Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Versiunea în limba română a celei mai recente actualizări a principalului standard de catalogare a resurselor documentare – ISBD: Descrierea bibliografică internațională standardizată

Biblioteca Naţională a României anunţă încheierea unui nou proiect editorial – versiunea în limba română a celei mai recente actualizări a principalului standard de catalogare a resurselor documentare – ISBD: Descrierea bibliografică internațională standardizată.

De mai bine de 50 de ani, bibliotecile lumii sunt reunite nu doar sub aceleași principii și valori, ci și sub aceleași nevoi de evoluție sistematică și medotologică. Accesul la cunoaștere trebuie să fie nu doar liber, ci și uniform, oriunde cititorii apelează la informație. Astfel, revizuirile aduse în anul 2021 la prima ediţie unificată, ISBD: International Standard Bibliographic Description – Consolidated Edition (Berlin, Munich: De Gruyter Saur, 2011), apărută sub egida IFLA (Federaţia Internaţională a Asociaţiilor şi Instituţiilor Biblioteconomice), au fost traduse integral şi armonizate în cadrul textului primei versiuni româneşti, elaborate şi publicate în urmă cu cinci ani tot la Biblioteca Naţională a României.

Demersurile derulate pe o perioadă de un an, de către o echipă care a reunit bibliotecari din mai multe departamente de specialitate, au avut drept obiectiv oferirea accesului direct, prin aducerea la zi a conţinutului şi înlăturarea barierelor lingvistice, pentru toţi specialiștii care activează în domeniul catalogării din ţara noastră. Noua ediţie ISBD reprezintă un instrument de lucru esenţial în crearea descrierilor bibliografice exacte, coerente, într-un format agreat pe plan internaţional, pentru o gamă extinsă de resurse documentare.

Câteva informații pentru curioși și specialiști, despre noua ediție:

O atenţie deosebită este acordată resurselor nepublicate, cu precădere manuscriselor, dar şi altor tipuri de resurse precum machetele, probele de tipar, casetele master, înregistrările audio/video realizate în regim propriu, copiile de rezervă electronice. Totodată, sunt tratate mai în amănunt regulile şi exemplele de catalogare din aria cartografiei cereşti, incluzând hărţile şi atlasele cereşti, cataloagele de stele şi altele. Coordonatele geografice non-terestre, menţiunea de emisferă cerească sau aceea indicând magnitudinea (aparentă sau absolută) a strălucirii unui corp ceresc sunt avute în vedere pentru întâia oară ca date bibliografice în ediţie.

O secţiune distinctă este dedicată descrierii părţilor componente, acoperind cele patru segmente necesare: partea componentă în sine; elementul de legătură; identificarea resursei gazdă și localizarea părții componente în interiorul resursei gazdă.

O menţiune specială merită şi capitolul „Notelor”, îmbogăţit cu noi informaţii descriptive şi lămuriri vizând întreaga tipologie documentară prezentată. De pildă, în legătură cu resursele cartografice, au fost adăugate notele privind lungimea de undă, frecvenţa şi spectrul utilizate pentru obţinerea unei imagini astronomice sau a datelor sale cartografice.

Cu privire la resursele nepublicate, amintim notele asupra menţiunii referitoare la statutul de nepublicat, în cadrul cărora catalogatorul poate specifica particularităţile sau variaţiile diferitelor părţi ale resursei descries.

Exemplele multiple vin să adauge plus valoare întregii ediţii, ajutând astfel înţelegerea regulilor menţionate.

Specialiști de bibliotecă sau cititori, cercetători și pasionați, cu toții devenim beneficiarii unui asemenea demers. Mulțumirile se îndreaptă către echipa dedicată a Bibliotecii Naționale a României formată din Nicoleta Rahme – coord., traducători: Cristina Marinescu, Aurelia Mircescu, Adina Patriche, Aurelia Perşinaru, Andreea Răsboiu, Emil Tudor. Tehnoredactare şi DTP: Florin Nistor.

Versiunea în limba română este disponibilă aici:

https://www.ifla.org/g/isbd-rg/isbd-editions/

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.