Skip to content Skip to footer

Întrebări frecvente

Depozitul legal este organizat, la nivel central (național), de către Biblioteca Națională a României și la nivel local, pentru fiecare județ, de bibliotecile județene, respectiv de  Biblioteca Metropolitană București, pentru Municipiul București și Județul Ilfov.

 • Biblioteca Națională a României;
 • Biblioteca Academiei Române;
 • Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca;
 • Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași;
 • Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara;
 • Biblioteca Militară Națională;
 • Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Pitești;
 • Biblioteca Metropolitană București;
 • Bibliotecile județene.

În funcție de tipologia documentară și numărul de exemplare obligatorii depuse (vezi link Documente), Biblioteca Națională a Românei reține trei, două sau un exemplar din fiecare titlu, astfel:

 1. Un exemplar pentru Depozitul legal propriu, care se constituie în Fond Intangibil (din toate categoriile).
 2. Un exemplar pentru Colecțiile curente, disponibil utilizatorilor prin sala de lectură (folosit pentru semnalare statistică și elaborarea Bibliografiei naționale curente a României) (din cele care se primesc în șapte, șase și trei exemplare)
 3.  Un exemplar destinat schimbului internațional de publicații (din cele care se primesc în șapte exemplare)

În funcție de tipologia documentară și numărul de exemplare obligatorii depuse, Biblioteca Națională a Românei distribuie documentele primite cu titlu de depozit către bibliotecile beneficiare ale depozitului legal central, astfel:

Documentele primite în șapte exemplare:

 • reține trei exemplare și distribuie câte un exemplar către:
  • Biblioteca Academiei Române
  • Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” Cluj-Napoca
  • Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi
  • Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” Timişoara

Documentele primite în șase exemplare:

 • reține două exemplare și distribuie câte un exemplar către:
  • Biblioteca Academiei Române
  • Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” Cluj-Napoca
  • Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi
  • Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” Timişoara

Documentele primite în trei exemplare:

 • reține două exemplare și distribuie unul către Biblioteca Academiei Române

Documentele primite în două exemplare:

 • reține un exemplar și îl distribuie pe celălalt către Biblioteca Academiei Române

                                   (vezi și întrebarea anterioară)

Nu, documentele publicate exclusiv online nu se află sub incidența Legii nr. 111/1995 privind depozitul legal de documente și nu există o obligație în acest sens.

Da, aceste publicații se află sub incidența Legii nr. 111/1995 privind depozitul legal de documente și editorii au obligația să trimită numărul de exemplare stabilit de lege pentru tipologia documentară în care se încadrează titlul.

Nu, editorii, persoane juridice și fizice, au obligația să respecte numărul de exemplare stabilit de lege, necesar pentru constituirea fondurilor de depozit legal în cadrul instituțiilor beneficiare. Nerespectarea prevederilor legale constituie contravenție și se sancționează  conform legii.

Toți editorii, persoane juridice și  fizice, trebuie să respecte numărul de exemplare stabilit de lege. Biblioteca Națională a României nu răspunde pentru exemplarele excedentare și nu le restituie în niciun fel.

Previous slide
Next slide

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.