Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Universității Româno-Americane

Biblioteca Universității Româno-Americane

Tip bibliotecă

Biblioteci Universitare
Website
Cod ISIL
Director

Persoană de contact

Anul înființării

1991
Istoric
Biblioteca Universității Româno-Americane, structura cultural-științifică, este parte integrantă a demersului de învățământ și cercetare al Universității Româno-Americane. Sistemul de organizare și funcționare al bibliotecii a fost fundamentat, încă de la început, pe standardele internaționale ale biblioteconomiei și științei informării, adaptându-se permanent profundelor și deselor schimbări petrecute în societatea românească.

Informații colecții

Total documente: 60.000 u.b.-uri Biblioteca colecționează, organizează și valorifica fonduri de cărți, publicații seriale și alte documente de profil, cooperează cu bibliotecile centrale universitare și cu bibliotecile instituțiilor de învățământ superior în scopul asigurării maximei eficiente în completarea, organizarea și utilizarea colecțiilor de publicații, precum și în activitatea bibliografică și de informare documentară. Completarea colecțiilor bibliotecii se realizează prin achiziții de carte și periodice în funcție de recomandările bibliografice din planurile de învățământ, pe discipline și pe profilul facultăților. În plus, se achiziționează materiale de referință care vin în sprijinul activităților de studiu și cercetare (dicționare, enciclopedii, coduri de legi, atlase, ghiduri etc.). Biblioteca și-a îmbogățit fondul de publicații cu lucrări străine deosebit de valoroase primite că donații de la James Madison University, American University, academician Constantin Corduneanu de la Academia Americano-Română, De Sales University, Biblioteca ONU etc. Aceste lucrări, împreună cu cele primite de la Fundația Internațională de Management, precum și revistele Harvard Business Review, și The Economist, reprezintă o baza de informare și documentare de mare actualitate în domeniul științelor economice. Biblioteca virtuală – în a cărei componentă intră și o modernă sala de lectură dotată cu infrastructură informatică și acces la unele dintre cele mai importante baze de date online din mediile științifice – este parte integrantă a Bibliotecii Universității Româno-Americane, fiind un proiect ambițios și complex deoarece presupune crearea unui nou tip de colecții într-o varietate de formate electronice, dar și o necesitate impusă de noile cerințe ale societății moderne bazată pe informație și cunoaștere.

Adresă

012101, Bd. Expoziției, Nr.1B, sector 1,

Județ

Bucuresti
Telefon
0372/120.101
Fax
Email
Filiale

Program funcționare

Luni – vineri: 8:00 – 16:00; 17:00 – 19:30.
Acces
Biblioteca dezvoltă un program privind schimbul de publicații inter-universitar și de atragere a donațiilor de carte românească și străină, precum și relații de cooperare cu organisme, instituții, biblioteci, unități de informare documentară, din țară și străinătate. Personalul specializat asigură: condițiile necesare pentru consultarea de către toate categoriile de utilizatori specifici a documentelor, în sălile de lectură și prin împrumut la domiciliu; informarea utilizatorilor prin organizarea de baze de date, elaborarea și editarea de instrumente de informare (bibliografii pe domenii și discipline de învățământ, liste de publicații), în funcție de cerințele procesului instructiv-educativ și de cercetare din Universitate; lucrări bibliografice și de informare documentară editate pe plan local, național și internațional; informatizarea propriilor activități pentru a crea baza informațională a procesului de învățământ. Resurse electronice: – Cambridge Journals (colectia HSS) – ProQuest, ScienceDirect – Baze de Date SINTACT – Baza de date ONU – Baza de date World Bank – Baza de date OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – Baza de date ROAR (Registry of Open Access Repositories) – Baza de date DOAJ (Directory of Open Access Journals) – Baza de date REPEC (Research Papers in Economics)
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.