Skip to content Skip to footer

Filiala Biblioteca Omnia

Misiunea

Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii Naţionale a României, filiala OMNIA funcţionează ca bibliotecă publică cu împrumut la domiciliu şi în sălile de lectură. 

Serveşte interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor, oferind acces liber, gratuit la informaţie şi cunoaştere prin baza de date şi colecţiile proprii.

Susţine integrarea României în spaţiul european prin întreaga activitate cu cartea, promovând interesul pentru francofonie, civilizaţia franceză şi limba franceză ca una din limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Atribuţiile şi funcţiile filialei

 • organizează şi îşi desfăşoară activitatea conform reglementărilor generale stabilite pentru bibliotecile publice de acces general si a regulamentului de ordine interioară emis de conducerea Bibliotecii Naţionale.
 • întocmeşte evidenţa intrărilor şi ieşirilor de publicaţii din patrimoniul bibliotecii, ţinând la zi Registrul Inventar şi Registrul de Mişcare a Fondurilor;
 • efectuează prelucrarea bibliografică a publicaţiilor în sistem informatizat şi administrează baza de date a filialei;
 • organizează fondul de publicaţii, instrumente de informare; asigură gestionarea şi conservarea colecţiilor, conform legislaţiei în vigoare;
 • comunică utilizatorilor colecţiile filialei prin sălile de lectură şi împrumut la domiciliu, practicând accesul liber la raft sub supravegherea personalului bibliotecii;
 • dezvoltă fondul de documente în colaborare cu Serviciul Achiziţii Publicaţii sau prin acceptarea de donaţii (fondul de carte s-a îmbogăţit, ca urmare a acestei colaborări, cu : instrumente de lucru, dicţionare, studii critice, cursuri, albume de artă şi civilizaţie, beletristică);
 • efectuează operaţiile privind înscrierea cititorilor;
 • îndrumă utilizatorii şi le oferă informaţii;
 • întocmeşte situaţiile statistice anuale privind numărul utilizatorilor, frecvenţa şi numărul de volume consultate;
 • urmăreşte restituirea la termen a publicaţiilor împrumutate
 • editează şi difuzează afişe publicitare pentru promovarea imaginii şi activităţii filialei;
 • organizează activităţi culturale, expoziţii de carte, lansări de carte şi ateliere de lectură, audiţii săptaminale, momente artistice;
 • participă la diverse proiecte si programe culturale aprobate de conducerea Bibliotecii Naţionale
 • administrează sediul filialei;

Sediul Bibliotecii Omnia, filiala din Craiova a Bibliotecii Naționale a României a intrat în reabilitare.
Pe perioada lucrărilor, Biblioteca Omnia va fi închisă pentru public.

Colecţiile bibliotecii de carte străină – Omnia, îmbogăţite permanent prin achiziţii şi donaţii, sunt formate din cărţi, albume, atlase, periodice româneşti şi străine, înregistrări multimedia (discuri, CD-uri).

Colecţiile se structurează astfel:

 • colecţii necesare informării şi cercetării, destinate utilizării numai la sala de lectură: instrumente de lucru (dicţionare explicative, enciclopedice, bilingve, de specialitate, de expresii cotidiene, de citate,  de opere literare), enciclopedii (Encyclopaedia Universalis, Encyclopaedia  Britannica, Alpha, Alpha juniors, Tout l’Univers, Beautés du Monde, Médecine pour tous, Encyclopédie de la femme et de la famille, Encyclopédie pour tous), lucrări de istorie si critică literară, gramatici, cele mai recente ediţii pentru susţinerea examenelor de competenţă pentru limbile franceză şi engleză (DALF, DELF, GMAT, SAT, GRE EXAM), periodice (Magazine littéraire, Historia, Science et vie, Ça m’intéresse, Géo, Phosphore, Le Figaro Magazine, La Recherche, National Geographic, Psychologies Magazine, Detours en France), documente audiovizuale.

 • colecţii uzuale, destinate împrumutului la domiciliu, constituite din cărţi organizate în spaţiu cu acces liber la raft, după criteriile sistematic şi alfabetic, respectându-se şi  particularităţile de vârstă ale utilizatorilor.
Adresa Bibliotecii
Istoricul Bibliotecii

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.