Skip to content Skip to footer

Calendar example

Orice cetățean are dreptul de a avea card de acces (permis de cititor) la Biblioteca Națională a României.
 
Pentru a obține cardul de acces (permisul de cititor) vă puteți înregistra la sediul bibliotecii sau puteți completa Formularul de preînregistrare online.
 
Cardul de acces se ridică de la sediul Bibliotecii Naționale a României din Bd. Unirii nr. 22, parter, Înscrieri cititori.

Cardul de acces este netransmisibil.

Acte necesare pentru obţinerea cardului de acces:
 • carte / buletin de identitate
 • paşaport / permis de ședere (pentru persoanele străine)
 • taxa necesară eliberării/revalidării/recuperării permisului de utilizator, achitată la sediul Bibliotecii Naționale a României

Consultaţi cataloagele bibliotecii pentru a regăsi documentul căutat:

 • Catalogul tradiţional – aflat în Zona Cataloagelor, Mezanin, cuprinde:
  • catalogul alfabetic pe autori / titluri până în anul 1993
  • catalogul pe domenii ale cunoaşterii până în anul 1993
 • Catalogul online – publicaţii intrate în bibliotecă după anul 1993
  https://aleph.bibnat.ro

Identificarea documentelor în colecţiile bibliotecii se face după cotă. Pe fişa de descriere bibliografică a unei publicaţii din Catalogul tradiţional, cota se află în colţul din dreapta sus. Cota este formată din cifre romane şi arabe (ex.: pentru Eminescu, Mihai. Poezii, Bucureşti, 1984, cota este II 340955).

Acces la Internet

În spaţiile deschise destinate publicului de la parter, mezanin şi etajul I, va oferim acces la Internet gratuit.

  • Zona Cataloagelor – Pentru identificarea publicaţiilor puteţi solicita asistenţă din partea bibliotecarului îndrumător
  • Serviciul Prelucrarea Colecţiilor

Corp F4, parter, camera 05; tel. 314.24.34. int. 1017;

  • Bibliotecar îndrumător

Zona Cataloagelor, mezanin

  • Sala de Referinţe bibliografice

Corp E, etaj 1;

   • Biroul Referinţe bibliografice

  tel. 021.315.22.65; 021.314.24.34 int. 1167

   • e-mail:
   referinte@bibnat.ro
 •  
 • Predaţi permisul de cititor custodelui şi semnaţi în condica de prezenţă a sălii.
 • Completaţi buletinul de cerere pentru documentul dorit (sub îndrumarea custodelui, dacă este cazul).
 • După consultare, restituiţi documentul custodelui şi vi se va înapoia permisul de cititor.
 • Consultarea publicaţiilor la sălile de lectură se face cu respectarea prevederilor “Regulamentului privind accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile Bibliotecii Naţionale a României”.
 • Consultarea copiilor substitut teze de doctorat se realizeaza prin completarea Cererii realizare copie substitut electronica teza de doctorat, pentru fiecare titlu in parte si transmiterea ei, dupa completare, pe adresa de email comunicarea.colectiilor@bibnat.ro

Accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile Bibliotecii Naţionale a României se face în conformitate cu Legea Bibliotecilor nr. 334/ 31 mai 2002, republicată şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Naţionale a României, elaborat în concordanţă cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe.

 1. Regulamentul de acces al utilizatorilor la colecțiile curente și serviciile Bibliotecii Naționale a României
 2. Regulament privind împrumutul la domiciliu prin Centrul de Resurse și Informare American Corner București
 3. Regulament privind accesul utilizatorilor la activitățile organizate în Ludoteca „Apolodor din Labrador”
 4. Regulament de împrumut interbibliotecar

Regulamentul de acces al utilizatorilor la Colecţii Speciale

Întrebări frecvente

La Biblioteca Națională a României poate deveni utilizator orice persoană peste 14 ani, de cetățenie română, posesoare de CI/BI, precum şi orice persoană de cetățenie străină, posesoare de pașaport și/sau de acte de ședere în România.

Persoanele sub 14 ani pot deveni utilizatori ai Bibliotecii Naționale a României urmând aceeași procedură ca și cei cu vârste peste 14 ani, prin completarea formularului de preînregistrare cu datele personale și cu datele unuia dintre adulți (părinți/bunici/tutori) – seria și numărul CI/BI. La eliberarea cardului de utilizator este necesara prezența persoanei adulte pentru completarea formularului de asumare a răspunderii privind prezența minorului în incinta Bibliotecii.

Luni, Miercuri, Vineri – 10.00-17.50; Marți, Joi – 12.00-19.50. Orice modificare a orarului de funcționare va fi afișată pe site-ul oficial al Bibliotecii, la www.bibnat.ro – secțiunea Noutăți. 

Se accesează site-ul Bibliotecii Naționale a României – https://www.bibnat.ro/Primii-pasi-in-biblioteca-s15-ro.htm – și se completează Formularul de preînregistrare, de la oricare terminal cu acces Internet, din afara bibliotecii sau din interiorul acesteia (parter, Biroul Înscrieri). Persoana se prezintă apoi la sediul Bibliotecii, la Biroul Înscrieri cu actul de identitate, pentru a finaliza înscrierea, fiind consiliată, în acest sens, de unul dintre bibliotecari.

Cardul/permisul de utilizator se eliberează/revalidează contra cost, conform listei de tarife, afișată pe site-ul Bibliotecii, lac Tarife si servicii.
Se poate solicita, contra cost, un duplicat al cardului de utilizator la sediul Bibliotecii, la Biroul Înscrieri, situat la parter, după achitarea sumei, conform listei de tarife, afișată pe site-ul Tarife servicii.
Da, cu un card de acces provizoriu, eliberat la Biroul Înscrieri, pe bază de CI/B sau de Pașaport/Viză de ședere, în cazul cetăţenilor străini. Acest card are valabilitate de o zi și se eliberează contra cost conform listei de tarife, afișată pe site-ul Bibliotecii, Tarife servicii.
Utilizatorii au acces în spațiile deschise, în limita locurilor stabilite, cu excepția zilelor de duminică și a sărbătorilor legale, după următorul program: Luni – Vineri 08.00-20.00; Sâmbăta – 09.00-18.00. Modificările survenite în programul obișnuit sunt anunțate pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României – secțiunea Noutăți.. 
Sălile de lectură în care se pot consulta colecții curente sunt deschise zilnic, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale, după următorul program: Luni, Miercuri, Vineri – 10.00-18.00; Marți, Joi – 12.00-20.00. Modificările survenite în programul obișnuit sunt anunțate pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României – secțiunea Noutăți. 
Sala de științe filologice „Mihai Eminescu” (etaj I, corp C), 
Sala de științe economice „Virgil Madgearu” (etaj I, corp A), 
Sala de științe juridice „Mircea Djuvara” (etaj I, corp A), 
Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu” (etaj I, corp A), 
Centrul de Resurse și Informare „American Corner București” (etaj I, corp E), 
Sala multimedia „George Enescu” (etaj I, corp E), 
Sala „Alexandre Saint-Georges” – Colecții Speciale (Etaj V, corp A).
Modificările survenite privind accesul în salile de lectură sunt anunțate pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României – secțiunea Noutăți.

Pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României – www.bibnat.ro – consultând catalogul electronic al publicațiilor de după anul 1993 (http://aleph.bibnat.ro:8991/F), sau catalogul tradițional virtual al publicațiilor de dinainte de 1993 (http://bookathon.bibnat.ro), precum şi direct, la sediul acesteia – Zona Cataloage.

În sediul central al Bibliotecii Naţionale a României – mezanin, Zona Cataloage. Îndrumare.
Catalogul tradițional oferă informații privind documentele din colecțiile  Bibliotecii Naţionale a României intrate în Bibliotecă până în anii 1993-1994. Catalogul tradițional virtual reprezintă catalogul tradițional, pe fișe, scanat și pus la dispoziție online (http://bookathon.bibnat.ro). Pentru a răsfoi catalogul tradițional virtual, vă puteți crea un cont, care vă permite răsfoirea/accesarea fișelor scanate.
Catalogul electronic poate fi consultat de oriunde și oricând, de la orice terminal cu acces Internet, fiind disponibil la: http://alephnew.bibnat.ro:8991/F. 
Atât în cazul consultării catalogului tradițional, cât și în cazul consultării catalogului electronic, utilizatorul trebuie să noteze câteva elemente: autor, titlu, cota cărții. Exemplu: J. Goldstein, Relații internaționale, III 286028.
Cota reprezintă codul individual al cărții, pe baza căruia aceasta este identificată în depozite. Cota este alcătuită dintr-o serie de cifre romane, care indică dimensiunea sau formatul cărții, urmată de o serie de cifre arabe, care indică ordinea cărţii în cadrul unui format.
Cărțile care figurează în catalog cu cotă CIP reprezintă acele titluri semnalate de editurile româneşti, doar ca intenţie de publicare. După apariția lor, editurile transmit  exemplarele către Biblioteca Naţională a României, urmând ca, după prelucrare, ele să fie integrate în colecții și disponibile utilizatorilor la sala de lectură specializată. 
Biblioteca Națională a României nu oferă servicii de împrumut la domiciliu. Consultarea documentelor din colecțiile sale se face doar în sălile de lectură. Excepție face colecția în acces liber la raft a Centrului de Resurse și Informare „American Corner București”, care poate fi împrumutată la domiciliu, conform „Regulamentului privind împrumutul la domiciliu prin Centrul de Resurse și Informare American Corner București”.
Se completează, cât mai citeț, câte un buletin de împrumut pentru fiecare titlu în parte, rubricile acestuia fiind destinate identificării atât a lucrării solicitate, cât și a utilizatorului. 
Buletinele sunt transmise electronic în depozitele colecțiilor curente, de unde, pe baza lor, cărțile solicitate sunt aduse în sala de lectură, spre consultare.
Pot fi solicitate maximum 5 cărți simultan.
Da, orice utilizator poate fotografia în sala de lectură scurte pasaje, în limita a 30 de pagini din titlurile solicitate, după ce îl informează, în acest sens, pe custodele de sală. Aceste imagini vor fi folosite doar în scop de cercetare, informare sau studiu, fără a prejudicia autorul de drept al lucrării respective. Acesta este un serviciu contra cost, pentru care se percep tarife conform listei de tarife, afișată pe site-ul Bibliotecii, la Tarife servicii.
Biblioteca Naţională a României poate scana, la cerere, cu titlu oneros, în baza listei de tarife, afișată pe site-ul Bibliotecii, la Tarife servicii, cu respectarea legislației în vigoare privind drepturile de autor și drepturile conexe, în limita a 20 de pagini din fiecare titlu solicitat.
Da, anunțând în acest sens custodele de sală.
Tezele de doctorat pot fi consultate în Sala de științe filologice „Mihai Eminescu”, pe unul din cele două calculatoare destinate. Poate fi consultată doar forma electronică a tezei de doctorat. În cazul titlurilor pentru care nu există încă o formă electronică, poate fi solicitată, printr-o cerere tipizată, disponibilă în sala de lectură, o copie-substitut.
Atât informaţiile privind evenimentele și activitățile organizate de Biblioteca Naţională a României, cât și cele privind modalitatea de a participa la acestea sunt afișate pe site-ul Bibliotecii, la www.bibnat.ro

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.