Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Colecţia de carte veche românească din Biblioteca Naţională a României are un caracter preponderent religios. Multe dintre volumele aflate în această colecţie au fost utilizate pentru serviciul creştin, ele aparţinând cândva unor biserici şi mănăstiri precum Hurezi, Sâmbăta de Sus, Râmnic, Neamţ, Viforâta, Iezer, Secu, Bistriţa, Cernica etc. Acest fapt este atestat de însemnările manuscrise regăsite pe paginile tomurilor, ce oferă informaţii preţioase referitoare la provenienţa şi circulaţia exemplarelor, numele persoanelor care le-au dăruit bisericii, detalii privind preţul plătit pentru cumpărarea sau legarea cărţilor şi, nu de puţine ori, formule de blestem adresate celor care ar fi îndrăznit să le sustragă de la proprietarii de drept.

Vă invităm să vizionaţi expoziţia virtuală „Primele Biblioteci din spaţiul românesc. Cărţi vechi provenite din fonduri mănăstireşti aflate în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României, care îşi propune să evidenţieze exemple de astfel de documente valoroase păstrate la Cabinetul de Bibliofilie al Colecţiilor Speciale. Veţi descoperi cărţi ce se remarcă prin legături de epocă deosebite, multe dintre acestea în stil mănăstiresc, bogat ornamentate, ex-librisuri şi ştampile aparţinând unor donatori de seamă, precum domnitorul Constantin Brâncoveanu sau marele spătar al Ţării Româneşti Mihai Cantacuzino.

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.