Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

TECH.LIBRARY

TECH.LIBRARY, îmbunătățirea serviciilor oferite de bibliotecile publice utilizatorilor cu deficiențe de vedere prin instrumente instruire în domeniul TIC
Proiectul, finanțat în cadrul programului Erasmus Plus, acțiunea cheie 2, Parteneriate strategice în domeniul educației adulților, este implementat de un consorțiu din care fac parte Unione della Romagna Faentina (Italia), Mestna Knjiznica Ljubljana (Slovenia), Regionalna Narodna Biblioteka Petko P Slaveykov (Bulgaria), Gradska Knjiznica Rijeka (Croația), Mazsalaca Municipality (Letonia), Biblioteca Națională a României și ARGO di Donda Andrea e C. snc (Italy).
Biblioteca Națională a României, în calitate de membru al acestui consorțiu, va coordona activitatea de comunicare și diseminare în cadrul proiectului, elaborând  o strategie de comunicare transnațională.
Obiectivele proiectului:
1. Favorizarea schimbului de bune practici între personalul din diferite biblioteci cu privire la servicii și instrumente TIC pentru implicarea utilizatorilor cu deficiențe de vedere.
2. Extinderea competențelor digitale ale personalului bibliotecii prin activități de instruire adaptate cu privire la instrumentele TIC
3. Crearea unei rețele de biblioteci în scopul cooperării pentru a răspunde la nevoile utilizatorilor cu deficiențe de vedere.
Descrierea proiectului
Tehnologiile digitale și instrumentele online sunt factori cheie pentru a promova servicii de bibliotecă îmbunătățite pentru cititorii cu deficiențe de vedere.
Următoarele activități vor fi implementate pentru a atinge obiectivele prevăzute:
1) Coordonarea proiectului, care va garanta o bună gestionare tehnică și financiară.
2) Schimb de bune practici și vizite de studiu.
3) Dezvoltarea unei platforme web care să permită utilizatorilor să se instruiască, să împărtășească experiențe și opinii, să comunice, să dezvolte o rețea și să disemineze activitățile și inițiativele proiectului,
4) Instruirea personalului bibliotecilor în  domeniul noilor tehnologii digitale pentru a oferi servicii utilizatorilor cu deficiențe de vedere.
5) Activități de diseminare și exploatare a rezultatelor proiectului.
Activitățile proiectului se vor concretiza în 3 produse:
1) Platforma online TECH.LIBRARY
2) Videoclipuri de instruire în 7 limbi diferite
3) Manual practic și recomandări de bune practici în 7 limbi diferite.
Impactul așteptat al proiectului este de a promova dezvoltarea profesională a personalului bibliotecilor în metodologiile TIC, îmbunătățind în același timp competențele cheie ale acestora și încurajând o incluziune mult mai mare în biblioteci, îmbunătățind serviciile cheie dedicate utilizatorilor nevăzători și cu deficiențe de vedere din întreaga Europă.
Publicul țintă
Proiectul va implica 122 de participanți la activitățile de instruire și schimb de bune practici, în timp ce 260 de persoane vor participa la evenimentele multiplicatoare.
Un număr semnificativ de biblioteci externe vor fi angajate în rețea și schimbul de experiențe prin intermediul platformei web, care le va oferi informații utile: videoclipuri, materiale de instruire și resurse pentru a îmbunătăți competențele digitale ale personalului lor (se estimează că peste 300 de utilizatori se vor înregistra și vor participa activ la platformă).
Activitățile vor fi adresate tuturor categoriilor de personal din bibliotecile implicate:
– Personal de conducere (directori, manageri etc.)
– Bibliotecarii care lucrează în contact strâns cu utilizatorii sau sunt responsabili de introducere de date, procesare documente, sarcini de secretariat etc.
– Personal specializat: manageri de sisteme informatice, personal de marketing și financiar etc.
– Echipa de asistență.
Participanții cu dizabilități vizuale vor fi invitați să participe la acțiunile pilot locale care vor fi organizate în fiecare bibliotecă parteneră după încheierea activităților de formare a personalului. Fiecare bibliotecă va organiza 2 sau 3 întâlniri, implicând un total de 10/15 utilizatori cu deficiențe de vedere sau cu deficiențe de vedere.
Fiecare întâlnire va fi structurată în jurul echipamentului tehnic al bibliotecii locale, concentrându-se pe următoarele teme:
– tur ghidat al bibliotecii adaptat nevoilor utilizatorilor cu deficiențe de vedere;
– testarea afișajelor braille de către utilizatorii cu deficiențe de vedere;
– testarea monitoarelor de mărire a ecranului de către cititori cu deficiențe de vedere;
– testarea software-ului de scanare cu OCR de către cititorii cu deficiențe de vedere;
– testarea cititoarelor de ecran;
– testarea sistemului de sinteză a vorbirii cu utilizatori cu deficiențe de vedere.
Asociațiile utilizatorilor cu deficiențe de vedere și familiile membrilor vor fi, de asemenea, invitate să se alăture evenimentelor multiplicatoare, precum și evenimentelor de comunicare locală din toate țările partenere.

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.