Skip to content Skip to footer

Biblioteca Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti

Biblioteca Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti

Tip bibliotecă

Biblioteci Universitare
Website
http://biblioteca.utcb.ro/
Cod ISIL
Director
ing. Doina Răducan

Persoană de contact

ing. Luminița-Magdalena Sburlea

Anul înființării

1864
Istoric
Înfiinţată odată cu Institutul de Construcţii, biblioteca a fost un departament nou, care a pornit şi s-a dezvoltat în principal prin forţele proprii ale Institutului. Primii paşi făcuţi de bibliotecă, în perioada 1948-1950 au fost cei de achiziţionare a unui număr mare de tratate sovietice şi cărţi tehnice de specialitate de la Anticariatul General constituindu-se astfel un fond de 1050 volume. În acest fel, biblioteca a încercat să-şi formeze un fond minim de carte pentru a putea răspunde nevoilor studenţilor şi cadrelor didactice din Institut. Dificultăţile de început ale Bibliotecii au fost legate de fondul de carte, care era destul de redus în comparaţie cu nevoile studenţilor şi ale cadrelor didactice. În anul 1952, biblioteca deţinea 6000 volume. Preocuparea bibliotecii pentru dezvoltarea fondului de publicaţii s-a concretizat în mai multe strategii. Una din aceste strategii a fost cea a schimbului documentar intern şi internaţional pe care biblioteca l-a iniţiat şi susţinut de-a lungul anilor, reuşind astfel să obţină un număr mare de publicaţii importante, multe dintre acestea neputând fi achiziţionate prin cumpărare cum ar fi tezele de doctorat şi rapoartele ştiintifice. O altă sursă deosebit de importantă a fost cea a donaţiilor venite mai ales din partea cadrelor didactice din Institut. Dintre cele mai substanţiale donaţii amintim doar o parte, pentru că ne-ar fi aproape imposibil să le enumărăm pe toate. Astfel, ne amintim de donaţiile profesorului universitar Mihail Ghermănescu, ale profesorului emerit doctor docent Alexandru Steopoe, ale academicianului profesor doctor inginer Aurel A. Beleş, ale academicianului doctor docent Cristea Mateescu, ale profesorului doctor inginer Nicolae Korcinski, ale profesorului universitar Cezar Cosniţa, ale inginerului Emil Prager şi ale profesorului I. Sager. Înfiinţarea Litografiei Institutului la 1 aprilie 1951 a avut un efect benefic, crescând posibilităţile de multiplicare şi editare a cursurilor. Trei ani mai târziu, în 1954, biblioteca dispunea de 86.604 volume repartizate la cinci biblioteci de facultăţi şi cinci biblioteci de catedre. Un alt mare pas făcut de Bibliotecă a fost cel al informatizării. Acest pas a început încă din anul 1984, biblioteca fiind prima din Bucureşti care a realizat o bază de date computerizată. Serviciul de Bibliografie şi Informare Ştiintifică care deja prelucra analitic publicaţiile periodice, a început informatizarea acestora. După o perioadă de şase luni, prin colaborarea cu ODCAS, biblioteca deţinea o bază de date foarte bogată, cu circa 30000 de referinţe anual, obţinute prin sistemul CAER. Automatizarea şi-a continuat cursul şi în anul 1993 Biblioteca a început crearea unei noi baze de date în programul CDS-ISIS, program destinat bibliotecilor oferit gratuit de UNESCO care, în anul 2001 a fost înlocuit cu un program destinat bibliotecilor, mult mai performant – TINLIB. Odată achiziţionat programul TINLIB, s-a făcut conversia bazei de date în noul sistem, unul din obiectivele principale fiind şi în prezent întregirea bazei de date la care participă întregul colectiv al bibliotecii.

Informații colecții

Fond total: 506 555 exemplare constituite din cărţi, cursuri, periodice, STAS-uri, teze de doctorat.

Adresă

72302, Bd. Lacul Tei, nr. 124, Sector 2 , Bucureşti

Județ

Bucuresti
Telefon
021/242.27.19
Fax
021/242.07.81
Email
doina.raducan@gmail.com
Filiale
Facultatea de Construcţii Civile Industriale şi Agricole Biblioteca Civile. Deţine un fond de carte tehnică şi cursuri de specialitate, cea mai mare pondere având-o publicaţiile necesare procesului didactic. Adresa: B-dul Lacul Tei, nr. 124 Telefon: 2421208/114 Program: 7.30-15.30 Bibliotecare: Elisabeta Guţilă, Simona Dumitrache Biblioteca CDR. Fondul acestei biblioteci este format din publicaţii de specialitate în limbi străine, reviste şi standarde, lucrări de dizertaţie, literatură. Deţine, de asemenea, şi un fond de carte veche, atât de beletristică cât şi din domeniul constructiilor. Adresa: B-dul Lacul Tei, nr. 124 Telefon: 2421208/114 Program: 7.30-15.30 Bibliotecară: Teodora Dumitru Facultatea de Căi Ferate Drumuri şi Poduri. Facultatea de Geodezie Biblioteca Drumuri. Deţine carte tehnică şi cursuri de specialitate necesare procesului didactic, reviste, standarde de profil, lucrări de dizertaţie, beletristică. Adresa: B-dul Lacul Tei, nr. 124 Telefon: 2421208/215 Program: 7.30-15.30 Bibliotecare: Maria Iacob, Rodica Voinea Facultatea de Instalaţii Deţine carte tehnică şi cursuri de specialitate necesare procesului didactic şi un bogat fond de beletristică. Adresa: B-dul Pache Protopopescu, nr. 66 Telefon: 2524280/170 Program: L, M, V – 7.30-15.30 / M, J – 10.00-18.00 Bibliotecară: Felicia Bucurescu, Neda Ileana Biblioteca – Fond Social-Documentar. Deţine publicaţii de specialitate în limbi străine, un important fond enciclopedic, publicaţii din domeniul social, teze de doctorat româneşti şi străine, lucrări de dizertaţie. Adresa: B-dul Pache Protopopescu, nr. 66 Telefon: 2524280/195 Program: 7.30-15.30 Bibliotecare: Florentina Cinteză, Mihaela Gogoci Biblioteca – Fond Tehnic. Deţine carte tehnică cu regim de unicat sau în număr foarte mic de exemplare, standarde şi reviste de specialitate, cataloage de preţuri, indicatoare de norme de deviz. Adresa: B-dul Pache Protopopescu, nr. 66 Telefon: 2524280/195 Program: 7.30-15.30 Bibliotecare: Florentina Cinteză, Mihaela Gogoci Facultatea de Utilaj Tehnologic Biblioteca Utilaj. – Oferă cărţi şi cursuri de profil necesare procesului didactic, standarde şi reviste de specialitate, lucrări de dizertaţie, beletristică. Adresa: Calea Plevnei, nr. 59 Telefon: 3158200/158 Program: L, M, V – 7.30-15.30 / M, J – 10.00-18.00 Bibliotecare: Mariana Cristea, Elena Butnaru Facultatea de Hidrotehnică Biblioteca Hidrotehnică. Deţine cărţi şi cursuri de specialitate necesare procesului didactic, reviste şi standarde de specialitate, lucrări de disertaţie, beletristică. Adresa: B-dul Lacul Tei, nr. 124 Telefon: 2421208/253 Program: 7.30-15.30 Bibliotecare: Măriuţa Sgondea, Mariana Vasilescu Sala Periodice deţine reviste tehnice în limba română şi limbi străine din toate domeniile de specialitate ale Universităţii. Adresa: B-dul Lacul Tei, nr. 124 (Bloc Administrativ, etaj 1) Telefon: 2422719/174 Program: 7.30-15.30 Bibliotecară: Daniela Dinu

Program funcționare

Luni – Vineri 7.30 – 15.30
Acces
Biblioteca Universității Tehnice de Construcții București este o structură cultural științifică, parte integrantă a sistemului de învățământ. Ea participă la procesul instructiv educativ, de cercetare și perfecționare, la cunoașterea valorilor culturii, științei naționale și universale. Coordonarea de specialitate a activității bibliotecii Universității Tehnice de Construcții București, ca și a celorlalte biblioteci de învățământ superior și biblioteci centrale universitare, se asigură de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului. Pentru exercitarea acestor atribuții, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului se consultă cu Consiliul Național al Bibliotecilor din Învățământ. Servicii: – Consultare periodice la Sala de periodice – Acces on-line la cataloagele bibliotecii folosind adresa: http://digilib.utcb.ro – Consultare cărți de patrimoniu la Sala de patrimoniu
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.