Skip to content Skip to footer

În cadrul Conferinței Internaționale Fotografia românească. Perspective locale și tendințe europene organizată la Biblioteca Naţională a României în parteneriat cu Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” pe 8 iunie 2023 a fost vernisată expoziția de fotografie Caleidoscop. Fotografii din colecția Cabinetului de Fotografii al Bibliotecii Naționale a României.

Expoziţia reuneşte opere ale fotografilor care au activat în România din a doua jumătate a secolului XIX până în contemporaneitate. O pondere importantă a fost acordată fotografiei de presă ilustrată prin fotografiile lui Iosif Berman, W. Weiss şi Emanuel Tânjală. Această selecție reflectă structura tematică și temporală a colecției Cabinetului de Fotografii ce deține o pondere importantă de fotografie de presă, română şi străină, care a fost publicată în ziarele şi revistele interbelice între care Adevărul, Universul, România, Realitatea Ilustrată, Ilustraţiunea Română ş.a. Donaţia fotografului Emanuel Tânjală făcută Bibliotecii Naţionale a României în anul 2019 completează acest fond cu imagini ale vieţii politice, sociale şi culturale din România în perioada postdecembristă.

Nu lipsesc clasicii fotografiei din România precum Carol Szathmari, cu portrete ale actorului Matei Millo în costume din roluri celebre jucate pe scenă şi un peisaj dunărean, la Corabia, luat în timpul Războiului de Independenţă de la 1877-1878, Franz Duschek, într-un gen în care a excelat, cu un portret de studio unui copil în braţele mamei sale şi Franz Mandy cu un portret melancolic al Reginei Elisabeta în sala tronului de la Palatul Regal din Bucureşti.

Fotografia de peisaj a fost un gen cultivat şi intens difuzat în perioada interbelică prin intermediul cărţilor poştale ilustrate iar în cadrul expoziţiei se pot admira câteva peisaje luate pe cursul Dunării.

Iosif Berman, Bucureşti
Eri, pe Calea Victoriei…, [193-].
Biblioteca Naţională a României, Colecţii Speciale, Cabinetul de Fotografii

Iosif Berman, Bucharest
Yesterday, on Calea Victoriei…, [193-].
National Library of Romania, Special Collections, Photo Cabinette pe cursul Dunării.

Iosif Berman, Bucureşti
Obiceiuri care dispar, ursari cu urşi pe străzile periferice, [193-].
Biblioteca Naţională a României, Colecţii Speciale, Cabinetul de Fotografii

Iosif Berman, Bucharest
Traditions that disappear – bear leaders with bears at periphery [193-].
National Library of Romania, Special Collections, Photo Cabinet

Iosif Berman, Bucureşti
Scene bucureştene. După ploaie ? Nu ! În urma spargerii unei ţevi, s-a format băltoacă care a prilejuit acest instantaneu, [193-].
Biblioteca Naţională a României, Colecţii Speciale, Cabinetul de Fotografii

Iosif Berman, Bucharest
Scenes of every day life Bucharest. Had it rained? No! A pipe had broken and caused a puddle to appear, which occasioned this snapshot, [193-].
National Library of Romania, Special Collections, Photo Cabinet

Franz Mandy, Bucureşti
Regina Elisabeta în Sala Tronului de la Palatul Regal din Bucureşti, 1913.
Biblioteca Naţională a României, Colecţii Speciale, Cabinetul de Fotografii

Franz Mandy, Bucharest
Queen Elizabeth in the Throne Room at the Royal Palace in Bucharest, 1913.
National Library of Romania, Special Collections, Photo Cabinet

Foto Zalevski, Brăila
Reparaţia năvodului. Lacul Şerbanu (cel mai întins lac din Balta Brăilei, secat în urma amenajărilor hidrotehnice din secolul trecut), [193-].
Cabinetul de Fotografii, Colecţii Speciale, Biblioteca Naţională a României

Foto Zalevski, Brăila
Repair of the nets. Lake Şerbanu (the largest lake in Balta Brăilei, dried up following the hydrotechnical developments of the last century), [193-].
National Library of Romania, Special Collections, Photo Cabinet

Emanuel Tânjală
La coadă la lapte pe strada C. A. Rosetti, Bucureşti, [mai 1990].
Cabinetul de Fotografii, Colecţii Speciale, Biblioteca Naţională a României

Emanuel Tânjală
Queueing for milk on the C. A. Rosetti Street, Bucharest, [May 1990].
National Library of Romania, Special Collections, Photo Cabinet

Expoziţia poate fi vizitată până la data de 4 octombrie 2023, în faţa sălii Mircea Eliade, parter.

Lasă un comentariu

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.