Skip to content Skip to footer

Biblioteca Orăşenească Cajvana

Biblioteca Orăşenească Cajvana

Tip bibliotecă

Biblioteci Orășenești
Website
Cod ISIL
Director

Persoană de contact

Floriţa Apostol, bibliotecar

Anul înființării

1903
Istoric
Conform Monografiei localităţii şi a altor materiale documentare, în anul înființării, biblioteca avea 36 de volume. În prezent, biblioteca se află situată în sediul Casei de Cultură Cajvana, reabilitată în 2012.

Informații colecții

Total documente – volume 9.747 Total documente – titluri .264 Total documente colecții curente 9.747

Adresă

727100, Strada. Principală, Cajvana

Județ

Suceava
Telefon
0230/539.222
Fax
0230/539.222
Email
Filiale

Program funcționare

Luni – Vineri: 8.00 – 16.00
Acces
Accesul și facilitățile bibliotecii (2016): Sală de lectură Numărul de locuri: 4 SERVICII Împrumut interbibliotecar Servicii de fotocopiere Servicii de scanare Total calculatoare (PC) pentru utilizatori: 4 din care: conectate la Internet: 4 (Datorită programului naţional Biblionet, Biblioteca a fost dotată, pe lângă calculatoare, și cu echipamentele aferente). Utilizarea și utilizatorii bibliotecii (2016) Total utilizatori înscriși: 880 Împrumut individual: – număr documente eliberate: 9.980 – domenii solicitate: beletristică, literatură pentru copii, literatură de specialitate, bibliografie școlară (critică literară, istorie, geografie). Activități culturale desfășurate în bibliotecă: – Activități cultural – educative în parteneriat cu școlile și grădinița din localitate – Club de lectură – nr. participanți: 68 Participarea bibliotecarilor la sesiuni de comunicări științifice/ simpozioane/ conferințe – Întâlniri metodice – Consfătuirea anuală a bibliotecarilor din bibliotecile publice din județul Suceava Total personal de specialitate, cu normă întreagă: 1
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.