Skip to content Skip to footer

Centru Național Metodologic

În calitate de Centru Naţional Metodologic, Biblioteca Naţională a României elaborează și diseminează metodologii și instrucțiuni de lucru, în colaborare cu departamentele de specialitate ale Bibliotecii. Realizează studii, cercetări şi informări documentare în domeniul biblioteconomiei și cel cultural, pe care le publică în revistele editate de către Bibliotecă. Acordă consultanță în domeniul biblioteconomiei și științei informării specialiștilor din Sistemul Național de Biblioteci. De asemenea, elaborează și pune în aplicare standardele în biblioteconomie, analizează și traduce documentele normative create la nivel internațional întrucât Biblioteca Națională a României deține președinția și secretariatul Comitetului Tehnic 229 – Biblioteconomie, informare şi documentare al Asociaţiei de Standardizare din România (ASRO).

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.