Skip to content Skip to footer

Periodice românesti vechi

Cabinetul de Periodice româneşti vechi deţine o colecție de peste 1100 titluri de ziare, reviste, almanahuri și calendare, precum și un număr mare de volume din Monitorul oficial, publicații apărute în perioada 1790-1953 și a avut mai multe surse de completare: un mic fond de publicații aparținând fondurilor Brătianu și St. Georges, achiziții realizate prin anticariatele din București în perioada 1970-1987 și din alte surse.

Fondul de ziare cuprinde cotidiene tipărite în perioadele ante şi interbelică, unele în colecţie aproape completă, majoritate apărute la Bucureşti, menționând doar: Adevĕrul, Universul, Epoca, Curentul, Neamul românesc, Porunca vremii, Politica, Românul, Timpul, Vremea, Voința națională, Argus, Rampa, Adevĕrul literar și artistic, Sportul capitalei, România, etc. Colecția este completată de câteva titluri apărute în limba franceză la București: Le Progrès, Le Moment, L’indépendance Roumaine, etc.

Bogatul fond de reviste cuprinde publicații cu profil științific, istoric, cultural,  literar, juridic, artistic, politic, religios, satiric, etc. Pe lângă cele mai vechi publicații din colecție: Siebenbǘrgische quartalschrift, (1790), Curierul românesc (1829), Vestitorul românesc (1847), colecţia cuprinde reviste cu colecții aproape complete menționând: Bilete de papagal, Curier de ambe sexe, Dacia literară, Hrisovul, Noua revistă română pentru politică, literatură, ştiinţă şi artă, Ramuri, Pandectele române, sau alte titluri ca: Buletinul Societății de Geografie, Buletinul Societății Politecnice, Convorbiri literare, Viața românească, Revista fundațiilor regale, Cele Trei Crișuri, Dreptul, Ardealul juridic, Buletinul Curţii de Casaţie şi Justiţie, Analele Academiei Române, Analele Institutului Meteorologic al României, etc.

O colecție importantă este reprezentată de: calendarele, almanahurile și anuarele, publicații apărute în sec. XIX – sec. XX. Se pot semnala dintre titluri: Calendariu ce slujeaşte pre 100 de ani, începând de la anul 1814 până la anul 1914 (1813), Almanah al statului din Prinţipatul a toată Ţara Românească (1836), Calendaru pentru romani și Almanah de învăţătură şi petrecere (1847), Calendarul Ghimpelui, Anuarul statistic al României, Anuarul Magistraturii, Anuarul Universității din Buucrești, precum și Almanachulu Societăţii Academice Socialu-Literare “Romănia jună” pe anii 1883 și 1888, conținând primele publicări ale: poeziile lui M. Eminescu: “Luceafărul”, “De ce nu’mi vii” şi “Kamadeva”, actul I din drama “Ovidiu” de V. Alecsandri și povestirea lui I. Creangă “Anecdota” sau “Moş Ion Roată şi Cuza vodă”, etc.

O ultimă colecție este dedicată publicației oficiale a statului român, Monitorul oficial din perioada 1835-1949. Sunt de menționat titlurile: Buletinul oficial al Moldovei și Buletinul oficial al Țării Românești tipărite în perioada 1835-1859, Monitorul, jurnal oficial al Principatelor Unite Române apărut între 1862-1866, Monitorul oficial al României între 1867-1927, precum și Monitorul oficial. Partea I-a. Legi, decrete, jurnale ale Consiului de miniștri, deciziuni ministeriale, comunicate, anunțuri judiciare de interes general între 1928-1949. Desbaterile parlamentare atât pentru Senat cât și pentru Camera Deputaților, precum și Monitorul oficial. Partea II-a. Jurnale ale Consiului de miniștri, deciziuni ministeriale, anunțuri ministeriale, judiciare și administrative de interes particular, anunțuri comerciale și particulare, Monitorul oastei editat între 1860-1888, Protocoale ale şedinţelor Adunării Legislative a României din 1862 și 1864, Analele parlamentare ale  României.

Evidenţa fondului de periodice româneşti vechi poate fi consultată aici:

🔗 Almanahuri. Anuare. Calendare

Colecții speciale

bibliofilie romaneasca 1

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.