Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

catalogarea şi clasificarea acestora ridicau probleme deosebit de importante. Încă din anii 1948-1949 s-a trecut la practicarea unor procedee unitare

catalogarea şi clasificarea acestora ridicau probleme deosebit de importante. Încă din anii 1948-1949 s-a trecut la practicarea unor procedee unitare

Tip bibliotecă

Website
1987-1990
Cod ISIL
Director
1992)

Persoană de contact

buletine bibliografice şi documentare

Anul înființării

dintre care amintim: cataloage de bibliotecă
Istoric
lucrări cumulative (Catalogul cumulativ al cărţilor româneşti şi străine de chimie existente în bibliotecile din Iaşi (1955 -1970) ; Catalogul cumulativ al căr ților existente în bibliotecile din orașul Iaşi pentru profilele: automatizare

Informații colecții

C)

Adresă

cibernetică

Județ

a altor do cumente intrate în bibliotecă
Telefon
calculatoare şi roboţi
Fax
vol. 1 -2 (1970-1991); Repertoriul general al revistelor străine intrate în orașul Iaşi în anii 1978-1986
Email
1991
Filiale
1981-1990

Program funcționare

Indexul alfabetic C.Z.U.(A
Acces
B
Pagină Facebook/Blog
1991-2000)

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.