Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Școlii Gimnaziale nr. 1 Onești

Biblioteca Școlii Gimnaziale nr. 1 Onești

Tip bibliotecă

Biblioteci Școlare “CDI”
Website
Cod ISIL
Director
prof. Dan Zaharia

Persoană de contact

Mirela Ionescu, bibliotecar

Anul înființării

Istoric
Biblioteca „Mihai Eminescu” este organizată în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești. Biblioteca școlara este parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare. Ea răspunde cerințelor de informare, documentare, lectură, recreere și studiu ale elevilor şi cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice din scoală. Biblioteca școlară a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești este o bibliotecă şcolară de drept public, fără personalitate juridică şi care funcţionează într-o unitate cu formele de învăţământ: preșcolar, primar și gimnazial.

Informații colecții

Total documente: 15432 volume, acesta constituindu-se prin achiziție din fonduri proprii, donații și transferuri de la alte unități școlare. Activitatea bibliotecii – completarea colecțiilor; – evidența colecțiilor; – organizarea colecțiilor; – inventarierea (verificarea) colecțiilor; – scoaterea publicațiilor din gestiunea bibliotecii – predarea și primirea gestiunii; – relațiile cu cititorii și evidența activității bibliotecii; – participarea elevilor la activitățile de bibliotecă; – informarea elevilor și cadrelor didactice despre evenimentele culturale importante. Colecțiile bibliotecii sunt puse în valoare prin: expoziții de carte; afișe; împrumut la domiciliu; împrumut la sala de clasă; împrumut la sala de lectură. Biblioteca împreună cu cadrele didactice organizează activități complexe privind: – stimularea interesului pentru lectură şi îndrumarea elevilor; – studiul individual al elevilor și îndrumarea în tehnicile muncii intelectuale; – educația permanentă a elevilor; – asigurarea studiului individual al cadrelor didactice din scoală.

Adresă

601027, Str.Caşinului, nr. 15, Onești, Bacău

Județ

Bacau
Telefon
0234/313.041
Fax
0234/313.041
Email
scoalaunuon@yahoo.com
Filiale

Program funcționare

Luni – vineri: 8-16.
Acces
Pentru a fi mai aproape de utilizatorii ei, biblioteca Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești funcţionează la parterul școlii lângă uşa principală de acces a elevilor. În spatiile bibliotecii există încăperi adecvate pentru primire şi orientare, pentru împrumut și restituiri de documente, sală de lectură, loc de acces la calculatoare și internet, spațiu pentru expoziții. Biblioteca este amplasată astfel încât să fie cât mai luminată, să nu pătrundă mult zgomot. Este curată, aerisită, bine întreţinută. Are un mobilier adecvat, compus din rafturi noi, mese pentru lectură și scris, scaune comode, panouri pentru noutăți, vitrine de prezentare a cărților, revistelor. Toate serviciile bibliotecii sunt gratuite. Pentru folosirea colecţiilor bibliotecii, utilizatorul trebuie să fie înscris la bibliotecă. Înscrierea se face cu precădere la elevii claselor a II-a, cu prilejul vizitelor la biblioteca școlii, când le este prezentat Regulamentul de ordine interioară și le este completată fișa de împrumut la bibliotecă. Elevii şi profesorii pot împrumuta maxim două cărţi o dată, pe un termen de o săptămână, cu posibilitate de prelungire de două săptămâni.
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.