Skip to content Skip to footer

ISSN pentru periodice și alte resurse continue

ISSN (International Standard Serial Number) este un cod internaţional de identificare a serialelor și a altor resurse continue, definit prin standardul ISO 3297.

Codul ISSN este însoțit de codul ISSN-L, care permite legătura dintre toate ediţiile, pe suporturi media diferite (print, CD-ROM, online) ale unei publicaţii.

Codul ISSN este un identificator care nu evaluează conținutul publicației, nu are valoare juridică şi nu asigură exclusivitate asupra titlului căruia i-a fost acordat.

Centrul Național ISSN din cadrul Bibliotecii Naționale a României acordă coduri ISSN pentru publicațiile seriale și alte resurse continue editate în România și le promovează la nivel național și internațional, în baze de date specializate.

Codurile ISSN acordate sunt înregistrate în baza de date ISSN-Rom, accesibilă prin Portal ISSNROAD. Codurile ISSN se regăsesc și în înregistrările bibliografice ale publicațiilor seriale din Catalogul online al Bibliotecii Naționale a României.

Centrul Național ISSN funcționează după Regulamentul ISSN și Standardul de servicii ISBN-ISSN-CIP, respectând Info GDPR.

Cum se solicită codul ISSN?

 • Verificați dacă publicația dvs. este o publicație serială și are caracteristicile prezentate în Criterii ISSN;
 • Verificați dacă publicația dvs. întrunește condițiile de acordare a codului ISSN, prezentate în Criterii ISSN;
 • Verificați titlul propus. Aceasta se poate face telefonic (021.312.49.90), prin e-mail (issn@bibnat.ro) sau direct, accesând Portal ISSN;
 • Completați Formularul ISSN;
 • Transmiteți numărul curent al publicației, în formă completă și finală. Transmiterea se va face în format .pdf, prin e-mail, la issn@bibnat.ro sau prin WeTransfer.

NOTĂ:

 • Solicitarea codului ISSN pentru publicaţiile seriale se va face numai de către responsabilul-editorul şef al publicaţiei (nu prin editură, juriști, contabili sau alte persoane);
 • Datele de contact din Formularul ISSN sunt datele redacției revistei (nu cele ale editurii, tipografiei sau datele personale ale solicitantului);
 • Solicitantul este unicul responsabil pentru corectitudinea informațiilor transmise;
 • Pentru publicaţiile seriale în curs de apariţie, codul ISSN se solicită în momentul în care primul număr al publicaţiei intră la tipar;
 • Pentru publicaţiile seriale, online, codul ISSN se solicită numai după ce publicația a fost postată pe site și este accesibilă (cu sau fără abonament sau credențiale de acces);
 • Pe coperta/ecranul de prezentare ataşat Formularului ISSN trebuie să existe, obligatoriu, următoarele informaţii: titlul, elementul de numerotare, localitatea şi anul de apariţie. Aceste informaţii trebuie să fie în concordanță cu cele din Formularul ISSN;
 • Stabilirea tipologiei documentare şi a eligibilităţii unei publicaţii, în vederea acordării codului ISSN, este responsabilitatea exclusivă a Centrului Naţional ISSN şi nu face obiectul negocierii cu editorul/responsabilul publicaţiei.

În cazul în care sunt semnalate erori, Centrul Naţional ISSN va informa solicitantul şi va propune soluţii pentru remedierea lor. Acordarea codului ISSN va fi suspendată până la remedierea erorilor semnalate.

Codul ISSN va fi eliberat în termen de 2-4 zile lucrătoare de la recepţionarea Formularului ISSN și a publicației. În perioadele de sărbători legale sau concedii, termenul poate fi de maximum 5 zile lucrătoare.

Centrul Naţional ISSN îşi rezervă dreptul de a prelungi termenul de răspuns la solicitările de cod ISSN care necesită o cercetare amănunţită sau pentru solicitările multiple, termenul maxim fiind de 1 lună.

 

Prezentarea codului ISSN pe publicație

Codurile ISSN şi ISSN-L sunt comunicate solicitantului în scris, prin e-mail, pe adresa comunicată în Formularul ISSN. Codurile ISSN vor fi inserate (tipărite/afişate) pe fiecare apariţie, pe fiecare exemplar, sub forma prezentată în înștiințarea de acordare a codului ISSN.
Codul ISSN va fi însoţit, întotdeauna, de codul ISSN-L.
 
• Pentru publicaţiile seriale tipărite, codurile ISSN și ISSN-L vor fi tipărite în caseta redacţională. Dacă nu este posibil, pot fi tipărite şi în orice alt loc vizibil, uşor de reperat;
• Pentru publicaţiile seriale pe suport CD-ROM, codurile ISSN şi ISSN-L vor fi tipărite pe coperta discului, vor fi inscripţionate pe disc şi vor fi afişate pe ecranul de prezentare, alături de titlu;
• Pentru publicaţiile seriale online, codurile ISSN și ISSN-L vor fi afișate pe ecranul de prezentare, alături de titlu, elementele de numerotare, editor.
 

Obligații după publicare

Codul ISSN acordat înainte de apariția primului număr al publicației are un caracter provizoriu.

Validarea codului ISSN acordat și înregistrarea acestuia în baza de date națională și internațională se face numai pe baza exemplarului pentru Depozitul Legal.

 
După tipărire, publicațiile seriale trebuie depuse la Depozitul Legal.
 
Întrebări frecvente

În cazul în care o publicaţie apare pe suporturi media diferite (tipărită, online, CD-ROM, e-mail etc.) chiar dacă are acelaşi conţinut şi acelaşi titlu, va fi identificată prin coduri ISSN diferite pentru fiecare tip de suport. În plus, va fi desemnat un cod ISSN-L, de legătură între toate ediţiile pe suporturi media diferite.

Codul ISSN de legătură sau ISSN-L realizează legătura dintre ediţiile unei publicaţii seriale, pe suporturi media diferite (print, CD-ROM, online).

Fiecare ediţie va primi codul ISSN propriu, chiar şi atunci când titlul este acelaşi. Atenţie: schimbarea titlului unei publicaţii seriale, prin traducerea acestuia, din limba română în altă limbă (ex. engleză), duce la schimbarea codului ISSN!

Când o publicaţie îşi încetează apariţia, definitiv sau temporar, codul ISSN rămâne înregistrat în baza de date, ca aparţinând acelei publicaţii. El nu poate fi refolosit şi nu este transmisibil. Redactorul șef al publicației trebuie să anunțe această situație la Centrul Național ISSN, prin e-mail (issn@bibnat.ro).

În acest caz, dacă seria nouă păstrează titlul original, codul ISSN rămâne neschimbat. Centrul Naţional ISSN va evalua fiecare caz.

Modificarea unor date bibliografice, precum frecvenţa de apariţie, limba textului, responsabilul, editura (denumire, adresă), nu duce la schimbarea codului ISSN. Astfel de modificări trebuie anunţate prin e-mail (issn@bibnat.ro), la Centrul Naţional ISSN, pentru actualizarea înregistrării bibliografice a publicaţiei respective. Solicitarea va fi însoțită de copie pdf după un prim număr al publicației, care conține modificarea sau completarea solicitată.

Încetarea apariţiei unei publicaţii seriale trebuie anunţată la Centrul Naţional ISSN, în scris, prin e-mail (issn@bibnat.ro), specificând datele ultimei apariții (numerotare și an calendaristic).

Toată corespondența referitoare la publicație va fi inițiată și asumată prin semnătură de către responsabilul publicației (director/redactor șef).

Publicaţiile seriale din România sunt luate în evidenţă şi înregistrate în baza de date naţională, cu sau fără cod ISSN, în măsura în care sunt trimise la Depozitul Legal, conform Legii nr. 111/1995 republicată în 2007. Dacă publicaţia îndeplineşte criteriile de eligibilitate, acordarea codului ISSN se va face din oficiu. Codul ISSN atribuit va fi adus la cunoştinţa responsabilului publicaţiei, utilizând datele de contact din caseta redacţională.

Responsabilitatea asupra conţinutului unei publicaţii revine autorilor și/sau instituţiei/organizaţiei care realizează conţinutul. Centrul Naţional ISSN nu are competenţe în a aprecia calitatea conţinutului unei publicaţii.

Codul ISSN împreună cu “titlul cheie” conferă unicitate în identificarea publicaţiei.
Dreptul de folosire exclusivă a unui titlu se obţine în urma înregistrării mărcii la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, www.osim.ro).

Conform standardului care-l defineşte, codul ISSN nu are nicio semnificaţie juridică.

Codul ISSN nu conferă, nu se substituie dreptului de autor.

Codul de bare al unei publicaţii seriale poate fi generat pe baza codului ISSN. Codul de bare al unei publicații seriale nu se generează pe baza codului ISSN-L. Centrul Național ISSN nu furnizează coduri de bare.

Codul ISSN (International Standard Serial Number) se acordă numai publicaţiilor seriale şi colecţiilor de monografii.
Codul ISBN (International Standard Book Number) este destinat cărţilor.

Nu există nicio legătură. Pentru publicaţiile seriale nu se face descriere CIP.

Nu. Codul ISSN este valabil cât timp publicaţia îşi păstrează titlul cu care a fost înregistrată.

Pentru publicaţiile seriale tipărite, codul ISSN poate fi solicitat fie în faza de prepublicare, fie de-a lungul apariţiei publicaţiei. În faza de prepublicare, codul ISSN se solicită cu cel mult o lună înaintea apariției publicației.
Pentru publicaţiile seriale online, codul ISSN poate fi solicitat numai după ce conţinutul primului număr al publicaţiei a fost postat pe site.

Codul ISSN va fi eliberat, în mod normal, în termen de 2-4 zile lucrătoare de la recepţionarea corectă, completă a tuturor materialelor necesare, în conformitate cu  Standardul de servicii ISSN.

Centrul Naţional ISSN îşi rezervă dreptul de a prelungi termenul de răspuns la solicitările de cod ISSN care necesită o cercetare amănunţită sau pentru solicitările multiple.

Centrul Naţional ISSN îşi rezervă dreptul de a suspenda procedura de acordare a unui cod ISSN în cazul unor erori semnalate în materialele primite, până la remedierea acestora.

Da. În anumite situații prevăzute prin Regulamentul ISSN, Centrul Național ISSN poate retrage/anula codul ISSN.

Contact
 
CENTRUL NAȚIONAL ISSN
BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Bd. Unirii nr. 22, sector 3,
cod 030833, Bucureşti
Tel.: 021.312.49.90 (luni-joi: 10.00-15.00, vineri 10.00-13.00)
Responsabil Centrul Național ISSN: Adina PATRICHE
Coordonator Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP: Aurelia PERŞINARU

Formular pentru acordarea codului ISSN

Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii și trebuie completate cu informații despre publicația propusă spre identificare sau cu X, dacă nu este cazul

GDPR: Informaţii specifice referitoare la colectarea, prelucrarea şi publicarea datelor cu caracter personal pot fi consultate la rubrica “Info GDPR”, pe site-ul Bibliotecii Naționale a României.
Solicitarea poate fi prelucrată numai dacă este însoțită de conținutul integral și final al numărului curent al publicației,în formatul pdf,trimis prin e-mail sau wetransfer, la adresa issn@bibnat.ro

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.