Skip to content Skip to footer

Biblioteca Școlii Gimnaziale „Sfinții Martiri Brâncoveni” nr. 10 Giurgiu

Biblioteca Școlii Gimnaziale „Sfinții Martiri Brâncoveni” nr. 10 Giurgiu

Tip bibliotecă

Biblioteci Școlare “CDI”
Website
https://bit.ly/3CkA3nU
Cod ISIL
Director
prof. Stan Mariana

Persoană de contact

Maria Bechir, bibliotecar

Anul înființării

1974
Istoric
Prin proiectele derulate şi alternativele educaţionale moderne pe care le oferă, școala vine în spijinul elevilor şi al părinţilor şi generează un climat atractiv şi competitiv. CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE şi PROGRAMUL “AFTER SCHOOL-BEFORE SCHOOL” – ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE MODERNE DIN SURSE EXTRABUGETARE Începând cu anul şcolar 2009-2010, la Școla Gimnazială „Sfinții Martiri Brâncoveni” nr. 10 Giurgiu se derulează două proiecte cu finanţare din surse extrabugetare. Primul proiect a presupus crearea unui Centru de Documantare şi Informare (C.D.I.) prin biblioteca şcolară, în vedere favorizării accesului la informaţie şi cultură a elevilor, a cadrelor didactice şi a membrilor comunităţii locale. El implementează una dintre metodele de învăţare cele mai eficiente – învăţarea prin descoperire şi învăţarea centrată pe elev – ce conduce la progresul şcolar al elevului. Cel de-al doilea proiect vizează dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative de educaţie prin oferta Programului “After School-Before School”, în vederea efectuării temelor şi petrecerii în siguranţă, util şi plăcut, a timpului liber.

Informații colecții

Fondul documentar al Bibliotecii acoperă nevoile de informare și documentare ale utilizatorilor (elevi și profesori).

Adresă

Str. Tineretului, nr. 24, Giurgiu

Județ

Giurgiu
Telefon
0246/221.203
Fax
0246/221.203
Email
scoala10tineretului@yahoo.com
Filiale

Program funcționare

Acces
Servicii: – împrumut la domiciliu – acces liber la raft – consultare documente la sala de lectură – acces la internet
Pagină Facebook/Blog
https://bit.ly/3HfXVdT

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.