Skip to content Skip to footer

Biblioteca Orăşenească Tăşnad, Satu Mare

Biblioteca Orăşenească Tăşnad, Satu Mare

Tip bibliotecă

Biblioteci Orășenești
Website
Cod ISIL
Director

Persoană de contact

Roxana Liliana Chioran

Anul înființării

1952
Istoric
Despre activitatea bibliotecii publice, până în anul 1952, știrile sunt relativ reduse, deoarece arhivele au fost ditruse. Din ”Historia Dosmus” aflată la parohia romano-catolică din localitate, reiese că, în anul 1908 exista o bibliotecă al cărui fond era înregistrat întrun registru inventar iar cărțile erau aranjate după un catalog alfabetic existent. Biblioteca „Clubului Tineretului” a funcționat în clădirea Casei de Cultură iar fondul de carte se îmbogățea nu numai prin repartiție ci și prin sumele încasate în urma unor spectacole date, cât și din „taxa de carte” (1 leu pentru o carte împrumutată), ceea ce a determinat să existe un fond de cărți în jurul a 3000-4000 de volume în preajma celui de-al doilea război mondial cân d se încheie prima perioadă de activitate din istoria bibliotecii. În 1952 biblioteca își reia activitatea ca Bibliotecă Raională cu 3 bibliotecari salariați. Din 15.02.1961 până în 1.06.1968, biblioteca funcționează ca bibliotecă comunală, iar din anul 1968, când Tășnadul a devnit oraș, biblioteca funcționează cu denumirea de Bibliotecă Orășenească, având 2 salariați. Clădire reabilitată în anul 2012 prin Programul național pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea așezămintelor culturale din mediul mic urban. Biblioteca are o sală de lectură cu 4 locuri, oferă împrumut la domiciliu și interbibliotecar, are catalog în format tradițional, 4 calculatoare cu acces la internet, oferă referințe bibliografice și bibliografii, referințe pe email, sesiuni de instruire a utilizatorilor, rezervări de publicații, programe și evenimente culturale, expoziții. Biblioteca face parte din programul Biblionet

Informații colecții

Carte românească: 43970 u.b. Carte străină: 10656 u.b. Colecții audio video : 18 u.b.

Adresă

445300, Str. Înfrăţirii, nr. 1C, Tăşnad, Satu Mare

Județ

Satu Mare
Telefon
0261/825488
Fax
0261/827223 (Primărie)
Email
Filiale

Program funcționare

Luni – Vineri: 8.00 – 16.00
Acces
Categorii de utilizatori : preşcolari, elevi, studenţi, profesii intelectuale, tehnicieni, maiştri, funcţionari, muncitori, pensionari, casnice, şomeri, alte categorii, indiferent de naţionalitate şi sex. Documente necesare obţinerii permisului de utilizator: • buletin de identitate /carte de identitate • paşaport (pentru cetăţenii străini) • carnet de elev
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.