caută:   
 
 

issn

 
ISSN - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER

Ce este codul ISSN?
Care sunt avantajele codului ISSN?
Centrul Naţional ISSN
Criterii de eligibilitate pentru identificarea prin cod ISSN
Reguli de utilizare a codului ISSN
Prezentarea codului ISSN pe publicaţie
Cum se solicită codul ISSN?
Întrebări frecvente despre ISSN şi ISSN-L
Info GDPR
Contact
Formular ISSN


Ce este codul ISSN?

ISSN este un cod internaţional de identificare a publicaţiilor seriale, definit prin ISO 3297.
Codul ISSN permite identificarea unică, la nivel internaţional, a titlului unei publicaţii seriale.
Este un cod numeric standardizat, format din două grupe de câte 4 cifre, separate prin cratimă, precedate de acronimul ISSN. Cel de-al optulea caracter este cifra de control a codului. Poate fi o cifră sau X.

 

Codul ISSN-L sau codul ISSN de legătură permite legătura dintre toate ediţiile, pe suporturi media diferite (print, CD-ROM, online) ale unei publicaţii seriale.
Codul ISSN nu are semnificaţie decât prin el însuşi şi nu conţine informaţii referitoare la originea sau conţinutul publicaţiei.
Codul ISSN nu are valoare juridică şi nu asigură exclusivitate asupra titlului căruia i-a fost acordat.

sus
 
Care sunt avantajele codului ISSN?

Codul ISSN este folosit pentru identificarea şi gestionarea în sistem informatizat a publicaţiilor seriale. Este o cheie de acces în baza de date şi un mijloc de control rapid.
 • Pentru editori, codul ISSN permite o identificare rapidă a comenzii, facilitează relaţiile cu difuzorii de publicaţii seriale.
 • Pentru biblioteci şi structuri info-documentare, codul ISSN facilitează operaţiile de identificare, achiziţii, împrumut, schimb internaţional.
 • Pentru cercetători, bibliografi şi cadre didactice, citarea titlurilor publicaţiilor seriale după codul ISSN se poate face cu mai multă precizie.
Codul ISSN poate asigura baza de calcul pentru codul de bare.
Codul ISSN împreună cu URL-ul formează un identificator unic pentru publicaţiile electronice.

La nivel naţional, publicaţiile seriale înregistrate la Centrul Naţional ISSN şi trimise la Depozitul Legal (conform Legii 111/1995 republicată) sunt incluse în baza de date ISSN România, în catalogul online al Bibliotecii Naţionale a României şi în Bibliografia naţională. Seria publicaţii seriale.

La nivel internaţional, fiecare cod ISSN împreună cu titlul publicaţiei şi descrierea bibliografică aferentă este înregistrat într-o bază de date specializată "Registrul ISSN", realizată de Centrul Internaţional ISSN.
“Registrul ISSN" reprezintă referinţa, la nivel mondial, în materie de identificare a publicaţiilor seriale. El poate fi accesat la adresa https://portal.issn.org/.
Publicaţiile ştiinţifice în Open Acces sunt listate în Catalogul ROAD, administrat de Centrul Internaţional ISSN, accesibil gratuit la adresa http://road.issn.org/.
 
sus
 
Centrul Naţional ISSN

Centrul Naţional ISSN a fost înfiinţat în anul 1990, în cadrul Bibliotecii Naţionale a României.
Centrul Naţional ISSN este parte componentă a reţelei internaţionale ISSN, sub coordonarea Centrului Internaţional ISSN din Paris.

Toate serviciile oferite de Centrul Naţional ISSN sunt servicii specializate.
În prezent, acordarea codului ISSN este un serviciu gratuit.

Atribuţiile Centrului Naţional ISSN sunt:
 • identificarea prin cod ISSN a publicaţiilor seriale eligibile, realizate în România, indiferent de limba textului, alfabet sau suport
 • crearea şi gestionarea bazei de date naţionale, ISSN România;
 • elaborarea regulamentului specific, a metodologiei, a direcţiilor de promovare şi dezvoltare a sistemului ISSN în România.
 
sus
 
Criterii de eligibilitate pentru identificarea prin cod ISSN

Codul ISSN este destinat publicaţiilor seriale şi seriilor (colecţiilor) de monografii.
Acestea pot fi tipărite sau electronice - online sau offline (CD-ROM, DVD-ROM).

Publicaţiile seriale au următoarele elemente caracteristice:
 • titlu propriu-zis, neschimbat de-a lungul apariţiei (identic sau diferit de cel al site-ului pe care este postată publicaţia, în cazul publicaţiilor online), tipărit/afişat vizibil;
 • ordine numerică sau cronologică, tipărită/afişată pentru fiecare apariţie;
 • durată de apariţie fără un final prestabilit;
 • conţinut editorial (publicaţia este alcătuită cu precădere din conţinut tip text, prelucrat dpdv editorial şi jurnalistic);
 • cuprinsul/sumarul tipărit/afişat pentru fiecare apariţie;
 • caseta redacţională, cu menţiunea de responsabilitate editorială (editor, colegiu redacţional, adresa redacţiei, etc.);
 • URL valid (pentru resursele online).
Primesc cod ISSN:
 1. publicaţiile seriale tip ziare, reviste, anuare, buletine şi lucrări ştiinţifice, anale, dări de seamă, rapoarte etc;
 2. publicații seriale online cu minimum 5 articole publicate pe număr de apariție;
 3. publicații seriale științifice online cu minimum 3 articole publicate pe număr de apariție;
 4. colecţiile de monografii cu mai mult de 3 titluri în colecţie;
 5. volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice sau culturale, care se desfăşoară cu periodicitate, sub acelaşi titlu (ex. simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc).
Nu primesc cod ISSN:
 1. monografiile, înregistrările audio şi video, partiturile muzicale tipărite, alte tipuri de documente care au propriile sisteme de numerotare standardizată (ISBN, ISMN, ISTC);
 2. albumele de artă/fotografie etc, pliantele;
 3. calendarele;
 4. cataloagele (liste, preţuri, oferte, ghiduri) de produse/servicii;
 5. albume foto personale, ale familiei sau grupurilor;
 6. publicaţiile de mare şi mică publicitate
 7. publicaţiile cu un conţinut pornografic;
 8. programele TV.
Nu primesc cod ISSN publicaţiile care nu sunt destinate publicului larg.
Nu se acordă cod ISSN pentru “ediţia 0” destinată marketării publicaţiei.

Publicaţiile şcolare trebuie să respecte următoarele condiții:
 • Apariţie periodică sub acelaşi titlu;
 • Conţinut preponderent textual (peste 75%). Nu sunt eligibile publicaţiile al căror conţinut este format din poze/imagini (ex.: albume foto ale elevilor, colaje de fotografii de la activităţile clasei, desene ale elevilor etc). Fotografia/imaginea trebuie să susţină textul şi nu invers.
 • Textul trebuie sa fie prelucrat din punct de vedere jurnalistic, structurat în articole, cu autori. Nu vor fi luate în considerare texte preluate din regulamente de organizare instituţională, de organizare a unor evenimente, liste de participanţi, cataloage ale claselor, planurile lecţiilor, selecţii din temele elevilor, prezentări/slide-uri (ppt, pps etc.)
 • Publicaţia trebuie sa conţină un cuprins şi caseta redacţională. În caseta redacțională vor fi menţionate: titlul, periodicitatea, redactorul şef, colegiul de redacţie, datele de contact (adresa redacţiei, telefon, e-mail).

Resursele de tip site-uri, baze de date, wiki sau bloguri pot fi identificate prin cod ISSN în anumite condiţii:
 • au conţinut editorial (preponderent text). Exemplu: site-uri ale revistelor
 • au responsabilitate editorială, prin colectivul editorial format din mai multe persoane, cu o adresă de contact validă
 • au un titlu care poate fi uşor identificat şi care nu se schimbă odată cu actualizarea periodică a resursei
 • au o adresă URL validă
 • acoperă o tematică precisă sau se adresează unui public ţintă

Nu se acordă cod ISSN pentru resursele de tip site-uri, baze de date, wiki sau bloguri dacă:
 • au un caracter personal (ex. site-uri personale, jurnale online etc)
 • reprezintă o resursă cu o durată de apariţie limitată, prestabilită
 • nu conțin numărul minim obligatoriu de articole publicate
 • au un caracter comercial, publicitar sau de promovare, prezentând companii, produse, instituţii, organizaţii, comunităţi etc.
Identificarea prin cod ISBN sau ISSN a publicaţiilor manifestărilor ştiinţifice şi culturale (ex. simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc.)
Prin cod ISSN se identifică volumul de lucrări şi nu evenimentul/manifestarea.

I. Manifestări ştiinţifice sau culturale periodice:
 • Publicaţiile cu acelaşi titlu sunt identificate prin cod ISSN
 • Publicaţiile cu titluri diferite sunt identificate prin cod ISBN şi primesc Descriere CIP
 • Publicaţiile editate în ţări diferite sunt identificate prin cod ISBN şi primesc Descriere CIP pentru ediţia din România
 • Ed. I a lucrărilor unei manifestări ştiinţifice sau culturale (cu incertitudine asupra continuităţii în organizarea manifestării sau a publicării volumului de lucrări) este identificată prin cod ISBN şi primeşte Descriere CIP
II. Manifestări ştiinţifice sau culturale neperiodice/ocazionale:
Publicaţiile manifestărilor ştiinţifice sau culturale, neperiodice sau ocazionale sunt identificate prin cod ISBN şi primesc Descriere CIP.

NOTĂ:
Volumul de lucrări trebuie să aibă un element de numerotare propriu (care poate coincide sau nu cu numerotarea ediţiei evenimentului/manifestării).
Determinarea tipologiei documentare și a tipului de cod de identificare necesar este responsabilitatea exclusivă a Centrului Național ISBN-ISSN-CIP și nu face obiectul negocierii cu editorul/responsabilul publicației.

 
sus
 
Reguli de utilizare a codului ISSN

Codul ISSN şi titlul publicaţiei seriale, înregistrat în mod unic sub forma "titlului cheie", formează o entitate unică la nivel internaţional.

De-a lungul apariţiei sale, publicaţia îşi poate schimba editura, localitatea sau ţara în care apare, periodicitatea, poate fi citată în diverse feluri. Codul ISSN va rămâne neschimbat (dacă şi titlul rămâne acelaşi) şi va identifica fără echivoc publicaţia respectivă.

Codul ISSN este valabil numai pentru titlul căruia i-a fost acordat. Modificarea titlului va atrage după sine acordarea unui nou cod ISSN.
Codul ISSN nu este transmisibil de la un titlu la altul.

Se acordă coduri ISSN diferite pentru suplimente, ediţii în alte limbi, serii şi subserii ale unei publicaţii seriale.

Aceeaşi publicaţie care apare pe suporturi media diferite: tipărit, online, CD-ROM etc. va avea coduri ISSN diferite pentru fiecare ediţie în parte, chiar dacă acestea poartă acelaşi titlu. În plus, ele vor avea si ISSN-L.
Codul ISSN-L sau codul ISSN de legătură permite legătura dintre toate ediţiile, pe suporturi media diferite (print, CD-ROM, online) ale unei publicaţii seriale. Codul ISSN-L este generat automat, la solicitarea fiecărui cod ISSN.

Modificările privind numele editurii, periodicitatea, locul de apariţie nu impun acordarea unui alt cod ISSN, dar semnalarea lor la Centrul Naţional ISSN este obligatorie.

Încetarea apariţiei unei publicaţii seriale trebuie anuntată la Centrul Naţional ISSN, în scris, prin email ().
 
sus
 
Prezentarea codului ISSN pe publicaţie

Codurile ISSN şi ISSN-L sunt comunicate solicitantului în scris. Ele vor fi inserate (tipărite/afişate) pe fiecare apariţie, pe fiecare exemplar, sub forma ISSN XXXX-XXXX şi ISSN-L XXXX-XXXX.
Codul ISSN va fi însoţit, întotdeauna de codul ISSN-L.
 • Pentru publicaţiile seriale tipărite, codurile ISSN și ISSN-L vor fi tipărite în caseta redacţională. Dacă nu este posibil, pot fi tipărite şi în orice alt loc vizibil, uşor de reperat.
 • Pentru publicaţiile seriale pe suport CD-ROM, codurile ISSN şi ISSN-L vor fi tipărite pe coperta discului, vor fi inscripţionate pe disc şi vor fi afişate pe ecranul de prezentare, alături de titlu.
 • Pentru publicaţiile seriale online, codurile ISSN și ISSN-L vor fi afișate pe ecranul de prezentare, alături de titlu, elementele de numerotare, editor.
sus
 

Cum se solicită codul ISSN?

Solicitarea codului ISSN pentru publicaţiile seriale se va face numai de către responsabilul-editorul şef al publicaţiei.
 
 • Pentru publicaţiile curente sau în curs de apariţie se va completa Formularul ISSN;
 • Pentru publicaţiile şcolare curente sau în curs de apariţie se va completa Formularul ISSN. Formularul va fi completat de responsabilul publicaţiei. În vederea evaluării aplicaţiei, pentru publicaţiile şcolare tipărite sau pe CD-ROM este necesară transmiterea prin email, ca ataşament, a numărului curent al publicaţiei, în format pdf. Email : În email, la subiect se va menţiona titlul publicatiei ataşate.
 • Pentru publicaţiile care şi-au încetat apariţia se va completa Formularul ISSN. Solicitarea va fi însoţită de ultimul număr al publicaţiei.
 
Solicitantul, responsabilul/editorul şef al publicaţiei poartă răspunderea pentru corectitudinea şi conformitatea datelor înscrise în Formularul ISSN şi ulterior este direct răspunzător de respectarea Legii Depozituluui Legal.

NOTĂ:
 • Înaintea iniţierii formalităţilor de obţinere a codului ISSN este obligatorie verificarea titlului în baza de date ISSN. Aceasta se poate face fie telefonic (021.312.49.90), fie prin email ()
 • Pentru publicaţiile seriale în curs de apariţie, codul ISSN se solicită în momentul în care primul număr al publicaţiei intră sub tipar
 • Pentru publicaţiile seriale, online, codul ISSN se solicită numai după ce site-ul devine accesibil publicului (cu sau fără abonament), iar primul număr al publicaţiei a fost deja postat.
 • Stabilirea tipologiei documentare şi a eligibilităţii unei publicaţii, în vederea acordării codului ISSN este responsabilitatea exclusivă a Centrului Naţional ISSN şi nu face obiectul negocierii cu editorul/responsabilul publicaţiei.
Codul ISSN va fi eliberat în termen de 2-4 zile lucrătoare de la recepţionarea Formularului-cerere, în condițiile în care sunt îndeplinite toate criteriile de eligibilitate pentru acordarea de cod ISSN și a celor de prezentare a informațiilor bibliografice pe publicație. În perioadele de sărbători legale sau concedii, termenul poate fi de maximum 5 zile lucrătoare.

Pe coperta/ecranul de prezentare ataşat Formularului ISSN trebuie să existe, obligatoriu, următoarele informaţii: titlul, elementul de numerotare, localitatea şi anul de apariţie. Aceste informaţii trebuie să fie în concordanță cu cele din Formularul ISSN.
În cazul în care sunt semnalate erori, Centrul Naţional ISSN va informa solicitantul şi va propune soluţii pentru remedierea lor. Soluţionarea cererii de acordare a codului ISSN va fi suspendată până la remedierea erorilor semnalate.

Centrul Naţional ISSN îşi rezervă dreptul de a prelungi termenul de răspuns la solicitările de cod ISSN care necesită o cercetare amănunţită sau pentru solicitările multiple, termenul maxim fiind de 1 lună.

sus

Întrebări frecvente despre ISSN și ISSN-L

1. Cum se acordă codul ISSN pentru o publicaţie care apare simultan pe suporturi media diferite?
În cazul în care o publicaţie apare pe suporturi media diferite (tipărită, online, CD-ROM, e-mail, etc), chiar dacă are acelaşi conţinut şi acelaşi titlu, ea va fi identificată prin coduri ISSN diferite pentru fiecare tip de suport. În plus, va fi desemnat un cod ISSN-L, de legătură între toate ediţiile pe suporturi media diferite.

2. Ce este ISSN-L?
Codul ISSN de legătură sau ISSN-L reuneşte, permite legătura dintre ediţiile unei publicaţii seriale, pe suporturi media diferite (print, CD-ROM, online).

3. Cum se acordă codul ISSN pentru o publicaţie cu ediţii în mai multe limbi?
Fiecare ediţie va primi codul ISSN propriu, chiar şi atunci când titlul este acelaşi. Atenţie: schimbarea titlului unei publicaţii seriale, prin traducere acestuia din limba română în altă limbă (ex. engleză) duce la schimbarea codului ISSN!

4. Ce se întâmplă atunci când o publicaţie îşi încetează apariţia?
Când o publicaţie serială îşi încetează apariţia, definitiv sau temporar, codul ISSN rămâne înregistrat în baza de date ca aparţinând acelei publicaţii. El nu poate fi refolosit şi nu este transmisibil.

5. Ce se întâmplă atunci când o publicaţie îşi continuă apariţia sub formă de “serie nouă”?
În acest caz, dacă seria nouă păstrează titlul original, codul ISSN rămâne neschimbat. Centrul Naţional ISSN va evalua fiecare caz.

6. Ce se întâmplă când o publicaţie îşi schimbă editura sau alte date bibliografice?
Modificarea unor date bibliografice precum frecvenţa de apariţie, limba textului, responsabilul, editura (denumire, adresă) nu duc la schimbarea codului ISSN. Aceste modificări trebuie anunţate prin email (), la Centrul Naţional ISSN, pentru actualizarea datelor de identificare a publicaţiei respective.
Încetarea apariţiei unei publicaţii seriale trebuie anunţată la Centrul Naţional ISSN, în scris, prin email ().

7. Ce se întâmplă cu o publicaţie care nu are cod ISSN?
Publicaţiile seriale din România sunt luate în evidenţă şi înregistrate în baza de date naţională, cu sau fără cod ISSN, în măsura în care sunt trimise la Depozitul Legal, conform Legii nr. 111/1995 republicată în 2007. Dacă publicaţia îndeplineşte criteriile de eligibilitate, acordarea codului ISSN se va face din oficiu. Codul ISSN atribuit va fi adus la cunoştinţa responsabilului publicaţiei, utilizând datele de contact din caseta redacţională.

8. Cine este responsabil de conţinutul unei publicaţii?
Responsabilitatea asupra conţinutului unei publicaţii revine autorilor, instituţiei/organizaţiei care realizează conţinutul.
Centrul Naţional ISSN nu are competenţe în a aprecia, în vreun fel, calitatea conţinutului unei publicaţii.
Codul ISSN nu se referă în niciun fel la conţinutul publicaţiei.

9. Codul ISSN conferă exclusivitate asupra titlului publicaţiei?
Codul ISSN împreună cu "titlul cheie" conferă unicitate în identificarea publicaţiei.
Dreptul de folosire exclusivă a unui titlu se obţine în urma înregistrării mărcii la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, www.osim.ro).

10. Ce valoare juridică are codul ISSN?
Conform standardului care-l defineşte, codul ISSN nu are nicio semnificaţie juridică.

11. Care este legătura dintre codul ISSN şi dreptul de autor?
Codul ISSN nu conferă, nu se substituie dreptului de autor.

12. Care este legătura dintre codul ISSN, ISSN-L şi codul de bare?
Codul de bare al unei publicaţii seriale poate fi generat pe baza codului ISSN, nu pe baza codului ISSN-L.

13. Care este legătura dintre codul ISSN şi codul ISBN?
Codul ISSN (International Standard Serial Number) se acordă numai publicaţiilor seriale şi colecţiilor de monografii.
Codul ISBN (International Standard Book Number) este destinat cărţilor.

14. Care este legătura dintre ISSN şi CIP?
Nu există nicio legătură. Pentru publicaţiile seriale nu se face descriere CIP.

15. Codul ISSN are termen de valabilitate?
Nu. Codul ISSN este valabil cât timp publicaţia îşi păstrează titlul cu care a fost înregistrată.
Schimbarea titlului atrage după sine acordarea unui nou cod ISSN.

16. Când se solicită codul ISSN?
Pentru publicaţiile seriale tipărite, codul ISSN poate fi solicitat fie în faza de prepublicare, fie de-a lungul apariţiei publicaţiei. În faza de prepublicare, codul ISSN se solicită cu cel mult o lună înaintea apariției publicației.
Pentru publicaţiile seriale online, codul ISSN poate fi solicitat numai după ce conţinutul primului număr al publicaţiei a fost postat pe site.

17. În cât timp se obţine codul ISSN?
Codul ISSN va fi eliberat, în mod normal, în termen de 2-4 zile lucrătoare de la recepţionarea corectă, completă a tuturor materialelor necesare, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare, conform standardului de servicii ISSN. Centrul Naţional ISSN îşi rezervă dreptul de a prelungi termenul de răspuns la solicitările de cod ISSN care necesită o cercetare amănunţită sau pentru solicitările multiple.
Centrul Naţional ISSN îşi rezervă dreptul de a suspenda procedura de acordare a unui cod ISSN în cazul unor erori semnalate în materialele primite, până la remedierea acestora.

Info GDPR

Centrul Român ISSN este responsabil cu atribuirea codurilor ISSN pentru publicaţiile seriale editate în România. Pentru îndeplinirea acestei atribuţii, prin intermediul Formularului ISSN, disponibil în mod public pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României (www.bibnat.ro), secţiunea ISSN, Centrul Român ISSN colectează o serie de informaţii despre fiecare entitate înregistrată (fie aceasta o persoană fizică sau o organizaţie), informaţii pe care le actualizează periodic sau de câte ori este necesar.
 
Informaţiile, altele decât cele cu caracter bibliografic, colectate de Centrul Naţional ISSN  se referă la: numele şi prenumele redactorului şef/coordonatorului/solicitantului, adresa poştală a redacţiei, adresa de email a redacţiei, numărul de telefon al redacţiei. Cu toate că informaţiile de contact solicitate se referă la redacţiile publicaţiilor, în lipsa unui sediu propriu-zis, adesea, prin Formularul ISSN sunt transmise DCP ale redactorului şef/coordonatorului de publicaţie/solicitantului.

Informaţiile menţionate mai sus, printre care şi date cu caracter personal, care pot face obiectul prevederilor din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR) sunt colectate de Centrul Naţional ISSN, prelucrate şi înregistrate în baza de date a Bibliotecii Naţionale a României, în Registrul Internaţional ISSN şi, după caz în catalogul ROAD, ultimele două realizate sub coordonarea şi administrarea Centrului Internaţional ISSN cu sediul în Paris, organizaţie ce funcţionează sub egida Unesco. 

Colectarea datelor personale este necesară din următoarele motive: 
 1. Permite înregistrarea publicaţiilor seriale editate pe teritoriul României şi atribuirea codurilor ISSN. Furnizarea acestor informaţii este obligatorie pentru a permite îndeplinirea atribuţiei esenţiale a Centrului Naţional ISSN stabilită prin legislaţia naţională specifică (Legea nr. 334/2002, Legea nr. 186/2003, Legea nr. 111/1995, SR-ISO 3297:2010), precum şi prin Contractul ISSN de afiliere a României la reţeaua internaţională ISSN.  
 2. Permite Centrului Naţional ISSN să realizeze baza de date a publicaţiilor seriale din România, referenţialul naţional, oficial al domeniului. Această bază de date naţională este parte a Registrului Internaţional ISSN (https://portal.issn.org/), catalogului ROAD (https://road.issn.org/) şi Catalogului online al Bibliotecii Naţionale a României (http://aleph.bibnat.ro:8991/F/).
 3. Permite comunicarea între Centrul Naţional ISSN şi utilizatorii de coduri ISSN, pe toată durata apariţiei publicaţiilor, în vederea monitorizării modului de utilizare a codului, precum şi pentru informări referitoare la obligaţia de depunere a exemplarelor pentru Depozitul legal.

De asemenea, colectarea datelor cu caracter personal prin intermediul Formularului ISSN permite Depozitului legal central şi celor locale să comunice cu redacţiile publicaţiilor, în vederea colectării publicaţiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1995 republicată.

Redactorul şef/coordonatorul publicaţiei/solicitantul poate opta pentru secretizarea datelor cu caracter personal, altele decât numele şi prenumele redactorului şef/coordonatorului.

Cu toate acestea, se recomandă ca datele de contact ale publicaţiei să fie disponibile în mod public, în caseta redacţională, pentru a permite legătura directă între redacţia publicaţiei şi cititori sau alte categorii de persoane implicate în înregistrarea şi promovarea acesteia.

Datele de contact, colectate prin intermediul Formularului ISSN vor fi publice în baza de date a Bibliotecii Naţionale a României, în Registrul Internaţional ISSN şi în catalogul ROAD, în urma acordului exprimat şi fără a fi necesare alte demersuri suplimentare. 

Dacă se doreşte ca oricare din datele cu caracter personal, altele decât numele şi prenumele redactorului şef/coordonatorului să fie secretizate, este necesar să fie exprimată această opţiune în cadrul Formularului ISSN şi să fie contactat în scris Centrul Român ISSN, la adresa de email În acest caz, Centrul Naţional ISSN va păstra toate datele de contact în înregistrări private. 

Există oricând posibilitatea de a modifica opţiunea de publicare/secretizare a datelor care intră sub incidenţa regulamentelor GDPR, prin transmiterea unui mesaj în acest sens, pe adresa de email:

 
Contact
CENTRUL NAŢIONAL ISSN
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Bd. Unirii nr. 22, sector 3,
cod 030833, Bucureşti
Tel.: 021.312.49.90; 021.311.26.35; 021.314.24.34/int. 1035 (luni-joi: 10.00-15.00, vineri 10.00-13.00)
E-mail:
Coordonator Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP: Aurelia PERŞINARU


Formular ISSN
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii

Titlul publicaţiei* 
Coperta/ecran prezentare* (format .jpg, .pdf) 
URL 
Data apariţiei primului număr (lună/an)* 
Periodicitate* 
Limba textului* 
Format* 
Tiraj estimat* 
Tematica* 
Înlocuieşte altă publicaţie (titlul/ ISSN/ de când)* 
Este ediţie în altă limbă a publicaţiei (titlul/ISSN)* 
Are ediţie în altă limbă publicaţia (titlul/ISSN)* 
Este supliment al publicaţiei (titlul/ISSN)* 
Are supliment publicaţia (titlul/ISSN)* 
Are şi ediţie în format online (adresa web) 
Are şi ediţie în format CD/ROM (titlul/ISSN) 
Are şi ediţie în format tipărit (titlul/ISSN) 
Localitatea în care apare publicaţia* 
Numele instituţiei emitente* 
Editura* 
Adresa publicaţiei*
Telefon* 
E-mail* 
Redactor şef* 
Numele solicitantului* 
Data completării formularului* 
GDPR: Informaţii specifice referitoare la colectarea, prelucrarea şi publicarea datelor cu caracter personal pot fi consultate la rubrica “Info GDPR”
Acord de publicare a datelor personale completate în acest formular 
Introduceți rezultatul adunării (antispam)*  1 + 5NOTĂ
• A nu se confunda adresa/telefonul/emailul redacţiei cu cele ale editurii sau ale tipografiei.
• Pentru publicaţiile şcolare în format tipărit sau CD-ROM, conţinutul integral al primului număr va fi transmis prin email, ca ataşament, în format pdf, la adresa issn@bibnat.ro

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 
Program
Luni-Vineri: 11.00-15.00
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-17:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00

Sala de lectură „Mihai Eminescu” (etaj 1)
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00

Sala de lectură „Alexandre Saint-Georges” (etaj 5)
luni - vineri: 09:00-17:00

Sala Ludoteca „Apolodor din Labrador” (mezanin)
luni, miercuri, vineri: 11:00-13:00
marți, joi: 12:00-14:00

Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu” (etaj 1)
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2022 Biblioteca Naţională a României