Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Serviciului Județean Iași al Arhivelor Naționale

Biblioteca Serviciului Județean Iași al Arhivelor Naționale

Tip bibliotecă

Biblioteci Școlare “CDI”
Website
www.arhivelenationale-iasi.ro
Cod ISIL
RO-IS-032
Director
Dr. Florin Cîntic, Șef Serviciu

Persoană de contact

dr. Suzana-Iuliana Bodale; Ina Chirilă; – responsabile bibliotecă

Anul înființării

1832
Istoric
Gheorghe Asachi, care a fost desemnat să pună bazele noii instituții, a observat necesitatea existenței unor publicații de specialitate, care să ajute la întelegerea documentelor istorice și a luat decizia aducerii acestora în cadrul unei biblioteci (colecții de legi, de Buletine Oficiale etc.). Ulterior, Institutul Tipografic „Albina”, care îi aparținea tot lui Gh. Asachi, a donat câte un exemplar din toate tipăriturile pe care le scotea la lumină. De asemenea, donațiile private au avut rolul principal în creșterea colectiilor, situație de actualitate și în zilele noastre.

Informații colecții

Total documente: 86.636 u.b. Total documente colecții curente in format tipărit: 86.636 u.b. Total documente colecții speciale (ex. carte veche): cca. 200 u.b.-uri Mai precizăm că, în urma amintitelor donaţii din partea unor particulari şi/sau instituţii, din perioada 2014-2016, sunt în curs de inventariere aproximativ 5.000 de unităţi de bibliotecă. De asemenea, SJAN Iaşi mai deţine 194 de unităţi de patrimoniu şi două mari colecţii, “Buletinul/Monitorul oficial” (1833-2011), respectiv Colecţa Foi volante, care are cca. 9000 u.a., în mare parte inventariate.” informaţii oferite de Dr. Suzana Bodale Archiviste aux Archives Nationales de Roumanie, le Service de départament Iassi. În cadrul proiectulul ”Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Naţionale ale României” s-a realizat digitizarea a peste 1500 unităţi arhivistice (u.a.) anterioare anului 1600 păstrate în Arhivele Naţionale Iaşi, indiferent de forma de păstrare. Din fiecare document s-au preluat informaţii referitoare la dată, emitent, cota arhivistică, descriere (forma de păstrare, sigiliu, limbă), conţinut (rezumat, indice de nume, indice de materii, eventualele ediţii). Sunt ataşate imaginile documentelor şi ale sigiliilor lor. Lista fondurilor şi colecţiile păstrate în Arhivele Naţionale Iaşi, total sau parţial digitizate în cadrul proiectului: Colecţia Documente Colecția Documente Spiridonie Colecția manuscrise Colecția manuscrise ANR Fond Episcopia Huși Fond Episcopia Roman Fond Mănăstirea Adam Fond Mănăstirea Agafton Fond Mănăstirea Agapia Fond Mănăstirea Aron Vodă Fond Mănăstirea Bârnova Fond Mănăstirea Barnovschi Fond Mănăstirea Bisericani Fond Mănăstirea Bistrița Fond Mănăstirea Bogdana Fond Mănăstirea Cașin Fond Mănăstirea Cetățuia Fond Mănăstirea Coșula Fond Mănăstirea Doljești Fond Mănăstirea Florești Fond Mănăstirea Frumușani Fond Mănăstirea Galata Fond Mănăstirea Giurgeni Fond Mănăstirea Golgota Fond Mănăstirea Neamț Fond Mănăstirea Nicoriță Fond Mănăstirea Pângărați Fond Mănăstirea Precista Răducanu Fond Mănăstirea Probota Fond Mănăstirea Răchitoasa Fond Mănăstirea Râșca Fond Mănăstirea Secul Fond Mănăstirea Sf. Ioan Zlataust Fond Mănăstirea Sf. Sava – Iași Fond Mănăstirea Socola Fond Mănăstirea Ștoboreni Fond Mănăstirea Tazlău Fond Mănăstirea Unsa Fond Mănăstirea Văratec Fond Mitropolia Moldovei Fond Schitul Brazi Fond Schitul Hârşova

Adresă

700505, B-dul Carol I nr. 26, Iaşi

Județ

Iasi
Telefon
0232/307.901; 0232/307.902;
Fax
0232/267635
Email
iasi@arhivelenationale.ro
Filiale

Program funcționare

Luni, miercuri: 8.30-15.30; Vineri: 8.30-13.30 Nota: Din cauza pandemiei, sala de studiu este închisă.
Acces
Cataloage: – tradițional – online: Sală de lecură Nr. de locuri: 8
Pagină Facebook/Blog
Arhivele Nationale

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.