Skip to content Skip to footer

Cartografie

Colecţia de cartografie deţine un material documentar valoros, fiind alcătuită dintr-un număr de aproximativ 5.000 de unități bibliografice, constând din atlase, hărți, planuri, lucrări monografice, enciclopedii și dicționare geografice. Cele mai vechi reprezentări cartografice aparțin secolului al XVI-lea și continuă până în perioada contemporană. Constituind un fond patrimonial deosebit, toate alcătuiesc un ansamblu de surse istorice care oglindesc evoluția societății umane la un moment dat.

Utilizatorii interesaţi de istoria cartografiei pot studia atlase geografice universale, ale diferitelor regiuni și teritorii statale ale Globului sau care includ etape ale marilor descoperi  geografice și ale colonialismului, începând cu secolul al XVII-lea. La acestea se adaugă atlase din secolele XIX-XX ce au un caracter pluridisciplinar, în conexiune cu alte ramuri științifice cum ar fi: geologie, climatologie, ecologie, biogeografie, navigație fluvială și maritimă, oceanografie, cultură, demografie, economie, politică, sociologie, etnografie, arheologie, istorie. De asemenea, colecţia conţine diferite tipuri de hărți individuale, începând cu secolul al XVI-lea, semnate de cartografi şi editori de renume, cum ar fi  Homann, Mercator, Ortelius etc. Acestea constau din:  hărți geografice ale lumii, continentelor sau ale unor regiuni și teritorii statale, de istorie militară, turistice, urbane, economice, demografice, ce prezintă fluviul Dunărea de pe teritoriul țării noastre precum și statele europene riverane acesteia etc.

Pentru raritatea și importanţa lor documentară, sunt de menţionat următoarele lucrări cartografice cu privire la prezentarea teritoriilor românești din secolele XVII-XVIII: Mercator, Gerhardus. ”Transsylvania”, Amsterdam, 1616; Mercator, Gerhardus. ”Walachia, Servia, Bulgaria et Romagna”, Amsterdam, 1645; Keere, Pieter. „Vetus Descriptio Daciarum nec non Moesiarum”, Amsterdam, 1658; Merian, Matthäus. ”Transilvania”, Frankfurt, 1667; Valck, Gerardum. ”Principatus Valachiae, Moldaviae et Transilvaniae”, Amsterdam, 1720; Schreibern, Johann Georg. ”Neue Kriegs Charte von siebenburgen, Moldau, Walachei und Temeswarer Bannat”, Leipzig, 1749; Schmid, Jakob Friedrich. ”Karte von der Walachei, Moldau und Bessarabien”, Wien, 1788; Zuliani, Giuliano. ”Principati di Moldova e Vallachia”, Venezia, 1789. Acestora li se adaugă hărți realizate de autori români: Laurian, August Treboniu. ”Tabula Daciae Antiquae”, București, 1862; Atanasiu, Alexandru. ”România ilustrată și istorică”, Paris, 1922.

Colecții speciale

bibliofilie romaneasca 1

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.