caută:   
 
 

cip

 

Catalogarea Înaintea Publicarii - CIP

Programul CIP în România
Cine realizează Descrierea CIP în România
Cum se obține Descrierea CIP?
Tipărirea Descrierii CIP pe carte
Modificarea, anularea și retransmiterea unei Descrieri CIP
Întrebări frecvente despre Programul CIP
Contact
Formular CIP


Programul CIP în România

Programul CIP este un program de colaborare între editurile din România si Biblioteca Națională a României - Centrul Național CIP, în vederea semnalării viitoarelor apariții editoriale. În România, Programul CIP se derulează din anul 1996 și a devenit obligatoriu odată cu intrarea în vigoare a Legii 186/2003 republicată în 2006 - Legea privind promovarea și susținerea culturii scrise.

Scopul Programului CIP este de a înregistra intenția de editare prin editurile înregistrate la nivel național, de a promova producţia editorială românească şi de a oferi beneficiarilor informaţiile necesare pentru selectarea, achiziţionarea şi prelucrarea noilor apariţii editoriale.

Prin Programul CIP, editurile înregistrate în România semnalează, utilizând Formularul CIP, cărţile care urmează a fi publicate pe teritoriul României, în viitorul imediat şi care se încadrează în criteriile de eligibilitate ale Programului.

Pe baza informaţiilor din Formularul CIP, Centrul Naţional CIP realizează Descrierea CIP, pe care o transmite prin e-mail editurii solicitante. Editura va tipări Descrierea CIP pe verso foii de titlu.

Descrierile CIP realizate sunt accesibile în timp real în Catalogul CIP, parte a Catalogului online al Bibliotecii Naţionale a României. Lunar, Centrul Naţional CIP editează în format electronic ”Bibliografia CIP”. 
Catalogul CIP şi Bibliografia CIP reprezintă instrumente de promovare a rezultatelor Programului CIP la nivel national.

Beneficiarii Programului CIP sunt editurile, librăriile, bibliotecile, difuzorii de carte, brokerii de informaţii care astfel dispun din timp de informaţiile privind apariţiile editoriale de pe piaţa de carte românească.

sus

Cine realizează descrierea CIP în România?

În România, Centrul Național CIP din cadrul Bibliotecii Naționale a României realizează Descrieri CIP autorizate, înregistând astfel intenția de editare în cadrul editurilor înregistrate la nivel național.
Centrul Național CIP:
• realizează Descrierea CIP;
• verifică modul de utilizare a Descrierii CIP;
• asigură, la cerere, asistență de specialitate.

În situații justificate, Centrul Național CIP poate declina solicitarea de realizare a unei Descrieri CIP.

Descrierile CIP realizate sunt înregistrate în Catalogul CIP și în Bibliografia CIP.

Centrul Național CIP funcționează după un Regulament și un Standard de servicii, respectând Info GDPR.

sus


Cum se obține descrierea CIP?

Citiți cu atenție toate informațiile de mai jos și din materialele anexate. Astfel, veți putea transmite o solicitare corectă și completă, iar Centrul Național CIP va putea transmite răspunsul în cel mai scurt timp posibil. 

• verificați dacă publicația dvs. îndeplinește criteriile de acordare a Descrierii CIP, în conformitate cu Criteriile CIP
• solicitați Descrierea CIP numai pentru cărțile în curs de apariție, cu maximum 1 lună înainte de tipărire; 
• transmiteți pagina de titlu, în formă finală. Pentru publicații fără pagină de titlu se va transmite coperta 1;
• completați și transmiteți Formularul CIP, respectând  Instrucțiuni de completare a Formularului CIP

NOTA:
• Formularul CIP va fi completat de către editură;
• Editura este direct responsabilă de corectitudinea datelor înscrise în Formularul CIP şi de alegerea momentului optim de transmitere a Formularului CIP (în condiţiile enunţate mai sus);
• În situaţia în care se constată erori în datele completate în Formularul CIP, bibliotecarii Centrului Naţional CIP vor lua legătura cu editura, în scris sau telefonic, semnalând problemele şi oferind asistenţă de specialitate pentru rezolvarea lor. În unele cazuri, poate fi solicitat conţinutul integral al lucrării, informaţii despre ediţii anterioare, ediţii originale, despre autor etc. În cazul în care problemele nu vor fi soluţionate din voinţa unilaterală a editurii, fiind astfel încălcate standarde, norme şi reglementări în vigoare sau acte normative, Centrul Naţional CIP îşi rezervă dreptul de a suspenda realizarea Descrierii CIP, până la soluționarea problemelor semnalate.

Descrierea CIP realizată de către Centrul Naţional CIP va fi transmisă editurii, prin e-mail în termen maxim de 10 zile lucrătoare de la recepţionarea, corectă și completă a Formularului CIP. Descrierile CIP nu se transmit autorilor sau intermediarilor.

sus


Tipărirea descrierii CIP pe carte

Descrierea CIP se tipăreşte pe verso paginii de titlu, respectând întocmai forma în care a fost redactată la Centrul Naţional CIP (ex. punctuaţia, ordinea elementelor bibliografice şi alineatele, etc.). Pentru cărțile care nu au pagină de titlu (ex. albume de artă, cărți pentru copii, etc.) Descrierea CIP poate fi tipărită în oricare alt loc vizibil de pe carte.

Tipărirea Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României pe cărţi este o obligaţie ce revine editorului, conform art. 23, alin. (2) din Legea nr. 186/19 mai 2003 republicată în 2006 - Legea privind promovarea şi susţinerea culturii scrise. Încălcarea prevederilor acestui articol constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 25, alin. (2) din aceeaşi lege.

Descrierea CIP nu poate fi înlocuită de un text care să indice existenţa acesteia în cataloagele Bibliotecii Naţionale a României sau de orice alt fel de informaţie substitut.

Textul Descrierii CIP nu trebuie centrat, aliniat la dreapta sau la stânga, aşezarea textului fiind reglementată prin standardul internaţional de descriere bibliografică.
Întotdeauna, deasupra unei descrieri CIP va exista sintagma ”Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României”.

Biblioteca Naţională a României deţine dreptul de autor asupra conţinutului descrierilor CIP şi a Bibliografiei cărţilor în curs de apariţie - CIP. Realizarea Descrierii CIP în afara Bibliotecii Naţionale a României (ex. în cadrul editurii, în alte biblioteci sau de către bibliotecari, ca persoane private, etc.) sau intervenția neautorizată în conținutul Descrierii CIP constituie contravenţie la Legea Dreptului de Autor. Acest fapt va fi adus la cunoştinţa editurii în scris, printr-o scrisoare de atenţionare. Dacă situaţia se repetă va fi sesizat Oficiul Român al Dreptului de Autor şi se pot iniţia şi alte demersuri de natură juridică.

Descrierile CIP autentice, realizate în cadrul Centrului Naţional CIP sunt numai cele care se regăsesc în Catalogul CIP şi în Bibliografia CIP.

Catalogul CIP (parte a Catalogului online) şi Bibliografia CIP pot fi accesate în mod liber şi gratuit direct pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României.
sus


Modificarea, anularea și retransmiterea unei Descrieri CIP

Orice intervenţie în forma şi conţinutul unei Descrieri CIP va fi realizată exclusiv în cadrul Centrului Naţional CIP.

Modificările sau anulările unor Descrieri CIP vor fi realizate în Catalogul CIP. Dacă solicitarea intervine după publicarea numărului respectiv din Bibliografia CIP, modificarea sau anularea nu se mai poate realiza şi în acest produs.

Modificarea unei Descrieri CIP se va face la  solicitarea editurii, în momentul în care intervin anumite modificări în datele bibliografice ale publicației aflate în curs de editare. Solicitarea va fi transmisă prin e-mail, la adresa Se va urma întocmai Procedura de modificare a unei descrieri CIP. Se va transmite, obligatoriu, noua pagină de titlu, modificată corespunzător. Descrierea CIP modificată va fi transmisă editurii, prin e-mail.
Termenul de răspuns este de max. 2 zile lucrătoare. 

Anularea unei Descrieri CIP va fi solicitată de editură, prin e-mail, la adresa Se va urma întocmai Procedura de anulare a unei descrieri CIP. Confirmarea de anulare a Descrierii CIP din Catalogul CIP va fi transmisă editurii prin e-mail. Ulterior, editura poate reutiliza codul ISBN. 
Termenul de răspuns este de max. 2 zile lucrătoare.

Retransmiterea unei Descrieri CIP se va face la solicitarea editurii, transmisă prin e-mail, la adresa Se va urma întocmai Procedura de retransmitere a unei descrieri CIP
Termenul de răspuns va fi de max. 1 zi lucrătoare.


Întrebări frecvente despre Programul CIP
Ce înseamnă CIP?
CIP reprezintă iniţialele de la Cataloguing in Publication - Catalogare Înaintea Publicării.
1. Cine participă la Programul CIP?
Programul CIP este un program de colaborare între editurile din România şi Biblioteca Naţională a României - Centrul Naţional CIP, în vederea semnalării viitoarelor apariţii editoriale.

2. Se realizează descriere CIP pentru lucrări ocazionale sau în regia autorului?
Nu. Descrierea CIP se realizează numai pentru cărţile ce apar prin intermediul editurilor înregistrate.

3. Este descrierea CIP obligatorie?
Da. Conform Legii 186/2003 republicata în 2006 - Legea privind promovarea şi susţinerea culturii scrise, editurile au obligaţia să tipărească pe cărţi descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României.

4. Se percepe taxă pentru programul CIP?
Programul CIP este gratuit.

5. Există o legătură între descrierea CIP şi dreptul de autor?
Descrierea CIP nu conferă protecţie juridică privind dreptul de autor asupra conţinutului cărţii respective.

6. De unde poate fi procurat formularul CIP?
Formularul CIP se completează direct din pagina web a Bibliotecii Naţionale a României, la adresa http://www.bibnat.ro/CIP-s22-ro.htm#formular_cip

7. Când se solicită descrierea CIP?
Formularul CIP se completează şi se transmite către Centrul Naţional CIP în perioada în care cartea se află în faza de editare-tehnoredactare în cadrul editurii.

8. Cine completează şi transmite formularul CIP?
Editura este cea care îsi asumă responsabilitatea completării și transmiterii formularului CIP. şi a transmiterii lui, în vederea realizării descrierii CIP corespunzătoare. Tot editura este cea care va primi răspunsul de la Centrul Naţional CIP. Autorii sau alţi intermediari nu sunt implicaţi în derularea Programului CIP.

9. Cât timp durează realizarea descrierii CIP?
Centrul Naţional CIP realizează descrierile CIP în ordinea în care sunt recepţionate formularele CIP.
Termenul de prelucrare este de 10 zile lucrătoare.
Nu există regim de urgenţă.

10. Cum primesc editorii descrierea CIP?
Descrierea CIP este transmisă editorilor prin fax sau e-mail, conform datelor de contact din formularul CIP. Autorii sau intermediarii nu sunt implicaţi în derularea Programului CIP.

11. Câte formulare se completeaza pentru o lucrare în mai multe volume?
Se completează câte un formular pentru fiecare volum în parte.

12. Cine trimite Formularul CIP în cazul unei coeditări?
Numai una dintre editurile care participă la realizarea unei cărţi solicită Descrierea CIP. La rubrica ISBN din Formularul CIP se vor menţiona codurile ISBN ale ambelor edituri.

13. Cum se modifică o Descriere CIP ?
Descrierea CIP poate fi modificată numai de către Centrul Naţional CIP. Editura trebuie să transmită elementele de identificare ale Descrierii CIP pe care doreşte să o modifice şi informaţiile bibliografice modificate prin e-mail, la adresa Va fi urmată procedura de modificare a unei Descrieri CIP.
Descrierea CIP modificată va fi transmisă editurii, prin e-mail, în termen de max. 2 zile lucrătoare.

14. Cum se anulează o Descriere CIP?
Descrierea CIP poate fi anulată numai la solicitarea editurii, adresată Centrului Naţional CIP, prin e-mail, la adresa Va fi urmată procedura de anulare a unei Descrieri CIP. În urma confirmării anulării Descrierii CIP respective din Catalogul CIP, confirmare transmisă editurii prin e-mail, în termen de max. 2 zile lucrătoare, aceasta poate reutiliza codul ISBN.

15. Cum se procedează cu o carte care nu a fost publicată la termenul anunţat, ci într-un alt an?
Există situaţii când o carte, având Descriere CIP nu mai apare în anul în care a fost anunţată. Dacă s-a renunţat definitiv la publicarea cărţii, editura va solicita anularea Descrierii CIP. Dacă publicarea cărţii a fost reprogramată pentru un alt an, fără modificarea altor informaţii bibliografice (ex. ediţie nouă) Descrierea CIP va fi modificată în consecinţă. Modificarea anului de publicare în Descrierea CIP va fi solicitată de editură prin e-mail, la adresa , cu max. 1 lună înainte de publicarea cărţii. Descrierea CIP modificată va fi transmisă editurii, în scris, prin e-mail. Este interzisă modificarea Descrierii CIP în cadrul editurii!

16. Cum se procedează pentru retransmiterea unei Descrieri CIP?
Retransmiterea unei Descrieri CIP se va face la solicitarea editurii, adresată prin emai, la adresa , indicând toate elementele de identificare ale cărţii pentru care a fost solicitată descrierea (a se vedea procedura de retransmitere a unei Descrieri CIP). Retransmiterea Descrierii CIP se va face în max. 1 zi lucrătoare de la recepţionarea solicitării.

17. Exista o legătură între codul ISBN si CIP?
Codul ISBN este inclus în descrierea CIP, fiind parte componentă a acesteia.

18. Ce reprezintă cifrele din finalul descrierii CIP?
Descrierea CIP a unei cărţi conţine grupuri de cifre reprezentând Clasificarea Zecimală Universală a lucrării respective (domeniul din care face parte cartea).

19. Cum poate fi consultată Bibliografia CIP?
Bibliografia CIP este disponibilă gratuit, atât în format electronic (pdf), cât și sub forma Catalogului CIP.

20. Cum se poate achiziţiona Bibliografia cărţilor în curs de apariţie - CIP?
Bibliografia cărţilor în curs de apariţie – CIP poate fi accesată şi descărcată gratuit de pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României (http://www.bibnat.ro/Bibliografia-CIP-s87-ro.htm). Beneficiarii care nu au acces la Internet vor primi Bibliografia cărţilor în curs de apariţie – CIP, la cerere, pe suport CD sau DVD, urmând să achite preţul suportului şi taxele poştale.

21. Se poate realiza descriere CIP printr-o altă bibliotecă din România?
Nu. Conform Legii 186/2003 republicată în 2006 - Legea privind promovarea şi susţinerea culturii scrise, Biblioteca Naţională a României este singura instituţie abilitată la nivel naţional să realizeze descrierile CIP pentru cărţile ce apar pe teritoriul României.
Dreptul de autor asupra conţinutului descrierii CIP aparţine Bibliotecii Naţionale a României.
Realizarea descrierii CIP în afara Centrului Naţional CIP din cadrul Bibliotecii Naţionale a României reprezintă o încălcare a Legii dreptului de autor.

22. Se acordă descriere CIP pentru lucrările manifestărilor ştiinţifice sau culturale?
Se realizează descriere CIP pentru volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice sau culturale (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc), care se desfăşoară ocazional, lucrări sub titluri diferite, apariţii în ţări diferite, pentru ediţia I a manifestării şi atunci când există incertitudine asupra continuităţii.
Nu se realizează descriere CIP pentru volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice sau culturale (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc), care se desfăşoară cu periodicitate sub acelaşi titlu.
Notă: Volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice sau culturale vor fi evaluate individual, pe baza copiei după pagina de titlu, în vederea stabilirii codului de identificare corespunzător ISBN/ISSN şi a necesităţii realizării Descrierii CIP.


Contact

CENTRUL NAŢIONAL CIP
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Bd. Unirii nr. 22, sector 3,
cod 030833, Bucureşti
Tel. 021.3112635; 021.314.24.34/int. 1035 (luni - joi: 10.00 - 15.00, vineri 10.00 - 13.00)
E-mail:

Coordonator Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP: Aurelia PERŞINARU

Stimati editori,
Solicitările ISBN, ISSN, ISMN și CIP transmise în perioada 22 decembrie 2023 – 2 ianuarie 2024 vor fi inregistrate si vor intra în prelucrare incepand cu data de 3 ianuarie 2024. 
Va dorim sarbatori fericite!
Cu stima,
Echipa Centrului National ISBN-ISSN-CIP


Formular CIP
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii

Data completării formularului* 
Denumirea editurii* 
Adresa editurii (localitate, județ)*
E-mail* 
Tel.* 
Persoana de contact* 
Anul de publicare a cărţii (aşa cum este tipărit pe pagina de titlu)* 
Tirajul cărţii* 
Formatul cărţii*  tiparit
Numele şi prenumele autorilor (aşa cum apar pe pagina de titlu)*
Numele altor persoane menţionate pe pagina de titlu şi funcţia lor (traducător, prefaţator, posfaţator etc.)
Titlul şi subtitlul cărţii*
Ataşaţi o copie a paginii de titlu (format pdf, jpeg)* 
Nr. ediţiei* 
Este o ediţie revizuită?*  DA
NU
Lucrarea conţine
  Bibliografie
  Index
Este o traducere?*  NU
DA
Daca raspunsul este da:
Menţionaţi titlul original 
Limba textului original 
Cartea conţine lucrările unei conferinţe, ale unui simpozion, congres etc.?*  NU
DA
Daca raspunsul este DA, completaţi
Denumirea conferinţei, simpozionului, congresului 
Localitatea unde a avut loc 
Anul în care a avut loc şi nr. 
ISBN* 
ISMN* 
Lucrarea va apărea în mai multe volume?*  NU
DA
Daca raspunsul este da:
Menţionaţi nr. volumelor 
Data apariţiei primului volum, editura si codul ISBN 
Informaţiile furnizate în acest formular sunt pentru volumul nr. 
Titlul acestui volum 
ISBN / ISMN (lucrări în mai multe volume)
ISBN general 
ISMN general 
ISBN specific acestui volum 
ISMN specific acestui volum 
Genul literar (pentru lucrări beletristice)
  roman
  nuvelă
  teatru
  poezie
  povestire
  eseu
Alt gen literar (menţionaţi genul literar) 
Subiectul pe scurt* (pentru lucrări nebeletristice, max. 300 caractere) 
Introduceți rezultatul adunării (antispam)*  5 + 5Numele persoanei de contact, adresa de email și numărul de telefon vor fi folosite de Centrul Naţional CIP pentru transmiterea, către editură, a descrierii CIP şi a informărilor referitoare la desfăşurarea Programului CIP în România.

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 9.00-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2024 Biblioteca Naţională a României