialitate în vederea completării cererilor pentru obținerea titlurilor de protecție pentru mărci, invenții, desene și modele etc; – consultarea bazelor de date naționale și internaționale de proprietate industrială; – tipărirea documentelor full-text din bazele de date; – consultarea site-urilor oficiale de proprietate industrială; – consultarea buletinelor oficiale de proprietate industrială (BOPI); – consultarea publicațiilor tehnice și juridice de specialitate din cadrul bibliotecii OSIM; – efectuarea de copii după documentele OSIM; – organizarea de evenimente culturale: seminarii, colocvii, lansări de carte, expoziții. OSIM are încheiate convenții de colaborare cu Biblioteci Judetene/Universitare din România. Prin intermediul acestora, OSIM organizează evenimente de promovare a proprietății industriale în România: – prezentări tematice, seminarii, școli de vară, proprietatea industrială pentru copii (filme tematice: introducerea în proprietatea industrială, marca comunitară, desingul comunitar, brevete de invenție, greierele și furnica etc.)
Pagină Facebook/Blog
https://www.facebook.com/OficiuldeStatpentruInventiisiMarciOSIM

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.