caută:   
 
 

issn

 
ISSN - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER

Ce este codul ISSN?
Cine acordă codul ISSN?
Cum se solicită codul ISSN?
Prezentarea codului ISSN pe publicație
Obligații după publicare
Întrebări frecvente despre ISSN şi ISSN-L
Contact
Formular ISSN

Ce este codul ISSN?

ISSN este un cod internaţional de identificare a serialelor și a altor resurse continue, definit prin standardul ISO 3297.
Codul ISSN este însoțit de codul ISSN-L sau codul ISSN de legătură, ce permite legătura dintre toate ediţiile, pe suporturi media diferite (print, CD-ROM, online) ale unei publicaţii.

Codul ISSN este un identificator.
Codul ISSN nu evaluează conținutul sau forma publicației, nu are valoare juridică şi nu asigură exclusivitate asupra titlului căruia i-a fost acordat.
sus
 
Cine acordă codul ISSN?

În România, Centrul Național ISSN din cadrul Bibliotecii Naționale a României acordă coduri ISSN pentru publicațiile seriale și alte resurse continue editate pe teritoriul național.
Centrul Național ISSN:
• acordă codul ISSN și ISSN-L și stabilește titlu-cheie al publicației;
• validează codul ISSN cu caracter provizoriu, în baza de date națională și internațională;
• verifică modul de utilizare a codului ISSN;
• asigură, la cerere, asistență de specialitate;
• retrage codul ISSN acordat unei publicații, în anumite situații.

Codurile ISSN acordate sunt înregistrate în baza de date ISSN, accesibilă prin Portal ISSN, ROAD

Centrul Național ISSN funcționează după un Regulament ISSN și un Standard de servicii ISSN, respectând Info GDPR.
 
sus
 
Cum se solicită codul ISSN?

Citiți cu atenție toate informațiile de mai jos. Astfel, veți putea transmite o solicitare corectă și completă, iar Centrul Național ISSN vă va putea transmite răspunsul în cel mai scurt timp posibil

• Verificați dacă publicația dvs. este o publicație serială și are caracteristicile prezentate în Criterii ISSN;
• Verificați dacă publicația dvs. întrunește condițiile de acordare a codului ISSN, prezentate în Criterii ISSN;
• Verificați titlul propus. Aceasta se poate face telefonic (021.312.49.90), prin e-mail () sau direct, accesând Portal ISSN;
• Completați Formularul ISSN. Toate rubricile obligatorii din Formularul ISSN trebuie completate, fie cu informații specifice publicației, fie cu mențiunea “NU” sau “X”, dar nu se va lăsa rubrica necompletată;
• Transmiteți numărul curent al publicației, în formă completă și finală. Transmiterea se va face ca atașament, în format pdf sau prin wetransfer, prin e-mail la

NOTĂ:

Solicitarea codului ISSN pentru publicaţiile seriale se va face numai de către responsabilul-editorul şef al publicaţiei (nu prin editură, juriști, contabili sau alte persoane);
Datele de contact din Formularul ISSN sunt datele redacției revistei (nu cele ale editurii sau datele personale ale solicitantului);
Solicitantul este unicul responsabil pentru corectitudinea informațiilor transmise;
Pentru publicaţiile seriale în curs de apariţie, codul ISSN se solicită în momentul în care primul număr al publicaţiei intră sub tipar;
Pentru publicaţiile seriale, online, codul ISSN se solicită numai după ce site-ul devine accesibil publicului (cu sau fără abonament), iar primul număr al publicaţiei a fost deja postat;
Stabilirea tipologiei documentare şi a eligibilităţii unei publicaţii, în vederea acordării codului ISSN este responsabilitatea exclusivă a Centrului Naţional ISSN şi nu face obiectul negocierii cu editorul/responsabilul publicaţiei.

Pe coperta/ecranul de prezentare ataşat Formularului ISSN trebuie să existe, obligatoriu, următoarele informaţii: titlul, elementul de numerotare, localitatea şi anul de apariţie. Aceste informaţii trebuie să fie în concordanță cu cele din Formularul ISSN.

În cazul în care sunt semnalate erori, Centrul Naţional ISSN va informa solicitantul şi va propune soluţii pentru remedierea lor. Soluţionarea cererii de acordare a codului ISSN va fi suspendată până la remedierea erorilor semnalate.

Codul ISSN va fi eliberat în termen de 2-4 zile lucrătoare de la recepţionarea Formularului ISSN, în condițiile în care sunt îndeplinite toate criteriile de eligibilitate pentru acordarea de cod ISSN și a celor de prezentare a informațiilor bibliografice pe publicație.

În perioadele de sărbători legale sau concedii, termenul poate fi de maximum 5 zile lucrătoare.
Centrul Naţional ISSN îşi rezervă dreptul de a prelungi termenul de răspuns la solicitările de cod ISSN care necesită o cercetare amănunţită sau pentru solicitările multiple, termenul maxim fiind de 1 lună.
 
sus
 
Prezentarea codului ISSN pe publicație

Codurile ISSN şi ISSN-L sunt comunicate solicitantului în scris, prin e-mail, pe adresa comunicată în Formularul ISSN. Codurile ISSN vor fi inserate (tipărite/afişate) pe fiecare apariţie, pe fiecare exemplar, sub forma prezentată în înștiințarea de acordare a codului ISSN.
Codul ISSN va fi însoţit, întotdeauna de codul ISSN-L.
• Pentru publicaţiile seriale tipărite, codurile ISSN și ISSN-L vor fi tipărite în caseta redacţională. Dacă nu este posibil, pot fi tipărite şi în orice alt loc vizibil, uşor de reperat;
• Pentru publicaţiile seriale pe suport CD-ROM, codurile ISSN şi ISSN-L vor fi tipărite pe coperta discului, vor fi inscripţionate pe disc şi vor fi afişate pe ecranul de prezentare, alături de titlu;
• Pentru publicaţiile seriale online, codurile ISSN și ISSN-L vor fi afișate pe ecranul de prezentare, alături de titlu, elementele de numerotare, editor.

 
sus
 
Obligații după publicare

După tipărire, publicațiile seriale trebuie depuse la Depozitul legal.

Codul ISSN acordat înainte de apariția primului număr al publicației are un caracter provizoriu.
Validarea codului ISSN acordat și înregistrarea acestuia în baza de date națională și internațională se va face numai pe baza exemplarului pentru Depozitul legal.

sus

Întrebări frecvente despre ISSN și ISSN-L

1. Cum se acordă codul ISSN pentru o publicaţie care apare simultan pe suporturi media diferite?
În cazul în care o publicaţie apare pe suporturi media diferite (tipărită, online, CD-ROM, e-mail, etc), chiar dacă are acelaşi conţinut şi acelaşi titlu, ea va fi identificată prin coduri ISSN diferite pentru fiecare tip de suport. În plus, va fi desemnat un cod ISSN-L, de legătură între toate ediţiile pe suporturi media diferite.

2. Ce este ISSN-L?
Codul ISSN de legătură sau ISSN-L reuneşte, permite legătura dintre ediţiile unei publicaţii seriale, pe suporturi media diferite (print, CD-ROM, online).

3. Cum se acordă codul ISSN pentru o publicaţie cu ediţii în mai multe limbi?
Fiecare ediţie va primi codul ISSN propriu, chiar şi atunci când titlul este acelaşi. Atenţie: schimbarea titlului unei publicaţii seriale, prin traducere acestuia din limba română în altă limbă (ex. engleză) duce la schimbarea codului ISSN!

4. Ce se întâmplă atunci când o publicaţie îşi încetează apariţia?
Când o publicaţie serială îşi încetează apariţia, definitiv sau temporar, codul ISSN rămâne înregistrat în baza de date ca aparţinând acelei publicaţii. El nu poate fi refolosit şi nu este transmisibil.

5. Ce se întâmplă atunci când o publicaţie îşi continuă apariţia sub formă de “serie nouă”?
În acest caz, dacă seria nouă păstrează titlul original, codul ISSN rămâne neschimbat. Centrul Naţional ISSN va evalua fiecare caz.

6. Ce se întâmplă când o publicaţie îşi schimbă editura sau alte date bibliografice?
Modificarea unor date bibliografice precum frecvenţa de apariţie, limba textului, responsabilul, editura (denumire, adresă) nu duc la schimbarea codului ISSN. Aceste modificări trebuie anunţate prin email (), la Centrul Naţional ISSN, pentru actualizarea datelor de identificare a publicaţiei respective.
Încetarea apariţiei unei publicaţii seriale trebuie anunţată la Centrul Naţional ISSN, în scris, prin email ().

7. Ce se întâmplă cu o publicaţie care nu are cod ISSN?
Publicaţiile seriale din România sunt luate în evidenţă şi înregistrate în baza de date naţională, cu sau fără cod ISSN, în măsura în care sunt trimise la Depozitul Legal, conform Legii nr. 111/1995 republicată în 2007. Dacă publicaţia îndeplineşte criteriile de eligibilitate, acordarea codului ISSN se va face din oficiu. Codul ISSN atribuit va fi adus la cunoştinţa responsabilului publicaţiei, utilizând datele de contact din caseta redacţională.

8. Cine este responsabil de conţinutul unei publicaţii?
Responsabilitatea asupra conţinutului unei publicaţii revine autorilor, instituţiei/organizaţiei care realizează conţinutul.
Centrul Naţional ISSN nu are competenţe în a aprecia, în vreun fel, calitatea conţinutului unei publicaţii.
Codul ISSN nu se referă în niciun fel la conţinutul publicaţiei.

9. Codul ISSN conferă exclusivitate asupra titlului publicaţiei?
Codul ISSN împreună cu "titlul cheie" conferă unicitate în identificarea publicaţiei.
Dreptul de folosire exclusivă a unui titlu se obţine în urma înregistrării mărcii la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, www.osim.ro).

10. Ce valoare juridică are codul ISSN?
Conform standardului care-l defineşte, codul ISSN nu are nicio semnificaţie juridică.

11. Care este legătura dintre codul ISSN şi dreptul de autor?
Codul ISSN nu conferă, nu se substituie dreptului de autor.

12. Care este legătura dintre codul ISSN, ISSN-L şi codul de bare?
Codul de bare al unei publicaţii seriale poate fi generat pe baza codului ISSN, nu pe baza codului ISSN-L.

13. Care este legătura dintre codul ISSN şi codul ISBN?
Codul ISSN (International Standard Serial Number) se acordă numai publicaţiilor seriale şi colecţiilor de monografii.
Codul ISBN (International Standard Book Number) este destinat cărţilor.

14. Care este legătura dintre ISSN şi CIP?
Nu există nicio legătură. Pentru publicaţiile seriale nu se face descriere CIP.

15. Codul ISSN are termen de valabilitate?
Nu. Codul ISSN este valabil cât timp publicaţia îşi păstrează titlul cu care a fost înregistrată.
Schimbarea titlului atrage după sine acordarea unui nou cod ISSN.

16. Când se solicită codul ISSN?
Pentru publicaţiile seriale tipărite, codul ISSN poate fi solicitat fie în faza de prepublicare, fie de-a lungul apariţiei publicaţiei. În faza de prepublicare, codul ISSN se solicită cu cel mult o lună înaintea apariției publicației.
Pentru publicaţiile seriale online, codul ISSN poate fi solicitat numai după ce conţinutul primului număr al publicaţiei a fost postat pe site.

17. În cât timp se obţine codul ISSN?
Codul ISSN va fi eliberat, în mod normal, în termen de 2-4 zile lucrătoare de la recepţionarea corectă, completă a tuturor materialelor necesare, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare, conform standardului de servicii ISSN. Centrul Naţional ISSN îşi rezervă dreptul de a prelungi termenul de răspuns la solicitările de cod ISSN care necesită o cercetare amănunţită sau pentru solicitările multiple.
Centrul Naţional ISSN îşi rezervă dreptul de a suspenda procedura de acordare a unui cod ISSN în cazul unor erori semnalate în materialele primite, până la remedierea acestora.


Contact
CENTRUL NAŢIONAL ISSN
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Bd. Unirii nr. 22, sector 3,
cod 030833, Bucureşti
Tel.: 021.312.49.90 (luni-joi: 10.00-15.00, vineri 10.00-13.00)
E-mail:
Responsabil Centrul Național ISSN: Adina Patriche
Coordonator Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP: Aurelia PERŞINARU


Stimati editori,
Solicitările ISBN, ISSN, ISMN și CIP transmise în perioada 22 decembrie 2023 – 2 ianuarie 2024 vor fi inregistrate si vor intra în prelucrare incepand cu data de 3 ianuarie 2024. 
Va dorim sarbatori fericite!
Cu stima,
Echipa Centrului National ISBN-ISSN-CIP


Formular ISSN
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii

Titlul publicaţiei* 
Coperta/ecran prezentare* (format .jpg, .pdf) 
URL 
Data apariţiei primului număr (lună/an)* 
Periodicitate* 
Limba textului* 
Format* 
Tiraj estimat* 
Tematica* 
Înlocuieşte altă publicaţie (titlul/ ISSN/ de când)* 
Este ediţie în altă limbă a publicaţiei (titlul/ISSN)* 
Are ediţie în altă limbă publicaţia (titlul/ISSN)* 
Este supliment al publicaţiei (titlul/ISSN)* 
Are supliment publicaţia (titlul/ISSN)* 
Are şi ediţie în format online (adresa web) 
Are şi ediţie în format CD/ROM (titlul/ISSN) 
Are şi ediţie în format tipărit (titlul/ISSN) 
Localitatea în care apare publicaţia* 
Numele instituţiei emitente* 
Editura* 
Adresa publicaţiei*
Telefon* 
E-mail* 
Redactor şef* 
Numele solicitantului* 
Data completării formularului* 
GDPR: Informaţii specifice referitoare la colectarea, prelucrarea şi publicarea datelor cu caracter personal pot fi consultate la rubrica “Info GDPR”
Acord de publicare a datelor personale completate în acest formular 
Introduceți rezultatul adunării (antispam)*  8 + 2NOTĂ
• A nu se confunda adresa/telefonul/emailul redacţiei cu cele ale editurii sau ale tipografiei.
• Pentru publicaţiile şcolare în format tipărit sau CD-ROM, conţinutul integral al primului număr va fi transmis prin email, ca ataşament, în format pdf, la adresa issn@bibnat.ro

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 9.00-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2024 Biblioteca Naţională a României