Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Universităţii de Farmacie şi Medicină “Victor Babeş” Timişoara

Biblioteca Universităţii de Farmacie şi Medicină "Victor Babeş" Timişoara

Tip bibliotecă

Biblioteci Universitare
Website
http://www.umft.ro/newpage/structura/biblioteca
Cod ISIL
Director

Persoană de contact

Adriana Sandor, sef serviciu

Anul înființării

1946
Istoric
Biblioteca Institutului de Medicină Timişoara a luat fiinţă în luna martie 1946 cu un număr de 40 de volume, depozitul de cărţi fiind comun cu sala de lectură, a cărei capacitate era de 50 de locuri. Deja din perioada 1948-1949 s-au început primele achiziţii de cărţi şi reviste, de la librării şi persoane particulare. Pe parcurs, existând şi resursele financiare necesare, s-au făcut abonamente la revistele de specialitate din ţară şi străinătate – iniţial din lagărul socialist – apoi şi din vest. Între timp, atât spaţiile de lectură, cât şi cele de depozitare, s-au extins, devenind corespunzătoare, deşi în ultimii ani, pe măsură ce numărul de studenti a crescut, iar achiziţiile de cărţi şi reviste mai numeroase, se impun alte spaţii, mai numeroase şi mai moderne, pentru a asigura cărţii un circuit adecvat, iar cititorului condiţii optime.

Informații colecții

În prezent, fondul bibliotecii depăşeşte 182.000 de volume de cărţi şi 31.000 volume de reviste.

Adresă

300041, Piaţa Eftimie Murgu, nr. 2

Județ

Timis
Telefon
0256/204250
Fax
Email
biblioteca@umft.ro
Filiale

Program funcționare

Luni 8.00-15.00 Marţi 8.00-15.00 Miercuri 8.00-15.00 Joi 14.00 -20.00 Vineri 8.00-15.00 În perioada vacanţei, programul bibliotecii este 8.00-15.00.
Acces
Utilizatorii bibliotecii se împart în trei categorii: – studenţi – cadre didactice UMF şi doctoranzi cu frecvenţă – utilizatori externi (rezidenţi, medici din reţeaua sanitară, studenţi şi cadre didactice de la alte instituţii de învăţământ, asistenţi medicali, pacienţi etc.) Utilizarea bibliotecii se face pe baza unei legiţimaţii eliberate de bibliotecă. Legitimaţia este netransmisibilă. Prezentarea legiţimaţiei la fiecare utilizare a unui serviciu din bibliotecă este obligatorie. Legitimatia de bibliotecă se eliberează contra cost, pe baza următoarelor acte: pentru studenţi: – legitimaţia sau carnetul de student – buletinul de identitate – chitanta care atestă achitarea taxei aferente de 10 ron/an pentru cadrele didactice: – legitimaţia de serviciu – buletinul de identitate – chitanţa care atestă achitarea taxei aferente de 20 ron/an pentru doctoranzi cu frecvenţă şi rezidenţi : – act din care să reiasă calitatea de doctorand sau rezident – buletin de identitate – chitanţa care atestă achitarea taxei aferente de 20 ron/an Legitimaţia se eliberează pe un an calendaristic, cu posibilitate de reînnoire. pentru utilizatorii externi: – carnet de student, legitimaţie de serviciu etc. – buletin de identitate – chitanţa care atestă achitarea taxei aferente de 20 ron/an Utilizarea bibliotecii se face pe baza unei legitimaţii eliberate de bibliotecă. Legitimaţia este netransmisibilă.
Pagină Facebook/Blog
NULL

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.