Skip to content Skip to footer

Informare și documentare: activitate științifică și profesională

Lansată în 2007, iniţial ca o monografie care însuma lucrările susţinute în cadrul sesiunilor profesionale ale Bibliotecii Naţionale a României, Informare şi documentare cu subtitlul „activitate ştiinţifică şi profesională” doreşte să ofere specialiştilor (bibliotecari, cercetători, documentarişti, arhivişti, profesori, studenţi, masteranzi, doctoranzi, etc.) din domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării un spaţiu în care să îşi publice studiile, cercetările, lucrările de masterat şi doctorat.

Cu o periodicitate anuală, publicaţia reprezintă o punte de legătură între mediul profesional şi cel universitar, oferind posibilitatea studenţilor de a deveni vizibili, iar cadrelor didactice de a-şi promova studiile şi cercetările.

Colegiul editorial

Prof. univ. dr. Elena Tîrziman
Prof. univ. dr. Mircea Regneală
Prof. univ. dr. Ionel Enache
Conf. univ. dr. Cristina Popescu
Lector univ. dr. Gabriela Băran
Prof. univ. dr. Dimitar Vessélinov-Dimitrov
 
Redacția
Angela Bîlcea
Nicoleta Rahme
Emil Tudor
 
Tehnoredactare & DTP: Florin Nistor
 
Contact
Biblioteca Naţională a României
Bd. Unirii nr. 22, sector 3, 030833 Bucureşti
Tel: (021)312.65.13; (021)314.24.34/1007

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.