Skip to content Skip to footer

Documente

Număr exemplare obligatorii în funţie de tipologia documentară
Şapte exemplare
 • cărţile, cu excepţia ediţiilor rare şi bibliofile;
 • broşurile;
 • extrasele din publicaţii seriale.
Şase exemplare
 • publicaţiile seriale;
 • publicaţiile cu caracter oficial ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi culegerile de acte normative;
 • manualele şcolare;
  documentele audiovizuale stocate pe discuri, casete, videocasete, CD-uri, DVD-uri;
 • documentele în formă electronică difuzate pe dischetă, CD-uri, DVD-uri.
Trei exemplare
 • partiturile muzicale;
  programele, anunţurile, afişele, proclamaţiile, cu valoare de memorie culturală;
 • atlasele, albumele, hărţile plane, în relief şi globulare, planurile tipărite;
 • reproducerile în serie ale lucrărilor de artă grafică, plastică, decorativă şi fotografică, precum şi ale cărţilor poştale şi cărţilor poştale ilustrate;
 • microfilmele, microfişele.
Două exemplare
 • ediţiile rare şi bibliofile;
 • cursurile universitare tipărite sau multigrafiate;
 • rezumatele tezelor de doctorat;
 • standardele şi normele tehnice şi de funcţionare;
  fascicolele.
Un exemplar
 • Teze de doctorat
Nu se trimit

agende, cărţi de vizită, ferpare, plicuri de corespondenţă, formulare cu caracter administrativ-contabil, registre, borderouri, state de plată, boniere, antete, lucrări de mercantilaj – produse în serie şi destinate difuzării comerciale sau gratuite, indiferent de suportul material şi de procedeul tehnic utilizat pentru producerea, editarea sau difuzarea lor, documentele de valoare – documente bancare, bilete de transport şi de spectacole, acte de stare civilă sau de identitate, titluri de proprietate, filme artistice şi documentare de lung şi scurt metraj, materiale de publicitate şi de reclamă cu caracter comercial, materiale ce conţin informaţii secrete de stat sau secrete de serviciu.

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.