Skip to content Skip to footer

Revistele bibliotecii

Prin intermediul revistelor editate, Biblioteca Națională a României valorifică şi promovează patrimoniul cultural național, susţine învăţământul românesc de specialitate şi cercetarea în domeniu. 
 
Lansată în 1995, Revista Bibliotecii Naţionale a României are ca obiect de studiu colecţiile, produsele, serviciile şi istoria instituţiei, dar şi fenomenele infodocumentare şi culturale semnificative la nivel naţional şi internaţional.
 
Revista Română de Istorie a Cărţii este un produs al conlucrării dintre trei importante biblioteci – Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti şi Biblioteca Academiei Române. Editată între anii 2004–2016, publicația reunește o serie de articole și studii semnificative pentru cercetarea și promovarea patrimoniului documentar românesc în ţară şi în străinătate.
 
Din 2007, Biblioteca Naţională a României a lansat publicația Informare şi documentare: activitate ştiinţifică şi profesională, dedicată activităţii de cercetare a studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor universitare și cercetătorilor din domeniile socio-umane.
 
Editată între anii 2008-2016, Revista Română de Conservare şi Restaurare a Cărţii reînnoadă tradiţia cu publicaţia Probleme de patologie a cărţii: culegere de material documentar, elaborată de Laboratorul de Patologie şi Restaurare a Cărţii al Bibliotecii Centrale de Stat (actuala Bibliotecă Naţională) între anii 1964-1995.
 
Intrată în portofoliul editorial al Bibliotecii Naţionale a României în martie 2009, Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinţa informării are o apariţie neîntreruptă din anul 1948, fiind binecunoscută în rândul bibliotecarilor din întreaga țară. Publicația exprimă rolul metodologic al Bibliotecii Naţionale a României şi se constituie, în același timp, într-o interfaţă cu întregul sistem infodocumentar românesc.
 

Cele cinci publicaţii sunt prezente în colecţiile bibliotecilor din ţară şi din străinătate (prin schimb internațional de publicații) şi, de asemenea, sunt incluse în bazele de date ProQuest şi EBSCO.

Începând cu anul 2019, publicațiile Revista Bibliotecii Naționale a României, Informare și documentare: activitate științifică și profesională și Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării apar doar în format electronic, în acces deschis, pe site-ul instituției.

Reglementări privind drepturile de autor

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.