Skip to content Skip to footer

Centrul de Documentare și Informare și Biblioteca Colegiului National ”Vasile Lucaciu” Baia Mare

Centrul de Documentare și Informare și Biblioteca Colegiului National ”Vasile Lucaciu” Baia Mare

Tip bibliotecă

Biblioteci Școlare “CDI”
Website
http://www.lucaciu.ro; http://cdilucaciu.wordpress.com
Cod ISIL
RO-MM-0119
Director
Prof. Camelia Laura Bogdan

Persoană de contact

prof. dr. Petronela-Maria Mureșan, bibliotecar (bibliotecă); prof. Georgiana Petreuș – documentarist (CDI)

Anul înființării

1962
Istoric
La înființare, unitatea de învățământ avea altă denumire și alt sediu (Școala Medie nr. 3 avea în structură clase I – VIII, reale și umaniste). Începând cu anul școlar 1963 – 1964, liceul se mută la actuala adresă, pe str. Culturii, nr.2, unde, începând cu anul școlar 1965 – 1966, va primi titulatura de„ Liceul de Cultură Generală, nr.3”. De-a lungul anilor, din cauza schimbărilor de structură și de profiluri, denumirile au fost următoarele: Liceul Real Umanist, nr.1 (1976 – 1980), Liceul de Matematică – Fizică nr.1 (1976 – 1980), Liceul Industrial nr.8 (1980 – 1990), Liceul Teoretic ”Vasile Lucaciu” (1991 – 1999) devenind, din anul 1999 până în prezent, Colegiul Național „Vasile Lucaciu”. În „Studiul monografic” realizat la împlinirea celor cincizeci de ani de funcționare a școlii, se menționează că, între anii 1970 – 1972, se amenajează, prin autodotare, un punct de informare și documentare pentru elevii și profesorii instituției. La cea de-a zecea aniversare, în anul 1972, se consemnează pentru prima oară că Biblioteca era destinată unui număr de 929 elevi și 62 profesori și avea un număr de 15.000 volume. Dintre numeroasele activități ale bibliotecii desfășurate de-a lungul timpului, menționăm: „O ușă mereu deschisă”, „Biblioteca, bucuria cunoașterii, trecând pragul tăcerii”.

Informații colecții

Total documente: 42.942 u.b.-uri Total documente colecții curente in format tipărit: 42.942 u.b.-uri din care: – Total documente colecții speciale: 45

Adresă

430282, Str. Culturii, nr. 2, Baia Mare

Județ

Maramures
Telefon
0762295771; 0744794695
Fax
0262/211.943
Email
petronela.maria.muresan@lucaciu.ro
Filiale

Program funcționare

CDI (georgiana.petreus@lucaciu.ro) zilnic între orele 09.00 – 14.00 Biblioteca (petronela.maria.muresan@lucaciu.ro) zilnic între orele 08.00 – 16.00
Acces
Servicii – Împrumut la domiciliu – Referinţe bibliografice – Bibliografii – Acces internet Sală de lectură Numărul de locuri: 4 Total calculatoare (PC) pentru utilizatori: 2 din care: conectate la Internet: 2 Total personal de specialitate cu normă întreagă: 1
Pagină Facebook/Blog
https://www.facebook.com/lucaciu/

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.