Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

prin donaţii atât de la instituţii (muzee

prin donaţii atât de la instituţii (muzee

Tip bibliotecă

Website
Cod ISIL
Director

Persoană de contact

Anul înființării

Biblioteca Universităţii din Liège
Istoric
Universitatea din Pavia) cât şi de la cadre didactice şi personalităţi ale culturii şi şcolii româneşti

Informații colecții

Adresă

prin transfer de publicaţii sau prin schimburi interbibliotecare.

Județ

dar şi din anticariate)
Telefon
Fax
Email
Filiale

Program funcționare

Acces
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.