Skip to content Skip to footer

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj

Tip bibliotecă

Biblioteci Specializate
Website
www.cjraedolj.ro
Cod ISIL
Director
Prof. Dr. Marinela Claudia Dumitrescu

Persoană de contact

Carmen Cristina Grigoraş

Anul înființării

2006
Istoric
CJRAE Dolj este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale și coordonată de Inspectoratul Școlar Judeţean Dolj. CJRAE Dolj s-a înfiinţat la 1 februarie 2006, în baza Hotărârii Guvernului României nr. 1251/2005, a Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 5418/08.11.2005 și prin Decizia nr. 51/30.01.2006 a Inspectoratului Școlar Judeţean Dolj. Serviciile oferite de CJRAE – cu posibilitatea unor acţiuni mobile, adaptate specificului local – sunt: • servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin Centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică; • servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, prin Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare; • servicii de sprijin pentru copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă, prin Centrele şcolare pentru educaţie incluzivă; • servicii de mediere şcolară, prin mediatorii şcolari; • servicii complexe de educaţie pentru copiii cu deficienţe, prin Centrele şcolare pentru educaţie incluzivă; • servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii; • servicii de orientare a formării iniţiale şi continue prin parteneriate cu instituţiile abilitate să ofere formare iniţială şi continuă; • servicii de terapii specifice oferite prin Centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi prin Centrele şcolare pentru educaţie incluzivă. CJRAE Dolj funcţionează în incinta Liceului Tehnologic Special „Beethoven” Craiova, clădirea internat şi cuprinde 13 săli (cabinet formare/ consiliere; cabinet programe educaţionale; cabinet consilierea preşcolarilor şi şcolarilor mici; 3 cabinete de consiliere psihopedagogică individuală; laborator de evaluare psihologică/cabinet consiliere de grup; cabinet de logopedie; cabinete destinate personalului de conducere (director CJRAE, coordonator CJAP); secretariatul CJRAE/CJAP (dublă funcţionalitate); cabinet mediere şcolară/serviciul contabilitate (dublă funcţionalitate); Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (SEOSP); arhiva instituţiei) şi are în dotare echipamentele necesare desfăşurării activităţii: calculatoare, imprimante, laptop-uri, videoproiectoare, ecran de proiecţie, tablă interactivă, Tv, xeroxuri multifuncţionale.

Informații colecții

Carte românească : 941 Colecţii audio video : – Enciclopedia Junior – 13 buc. Infomedia – 21 buc. Soft Educaţional – 7 buc

Adresă

200218 , Str. Ludwig van Beethoven, nr. 2

Județ

Dolj
Telefon
0351/170.373(4)
Fax
0351/170.373(4)
Email
cjraedolj@yahoo.com
Filiale

Program funcționare

Luni – Vineri: 8.00 – 16.00
Acces
Categorii de utilizatori: Personal didactic şi didactic auxiliar din cadrul instituţiei şi personal didactic care participă la programele de formare acreditate ale CJRAE Dolj Documente necesare obţinerii permisului de utilizator: Adeverinţă de salariat Taxe: nu se percep Beneficiari ai programului educaţional „Să învăţăm prin lectură” – 49 clase/ 889 elevi, în anul şcolar 2013-2014 SERVICII OFERITE UTILIZATORILOR : Referinţe bibliografice Bibliografii Acces internet CONSULTAREA DOCUMENTELOR : Sala de lectură Împrumut la domiciliu : numai pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din cadrul instituţiei PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: Format tipărit : Revista CJRAE Dolj ”Împreună”, ISSN 1844-5233 Format electronic online PROIECTE: Program Educaţional „Să învăţăm prin lectură” Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj urmăreşte să dezvolte competenţele de lectură ale copiilor şi să dezvolte în rândul acestora o mentalitate pozitivă şi corectă privind rolul lecturii pentru dezvoltarea individuală şi socială, pentru progresul umanităţii. De asemenea, CJRAE Dolj urmăreşte construirea unei comunităţi resursă (personal didactic şi părinţi) ce promovează cunoaşterea prin valorizarea lecturii. • Grupul ţintă este format din preşcolari, elevi din învăţământul preuniversitar craiovean (preşcolar, primar, gimnazial şi liceal) din Craiova pentru activităţile de consiliere psihopedagogică în direcţia îmbunătăţirii competenţelor de lectură ; • Grupul ţintă este format din cadre didactice care doresc să se informeze cu privire la proiectarea şi desfăşurarea programelor educaţionale la nivel de unitate în direcţia îmbunătăţirii competenţelor de lectură ale copiilor; • Grupul ţintă este format din părinţi ai elevilor care participă la programul educaţional al CJRAE „Să învăţăm prin lectură” prin activităţi de consiliere psihopedagogică în direcţia construirii unui climat educaţional adecvat în cadrul familiei, care să susţină activitatea de lectura;
Pagină Facebook/Blog
NULL

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.