Skip to content Skip to footer

Accesul la colecţii şi servicii

Consultaţi cataloagele bibliotecii pentru a regăsi documentul căutat:

 • Catalogul tradiţional – aflat în Zona Cataloagelor, Mezanin, cuprinde:
  • catalogul alfabetic pe autori / titluri până în anul 1993
  • catalogul pe domenii ale cunoaşterii până în anul 1993
 • Catalogul online – publicaţii intrate în bibliotecă după anul 1993
  https://aleph.bibnat.ro

Identificarea documentelor în colecţiile bibliotecii se face după cotă. Pe fişa de descriere bibliografică a unei publicaţii din Catalogul tradiţional, cota se află în colţul din dreapta sus. Cota este formată din cifre romane şi arabe (ex.: pentru Eminescu, Mihai. Poezii, Bucureşti, 1984, cota este II 340955).

Acces la Internet

În spaţiile deschise destinate publicului de la parter, mezanin şi
etajul I, vă oferim acces la Internet gratuit.

Orice cetățean are dreptul de a avea card de acces (permis de cititor) la Biblioteca Națională a României. Pentru a obține cardul de acces (permisul de cititor) la sediul completaţi Formularul de preînregistrare online şi urmaţi instructiunile din secţiunea dedicată Permisul de bibliotecă.

Cardul de acces este disponibil in format digital si in format fizic (opţional).

Cardul de acces digital se accează direct din contul de utilizator, accesând https://aleph.bibnat.ro/

Cardul de acces în format fizic se ridică de la sediul Bibliotecii Naționale a României din Bd. Unirii nr. 22, parter, Biroul Înscrieri cititori. Cardul de acces este netransmisibil.

Acte necesare pentru obţinerea cardului de acces:

 • carte/ buletin de identitate;
 • paşaport/ permis de ședere (pentru persoanele străine) ;
 • taxa necesară eliberării/ revalidării/ recuperării permisului de utilizator, achitată la sediul Bibliotecii Naționale a României.
Zona Cataloagelor – Pentru identificarea publicaţiilor puteţi solicita asistenţă din partea bibliotecarului îndrumător email: referinte@bibnat.ro
Zona Cataloage Mezanin
 • Consultarea publicaţiilor la sălile de lectură se face cu respectarea prevederilor “Regulamentului privind accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile Bibliotecii Naţionale a României”.
 • Consultarea copiilor substitut teze de doctorat se realizeaza prin completarea Cererii realizare copie substitut electronica teza de doctorat, pentru fiecare titlu in parte si transmiterea ei, dupa completare, pe adresa de email comunicarea.colectiilor@bibnat.ro
Întrebări frecvente
La Biblioteca Națională a României poate deveni utilizator orice persoană peste 14 ani, de cetățenie română, posesoare de CI/BI, precum şi orice persoană de cetățenie străină, posesoare de pașaport și/sau de acte de ședere în România.

Persoanele sub 14 ani pot deveni utilizatori ai Bibliotecii Naționale a României urmând aceeași procedură ca și cei cu vârste peste 14 ani, prin completarea formularului de preînregistrare cu datele personale și cu datele unuia dintre adulți (părinți/bunici/tutori) – seria și numărul CI/BI. La eliberarea cardului de utilizator este necesara prezența persoanei adulte pentru completarea formularului de asumare a răspunderii privind prezența minorului în incinta Bibliotecii.

Se accesează site-ul Bibliotecii Naționale a României – https://www.bibnat.ro/Primii-pasi-in-biblioteca-s15-ro.htm – și se completează Formularul de preînregistrare, de la oricare terminal cu acces Internet, din afara bibliotecii sau din interiorul acesteia (parter, Biroul Înscrieri). Persoana se prezintă apoi la sediul Bibliotecii, la Biroul Înscrieri cu actul de identitate, pentru a finaliza înscrierea, fiind consiliată, în acest sens, de unul dintre bibliotecari.

Cardul/permisul de utilizator se eliberează/revalidează contra cost, conform listei de tarife, afișată pe site-ul Bibliotecii, lac Tarife si servicii.
Catalogul tradițional oferă informații privind documentele din colecțiile  Bibliotecii Naţionale a României intrate în Bibliotecă până în anii 1993-1994. 
Atât în cazul consultării catalogului tradițional, cât și în cazul consultării catalogului electronic, utilizatorul trebuie să noteze câteva elemente: autor, titlu, cota cărții. Exemplu: J. Goldstein, Relații internaționale, III 286028.
Cota reprezintă codul individual al cărții, pe baza căruia aceasta este identificată în depozite. Cota este alcătuită dintr-o serie de cifre romane, care indică dimensiunea sau formatul cărții, urmată de o serie de cifre arabe, care indică ordinea cărţii în cadrul unui format.
Cărțile care figurează în catalog cu cotă CIP reprezintă acele titluri semnalate de editurile româneşti, doar ca intenţie de publicare. După apariția lor, editurile transmit  exemplarele către Biblioteca Naţională a României, urmând ca, după prelucrare, ele să fie integrate în colecții și disponibile utilizatorilor la sala de lectură specializată. 
Biblioteca Națională a României nu oferă servicii de împrumut la domiciliu. Consultarea documentelor din colecțiile sale se face doar în sălile de lectură. Excepție face colecția în acces liber la raft a Centrului de Resurse și Informare „American Corner București”, care poate fi împrumutată la domiciliu, conform „Regulamentului privind împrumutul la domiciliu prin Centrul de Resurse și Informare American Corner București”.
Pot fi solicitate maximum 5 cărți simultan.
Biblioteca Naţională a României poate scana, la cerere, cu titlu oneros, în baza listei de tarife, afișată pe site-ul Bibliotecii, la Tarife servicii, cu respectarea legislației în vigoare privind drepturile de autor și drepturile conexe, în limita a 20 de pagini din fiecare titlu solicitat.
Da, anunțând în acest sens custodele de sală.
Tezele de doctorat pot fi consultate în sala de lectură, pe unul din cele două calculatoare destinate. Poate fi consultată doar forma electronică a tezei de doctorat. În cazul titlurilor pentru care nu există încă o formă electronică, poate fi solicitată, printr-o cerere tipizată, disponibilă în sala de lectură, o copie-substitut.
Atât informaţiile privind evenimentele și activitățile organizate de Biblioteca Naţională a României, cât și cele privind modalitatea de a participa la acestea sunt afișate pe site-ul Bibliotecii, la www.bibnat.ro

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.