Skip to content Skip to footer

Biblioteca Școlii gimnaziale „Grigore Moisil”

Biblioteca Școlii gimnaziale „Grigore Moisil”

Tip bibliotecă

Biblioteci Școlare “CDI”
Website
Cod ISIL
Director
Constantin Voicu

Persoană de contact

Andreea Achimas, bibliotecar

Anul înființării

1965
Istoric
1974-1975 – Se construieşte un nou corp de clădire destinat funcţionării atelierelor şcolare şi a unui laborator de chimie. Se amenajează un cabinet de istorie și un spațiu propice bibliotecii; aceasta ajunge la un număr de 14.000 de volume. 1998-1999 Numărul claselor creşt, ajungând la 37 de clase (1154 de elevi). Debutează prima sesiune a examenului de capacitate. Se introduce informatica ca disciplină opţională şi se amenajează primul cabinet de informatică prin autofinanţare. 1999-2000 Se amenajează cel de-al doilea cabinet de informatică. 2001 -2003 Organizarea claselor primare cu program prelungit. 2004-2009 Școala este cuprinsă într-un număr important de programe care au ca scop dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale. Biblioteca ajunge la un număr de 24.000 de volume

Informații colecții

24.609 u.b. Carte românească : 21.643 u.b. Carte străină : 2.953 u.b. Periodice româneşti : 6 u.b. Colecţii audio video : 13 u.b.

Adresă

Str. Mileniului, nr.1, Satu Mare

Județ

Satu Mare
Telefon
0261/714.386
Fax
0261/714.386
Email
scmoisil@yahoo.com
Filiale

Program funcționare

Luni – Vineri: 7.30 – 15.30
Acces
Categorii de utilizatori: elevii si personalul scolii Documente necesare obţinerii permisului de utilizator: BI/CI, carnetul de elev Taxe: nu se percep SERVICII OFERITE UTILIZATORILOR : Referinţe bibliografice : 200 Bibliografii : bibliografia şcolară obligatorie CATALOAGE : În format tradiţional : catalog alfabetic îngheţat CONSULTAREA DOCUMENTELOR : Sala de lectură : 8 locuri; 2.153 u.b. consultate Împrumut la domiciliu : 3 cărţi/elev; 5 cărţi/cadru didactic; 5255 u.b împrumutate PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: Format tipărit : Revista scolii „Dincolo de…cuvinte” ACTIVITĂȚI CULTURALE/PROFESIONALE CU CARACTER PERMANENT: • Organizarea vizitelor la bibliotecă, prilej cu care sunt prezentate condiţiile de înscriere la bibliotecă, Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, se realizează familiarizarea elevilor cu activitatea ce se desfăşoară în bibliotecă şi cu instrumentele specific; • Formare continuă prin studiu individual şi participarea la programe de formare continuă; • Popularizarea noutăţilor editoriale prin expunere la standul special amenajat în bibliotecă; • Catalogarea şi indexarea publicaţiilor curente prin înregistrarea elementelor bibliografice, a indicilor CZU şi a celorlalte elemente de identificare a informaţiilor, atât pentru titlurile noi de monografii şi seriale achiziţionate în anul curent cât şi retrospectiv; • Identificarea nevoilor de informare comunitară ale elevilor şi a resurselor de informare care pot răspunde acestor necesităţi; • Acţiuni de îndrumare a elevilor în scopul formării şi dezvoltării deprinderilor de studiu individual, tehnici de lectură, informare documentară. PROIECTE: 2013-2014 – Parteneriat educaţional „Biblioteca: fereastra deschisă spre nenumărate vieţi. Ştafeta Poveştilor” cu CCD Satu Mare, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Biblioteca Judeţeană Satu Mare, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia, Biblioteca Judeţeană „Astra” din Sibiu.
Pagină Facebook/Blog
NULL

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.